DKS årsrapport 2018

DKS årsrapport 2018

DKS-årsrapporten for 2018 viser hvor omfangsrik, mangfoldig og
variert DKS-ordningen er.

Rapporten er basert på tallmateriale og beskrivelser innrapportert av fylkeskommuner, direktekommuner og øvrige kommuner.

Utvalgte hovedpunkter

  • I 2018 engasjerte DKS-ordningen flere tusen kunstnere og kulturformidlere, i alt 3517 utøvere. Disse turnerte rundt i hele Norge med 3598 kunst- og kulturproduksjoner.
  • Nytt av året er at den innrapporterte totale omsetningen for ordningen, inkludert lokal egeninnsats,
    har nådd over en halv milliard kroner (521 millioner). Summen sier noe om hvor viktig ordningen er blitt også i næringspolitisk forstand. I tillegg til det store antall kunstnere, sysselsetter DKS over 262 fulle stillinger på alle nivå innen skole, kommuner og fylkeskommuner.
  • Det tenkes og produseres nytt i DKS. I 2018 ble 1688 produksjoner innrapportert som nye produksjoner,
    noe som utgjør nær halvparten av det samlede antallet. Det er en indikasjon på at både produsenter og kunstnere er i en nyskapende fase.
  • Etableringen av Kulturtanken har også bidratt til at ordningen er blitt mer synlig, noe som igjen påvirker tilfang av nye utøvere, nyskapende ideer og innsendte programforslag.