Foredrag med Peter Lee: Everyone is a player

Foredrag med Peter Lee: Everyone is a player

Hvordan kan man bruke spill og spillstrukturer til å formidle en historie?

Fra verket "Being Faust - Enter Mephisto". Foto: Nolgong

Hvordan kan man bruke spill og spillstrukturer til å formidle en historie? Hvilke nye roller kan skapes til unge publikummere? Hva kan kunstformidling til barn og ungdom lære av teater og spill?

Peter Lee er en internasjonalt anerkjent kunstner og kjent fra sitt arbeid med teaterkompaniet Nolgong, og har lang erfaring i å ta i bruk digital teknologi for å skape interaktive og spillbaserte kunstopplevelser. I de senere årene har han også utviklet digitale formidlingsopplegg av billedkunst. Sammen med Peter Lee vil vi utforske det tverrestetiske skjæringspunktet mellom spill, teater og billedkunst og se eksempler på hvordan scenekunst og kunstformidling kan gi unge publikummere nye roller gjennom å ta i bruk digitale teknologier.

Foredraget er på engelsk.