KOMMA

KOMMA

Komma finner sted på Lillehammer 30.–31. mai, rett i forkant av Norsk Litteraturfestival.

KOMMA er møteplassen for de som jobber med fagområdet litteratur i DKS. Målet er å synliggjøre god litteratur og bidra til bedre spredning, større bredde og mangfold innen DKS og i andre sammenhenger der det er ønske og behov for god formidling av litteratur. 

Arrangører er DKS Innlandet, DKS Viken, Forfattersentrum, Norsk Litteraturfestival og Kulturtanken.

Følg med på arrangementets nettside og Kulturtankens nyhetsbrev for oppdateringer om arrangementet.

Bilder fra KOMMA 2022

slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider