Paneldebatt: Et musikklandskap i endring

Paneldebatt: Et musikklandskap i endring

Hvordan kan vi sikre at det produseres levende musikk av høy kvalitet for barn og unge? Se debatten i opptak.

Hvilken infrastruktur og finansieringsordninger trengs for å sikre at det produseres levende musikk av høy kvalitet for barn og unge? Hva er de ulike aktørenes roller, og hvordan spiller vi best sammen?

Kulturtanken arrangerte paneldebatt på Sliperiet i Larvik under Marked for Musikk 2017.

Moderator: Ane Roggen, Kulturtanken

I panelet:
Tora Ferner Lange, fagansvarlig barn og unge Kulturrådet
Maren Ørstavik, Periskop
Vegar Vårdal, Riksscenen/Lilleriksen
Øyvind Anda, programansvarlig DKS Trøndelag
Ådne Sekkelsten, direktør Scenekunstbruket
Morten Brenne, Kulturtanken