Seminar: Dissens og kritikk i kunstformidling for barn og unge

Seminar: Dissens og kritikk i kunstformidling for barn og unge

Se halvdagsseminaret i opptak.

Arrangør: Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge
Når: Onsdag 30. mai 2018
Hvor: Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand

I møte med kunst blir våre tankesett til stadighet utfordret. Men hvilken rolle spiller kunstens meningsbrytende potensial? Hvordan kan dissens og kritikk benyttes i kunstformidling til barn og unge?

I samarbeid med Universitetet i Agder og Sørlandets Kunstmuseum inviterte Kulturtanken til halvdagsseminar om dissens og kritikk i kunstformidling for skoleelever. Med eksempler fra samtidskunst, scenekunst og litteratur ville vi se på kunstformidlingsstrategier som legger til rette for at barn og unge får rom til å oppleve, reflektere over og uttrykke seg om kunst. Seminaret ville ta opp betydningen av meningsmotstand, hvordan barn og unge kan bli utfordret i sitt møte med kunst, samt forholdet mellom skole og kunst i DKS, og etiske perspektiver knyttet til kunstformidling.

Deltakerne var Lisbet Skregelid, førsteamanuensis ved UiA, Kristine Kolloen Nilsen, teamleder formidling ved SKMU, Vilde Kamfjord, freelance kunstformidler og foredragsholder, og Pelle Brage, kunstner.

Program:


13.00-13.05
«Velkommen! Kunsten er død. Lenge leve kunsten»
Ståle Stenslie, Avdelingsdirektør FoU, Kulturtanken.

13.05-13.10 «Kunstformidling og meningsbrytning»
Charlotte Blanche Myrvold, seniorrådgiver Kulturtanken.

13.10-13.40 «Dissens makes sense? Mellom motstand og mening i møter med kunst»
Lisbet Skregelid, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

13.40-14.00 «Kunstformidling i skolen, til glede og besvær»
Ida Marie Hellenes, lærer ved Samfunnet skole

14.00-14.20 «Se hva jeg mener – mulighetene for kunsten i skolen»
Pelle Brage, kunstner.

14.20- 14.50 Tid til å se utstillingen Grand Prix av Pelle Brage, samt kaffe og kake.

14.50- 15.15 «De store dørene – pedagogikken og den vanskelige kunsten»
Kristine Kolloen Nilsen, teamleder formidling ved SKMU

15.15- 15.45 «Metaformidling – kunsterfaringer fra bakhold»
Vilde Kamfjord, freelance kunstformidler og foredragsholder.

15.45-15.55 «Avsluttende ord»
Lisbet Skregelid og Ståle Stenslie