bilde i svart hvitt fra en demonstrasjon med unge mennesker som holder skilt

Seminar: Dissens og kritikk i kunstformidling for barn og unge

Sjå halvdagsseminaret i opptak.

Arrangør: Kulturtanken - Den kulturelle skulesekken Noreg
Når: Onsdag 30. mai 2018
Kvar: Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand

I møte med kunst blir våre tankesett støtt og stadig utfordra. Men kva rolle speler det meiningsbrytande potensialet til kunsten? Korleis kan dissens og kritikk blir nytta i kunstformidling til barn og unge?

I samarbeid med Universitetet i Agder og Sørlandets Kunstmuseum inviterte Kulturtanken til halvdagsseminar om dissens og kritikk i kunstformidling for skuleelevar. Med døme frå samtidskunst, scenekunst og litteratur ville vi sjå på kunstformidlingsstrategiar som legg til rette for at barn og unge får rom til å oppleve, reflektere over og uttrykkje seg om kunst.

Seminaret ville ta opp betydninga av meiningsmotstand, korleis barn og unge kan bli utfordra i møtet sitt med kunst, og dessutan forholdet mellom skule og kunst i DKS, og etiske perspektiv knytt til kunstformidling.

Deltakarane var Lisbet Skregelid, førsteamanuensis ved UiA, Kristine Kolloen Nilsen, teamleiar formidling ved SKMU, Vilde Kamfjord, freelance kunstformidlar og foredragshaldar, og Pelle Brage, kunstnar.

Program:


13.00-13.05
«Velkommen! Kunsten er død. Lenge leve kunsten»
Ståle Stenslie, Avdelingsdirektør FoU, Kulturtanken.

13.05-13.10 «Kunstformidling og meiningsbryting»
Charlotte Blanche Myrvold, seniorrådgiver Kulturtanken.

13.10-13.40 «Dissens makes sense? Mellom motstand og meining i møter med kunst»
Lisbet Skregelid, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

13.40-14.00 «Kunstformidling i skulen, til glede og besvær»
Ida Marie Hellenes, lærer ved Samfunnet skole

14.00-14.20 «Se kva eg meiner – mulighetene for kunsten i skulen»
Pelle Brage, kunstner.

14.20- 14.50 Tid til å sjå utstillingen Grand Prix av Pelle Brage, samt kaffe og kake.

14.50- 15.15 «Dei store dørene – pedagogikken og den vanskelige kunsten»
Kristine Kolloen Nilsen, teamleder formidling ved SKMU

15.15- 15.45 «Metaformidling – kunsterfaringer fra bakhold»
Vilde Kamfjord, freelance kunstformidler og foredragsholder.

15.45-15.55 «Avsluttande ord»
Lisbet Skregelid og Ståle Stenslie