Digitale fagsamtaler for DKS i VGS

Digitale fagsamtaler for DKS i VGS

Ny arena for erfaringsdeling mellom kultursektor og utdanningssektor.

Fagsamtaler for DKS i VGS er en arena for erfaringsdeling om hvordan man jobber med Den kulturelle skolesekken i videregående skole. Med mål om å styrke ordningen via et godt samarbeid mellom kultursektor og utdanningssektor slik at DKS oppleves som et relevant og verdifullt supplement til opplæringen. 

Program

Velkommen v/Øystein Strand, direktør Kulturtanken

Skapende prosesser gjennom tverrfaglig læring v/Dag Johannes Sunde, Oslo Met

SKUP - kunst som metodikk v/ Inger-Johanne Molven, DKS Oslo og Maria Johnson Dølo, Hersleb VGS 

Gruppesamtaler - deltagerne blir delt inn i grupper for diskusjon og erfaringsdeling  

I spennet mellom kunst og skole - v/Ida Hevrøy og Mette Jordahl-Broback, DKS Nordland

Blandakoret Runde v/Renate Ruth og Endre Volden, Ålesund videregående skole

Gruppesamtaler - deltagerne blir delt inn i grupper for diskusjon og erfaringsdeling

Oppsummering og takk for i dag!

Praktisk

Dette er et heldigitalt og gratis arrangement fra Kulturtanken. Påmeldingen stenger fredag 23. september kl. 15:00

Det blir rom for spørsmål og kommentarer underveis.

For spørsmål, ta kontakt med Hege Posaas, hpo@kulturtanken.no 

SISTE påmeldingsfrist: Fredag 23. september 2022. 

Meld deg på Kulturtankens nyhetsbrev for oppdateringer om dette og andre relevante arrangementer.

Bildet ble tatt  i forbindelse med at 70 elever og 14 lærere fra Ålesund vidergående, samt fire kunstnere, tilbrakte dagen sammen på øya Runde i Møre og Romsdal.