Digital gjenskaping og formidling av kulturarv

Digital gjenskaping og formidling av kulturarv

Riksantikvaren og Kulturtanken inviterer til digitalt verksted.

Bilde fra den digitale produksjonen Geitbåten. Foto: Maja Holand

Formål:

  • Smakebiter på hvordan digital gjenskaping er tatt i bruk
  • Refleksjoner, barrierer og suksessfaktorer

Målgruppe:

Deltakere i verdiskapingsprosjektene, aktører i den kulturelle skolesekken, museer og andre i forvaltningen med interesse for temaet.

Digitale formidlingsverktøy kan favne flere formål samtidig og ha betydning for forskning, kartlegging, dokumentasjon, vernearbeid og forvaltningsoppgaver.

På verkstedet får vi presentert eksempler på digital gjenskaping og formidling i produksjoner til den kulturelle skolesekken, verdiskapingsprosjekter på kulturmiljøfeltet og andre lokale utviklingsprosjekter.

Verkstedet arrangeres digitalt og tilgang til arrangementet får du ved å melde deg på.

Påmelding

Frist: 4. mai kl. 21:00. Lenke til seminaret blir sendt ut 5. mai.

Program

Velkommen og introduksjon

09:00 Introduksjon.
Audun Skeidsvoll, Riksantikvaren og Øystein Vidar Strand, Kulturtanken

Oppspill

09:10 Digitala visningar av kulturarv når sällan en bred publik.
William Illsley, Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten

09:35 Retoriske knep og fortellertekniske grep i digital formidling av kulturarv.
Gunnar Liestøl, UIO, Institutt for medier og kommunikasjon

10:00 Pause

Eksempler

Gjennomgående tema:

  • Kort presentasjon av den digitale løsningen
  • Betydning for barn og unge, næring, lokalsamfunn og forvaltning?
  • Læring, barrierer og suksessfaktorer?

10:10 Fra virkelige Vingen til Virtuelle Vingen.
Trond Lødøen, Universitetsmuseet i Bergen

10:30 Erfaringer fra Kulturtankens Kunstlab.
Ståle Stenslie, Kulturtanken

10:55 Læringspunkter – digitale prosjekter ved Museene i Akershus.
Per Olav Torgnesskar, Museene i Akershus

11:15 Lunsj

12:00 Middelalderbyen Oslo 1324 og Veøy 986.
Ragnhild Hutchinson, Tidvis Utvikling AS

12:20 Digital gjenskaping i en helhetlig kulturhistorisk formidling.
Ulrikke Thea Berg, Oslo kommune - Kulturetaten

12:40 Digital gjenskaping i det regionale verdiskapingsprosjektet «Ein bit av historia».
Hildegunn Maria Haanes Ruset og Elin Kanck Lorentzen, Møre og Romsdal fylkeskommune

13:00 Pause

Kulturarvsinkubator

13:15 Kulturarvsinkubatoren i Sverige: Hvordan har det gått? Nytte og verdi?
Hva syntes deltakerne? Hva skjedde i etterkant?

Victor Otterström, Riksantikvarieämbetet
Oppsummering og høyttenkning

13:45 Viktigste poeng og læring fra dagen? Problemstillinger og tema vi bør se nærmere på?

Liv Hege Skagestad, Den mangfaldige scenen, Bondeungdomslaget i Oslo, og Jakob Sande-senter for forteljekunst på Vestlandet
Bente Aster, Kulturtanken – fagansvarlig for kulturarv i Kulturtanken
Geir Tvedt, Riksantikvaren – koordinator verdiskapingsarbeidet
M. fl.

14:25 Veien videre

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert om våre arrangementer.