To utøvere med trekkspill og fiolin spiller foran en gruppe elever.

Nettverkssamling for Den kulturelle skolesekken

Vi inviterer DKS-nettverket til diskusjon og inspirasjon 24. og 25. april.

Nettverkssamlingen vil foregå i Kulturtankens lokaler i Nydalen, Oslo. Samlingen planlegges og gjennomføres av arbeidsutvalget i DKS og Kulturtanken.

Vi inviterer DKS-administrasjoner i fylker og direktekommuner til å delta, i tillegg til relevante aktører som jobber med å skape innhold eller på annen måte er involvert i ordningen.

Evalueringen av Kulturtanken og gjennomgangen av DKS-ordningen skal være klar i slutten av mars, og er et naturlig utgangspunkt for å snakke om veien videre. Andre temaer på programmet er utøverrollen og medvirkningsbegrepet. Vi vil legge vekt på tid til samtaler mellom øktene. 

Mer info om program kommer.