fiolin konsert ute for elever

Paneldebatt: Eit musikklandskap i endring

Korleis kan vi sikre at det blir produsert levande musikk av høg kvalitet for barn og unge? Sjå debatten i opptak.

Kva infrastruktur og finansieringsordningar trengst for å sikre at det blir produsert levande musikk av høg kvalitet for barn og unge? Kva er rollene til dei ulike aktørane, og korleis speler vi best saman?

Kulturtanken arrangerte paneldebatt på Sliperiet i Larvik under Marked for Musikk 2017.

Moderator: Ane Roggen, Kulturtanken

I panelet:

Tora Ferner Lange, fagansvarleg barn og unge Kulturrådet

Maren Ørstavik, Periskop

Vegar Vårdal, Riksscenen/Lilleriksen

Øyvind Anda, programansvarleg DKS Trøndelag

Ådne Sekkelsten, direktør Scenekunstbruket

Morten Brenne, Kulturtanken