Hvordan styrker vi barne- og ungdomskulturen i tiden fremover?

Hvordan styrker vi barne- og ungdomskulturen i tiden fremover?

Kulturtankens arrangement under Arendalsuka torsdag 18. august.

I april i år leverte Kulturrådet og NFI rapporten «Sterkere tilbake», som handlet om hvordan kultursektoren skal bygges opp igjen etter pandemien. Kulturtanken tok ansvar for å løfte barn og unges stemmer og perspektiv inn i arbeidet med rapporten.

På arrangementet får vi høre om barn og unges kulturvaner og hvilke tiltak og satsingsområder som blir viktige for å styrke barne- og ungdomskulturen fremover. Hvordan skal vi gå frem for å gjøre kultursektoren mer relevant og tilgjengelig for det unge publikummet?

Vi skal også se på hvordan enkelte jobber for å skape et godt og relevant kulturtilbud for barn . Philip van Eck fra Arendal kommune forteller om konkrete tiltak i forbindelse med pilotprosjektet Kommunalt koordinert kulturarbeid, et samarbeid i regi av UKM, Ungdom og fritid og Kulturskolerådet.

I tillegg blir det en panelsamtale om hvordan fremtidens kulturpolitikk bør utformes for å styrke barne- og ungdomskulturfeltet nå som vi vet så mye om hva målgruppen ønsker seg.

I panelet sitter Tage Pettersen (H) første nestleder av Stortingets familie- og kulturkomité, Åse Kristin Ask Bakke (Ap), Kathy Lie (SV) medlem av Stortingets familie- og kulturkomité, Andre Ruud (UoF), Philip Van Eck (Arendal kommune).

Debatten ledes av Anna Dordisdatter Malkenes.

Kulturtankens direktør, Øystein Strand, leder oss gjennom programmet.

Opptak