Skip to main content
Kamera filmer utøvere på scenen.

Ressurser

Her finner du rapporter, videoer, verktøy og andre ressurser som er relevante for alle som jobber med kunst og kultur for barn og unge.

Filtrer dine søk

Aktuelle ressurser

Viser 75 ressurser

Opptak: fagdag for litteraturfeltet i DKS 2022

Fagsamtalene for litteraturnettverket i DKS ble avholdt i Kulturtankens lokaler 20. oktober 2022.

Opptak fra Kulturtankens årskonferanse 2022

Årskonferansen ble avholdt 9.-11. november 2022 på Kulturfabrikken i Kristiansund, i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune.

Veileder for kulturkontakten

Her finner du anbefalinger om kulturkontaktens praktiske oppgaver. Veilederen synliggjør også hvordan ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS) er fordelt mellom kulturkontakten og samarbeidspartnere.

Barnehagebarn rekker opp hånda

Kritikk for, med og av barn og unge

Oversikt over prosjekter som jobber eksplisitt med kritikk, både i Norge og internasjonalt.

elever ler og snakker sammen. Ei jente står på et bord og ser i kamera

Ressursside om medvirkning

Her samles relevante artikler og ressurser som omhandler medvirkning for barn og unge.

Plakat/illustrasjon for nettverksmøte og fagsamtaler om scenekunst i DKS.

Opptak fra fagsamtaler om scenekunst 2022

Nettverksmøte og fagsamtaler om scenekunst i DKS ble arrangert 8.-9. september under Teaterfestivalen i Fjaler.

Verktøyark – rettleier for kulturkontaktar

Informasjon, råd og tilrådingar som kan vere til hjelp i arbeidet med å leggje til rette for kunst- og kulturopplevingar frå DKS i skuletida.

Rettleiar for filmframsyning i DKS

Rettleiaren for film blir tilrådd som eit utgangspunkt for avtalar om filmframsyning i DKS.

Opptak frå Den mangfaldige nynorsken

Sjå konferansen Den mangfaldige nynorsken frå 28. april 2022 i opptak.

Omslag for DKS Årsrapport 2021

DKS Årsrapport 2021

Årsrapporten for 2021 viser korleis den nasjonale DKS-ordninga oppfyller samfunnsoppdraget og målet sitt om å gi alle elevar i norsk skule eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod av høg kvalitet.