Fire skuespillere står på en blåbelyst og røykfylt scene. De ser opp på en discokule som henger i taket

Ny forskning om kunst og kultur for barn og unge

Lansering av rapporten «Betydningen av Den kulturelle skolesekken i lys av internasjonal forskning», samt erfaringer fra prosjektet «Kunsten å lære» og forskning fra Universitetet i Agder.

"Hybrid/Sample-mennesket" med Belinda Braza Crew.

Stortingsmelding 18 (2020-2021) beskriver at Kulturtanken skal «Styrkje kunnskapen om kva betydning DKS har for barn og unge med ulik bakgrunn» (St.Meld. 18, s. 146). Ansvaret for oppfølging av dette ligger i Kulturtankens avdeling for Forskning og utvikling og utføres i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren. 

Vår og tidlig høst 2022 har Kulturtanken utført en kunnskapssammenstilling av norsk og internasjonal forskning, som har som mål å danne selve grunnstammen i dette arbeidet.  Rapporten gir et sammendrag av internasjonal forskning som kan belyse betydningen av både Den kulturelle skolesekken og kunst og kultur i skolen.

I tillegg til lanseringen av rapporten får vi to andre presentasjoner: prosjektet Kunsten å lære ved Marie Othilie Hundevadt (Innlandet fylkeskommune) og foredraget "The Art of Justifying the Relevance of Art" ved professor Lisbet Skregelid (Universitetet i Agder).

Arrangementet vil gjennomføres på engelsk.

Opptak

Program

08:30-09:00
Coffee

09:00-09:05
Welcome

09:05-09:20
Introduction to White Paper 18 (2020–2021) Experience, Create, Share — Art and Culture for, with and by Children and Young People

09:20-10:10
Ulf A. S. Holbrook (Kulturtanken - Arts for Young Audiences Norway) presents the report Kunst og kultur for barn og unge: Betydningen av Den kulturelle skolesekken i lys av internasjonal forskning [Arts and culture for children: The significance of The Cultural Schoolbag in light of international research]

Questions from the audience

SHORT BREAK

10:15-10:45
Project manager Marie Othilie Hundevadt (Innlandet county authority) shares experiences from the research project KÅL - Art of Learning

10:45- 11:15
Prof. Lisbet Skregelid (University of Agder): "The Art of Justifying the Relevance of Art"

Lisbet is one of the editors of the anthology Kunstens betydning? Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge
[The Relevance of Art? Extended Perspectives on Art and Young People] (2022)

11:15-11:30
Questions from the audience
End of open seminar