Introduksjonsseminar for nyetablerte scenekunstnere

Introduksjonsseminar for nyetablerte scenekunstnere

Velkommen til seminar for scenekunstnere 29.-31. august.

"Kill your darlings" av Joshua Monten på Markedet for scenekunst 2022. Foto: Marte Glanville/Kulturtanken

Open call for nyetablerte scenekunstnere!

  • Har du søkt om å få oppdrag i DKS med egne scenekunstproduksjoner uten at forestillingen endte opp på turné?
  • Har du opplevd å søke om opptak i Scenekunstbrukets repertoar med en produksjon og fått avslag?
  • Lurer du på hva som skal til for å få en forestilling vist på Markedet for scenekunst?

Kulturtanken og Scenekunstbruket inviterer nyetablerte scenekunstnere som har definert barn og unge som sin hovedmålgruppe til et eget introduksjonsseminar under Markedet for scenekunst i Sandefjord 29. – 31. august 2023. Reise, opphold og festivalpass dekkes av arrangørene.

På seminaret vil vi ta for oss hva slags kvalitetskriterier som ligger til grunn for valg og inkludering av forestillinger i DKS, i Scenekunstbrukets repertoar og på Markedet for scenekunst. Som deltaker på Markedet vil du også få mulighet til å se og diskutere en rekke teater- og danseforestillinger produsert for et ungt publikum. 

Slik håper vi å kunne bidra til å øke bevisstheten hos nyetablerte scenekunstnere om hva kunstneriske kvaliteter i forestillinger for barn og unge kan være, hvilke rike kunstneriske muligheter som finnes innenfor scenekunst for barn og unge, og å øke tilfanget av gode, nye scenekunstprosjekter for denne målgruppen.

Søknadsskjema

Søknadsfrist: mandag 5. juni 2023. De som søker forplikter seg til å delta alle tre dagene. 

Program:

  • Et innledende møte ved Markedets start hvor dere møter noen av de som velger ut produksjoner som skal på turné i DKS, og som gir dere et innblikk i hva fylkene ser etter når de velger ut forestillinger. Kulturtanken, Scenekunstbruket og Markedet for scenekunst sitt programråd forteller om DKS, kunstnerisk kvalitet og vurderings- og utvelgelsespraksis.
  • Oppleve et utvalg av forestillinger rettet mot barn og unge på Markedet, og reflektere over disse i et kvalitets- og målgruppeperspektiv sammen med andre scenekunstnere. 
  • En oppsummerende samtale på Markedets siste dag (etter siste forestilling) hvor også de som innledet på dag én vil være til stede.
  • Hensikten med seminaret er å høyne bevisstheten hos nyetablerte scenekunstnere om hva kunstneriske kvaliteter i forestillinger for barn og unge kan være, hvilke rike kunstneriske muligheter som finnes i dette feltet, og å øke tilfanget av gode, nye scenekunstprosjekter for denne målgruppen.

På bakgrunn av utfylt søknadsskjema vil vi velge ut 8 deltakere som får tilbud om å delta på seminaret og som publikum på Markedet for scenekunst, med reise, opphold og festivalpass betalt av arrangørene. De fleste måltider vil også være inkludert. Før oppholdet vil vi innkalle til et felles nettmøte der dere får mulighet til å treffe arrangørene og hverandre.

Har du spørsmål så kontakt gjerne:

Ragnhild Tronstad – Fagansvarlig scenekunst, Kulturtanken. Epost: rtr@kulturtanken.no
Guri Birkeland – Senior rådgiver, Scenekunstbruket. E-post: guri@scenekunstbruket.no