To utøvere med trekkspill og fiolin spiller foran en gruppe elever.

Nettverkssamling for Den kulturelle skolesekken

Vi inviterer DKS-nettverket til diskusjon og inspirasjon 24. og 25. april.

Nettverkssamlingen vil foregå i Kulturtankens lokaler i Nydalen, Oslo. Samlingen planlegges og gjennomføres av arbeidsutvalget i DKS og Kulturtanken.

Vi inviterer DKS-administrasjoner i fylker og direktekommuner til å delta, i tillegg til relevante aktører som jobber med å skape innhold eller på annen måte er involvert i ordningen.

Evalueringen av Kulturtanken og gjennomgangen av DKS-ordningen skal være klar i slutten av mars, og er et naturlig utgangspunkt for å snakke om veien videre. Andre temaer på programmet er utøverrollen og medvirkningsbegrepet. Vi vil legge vekt på tid til samtaler mellom øktene. 

Mer info om programmet blir sendt ut til nettverket.