Seminar: Spiser institusjonsteatrene DKS?

Seminar: Spiser institusjonsteatrene DKS?

Med Nils Petter Mørland fra Brageteateret og Kari Ramnefjell fra Teater Joker.

hvilke måter ser DKS annerledes ut for en institusjon og en frigruppe? Hvem skal egentlig kunne forvente å få plass med sin kunst i DKS, og hvorfor?

Covid-19 har satt en gigantisk kulturarena på pause, og de mange berørte institusjoner og frilansere har tydeliggjort omfanget og betydningen av DKS på en måte vi aldri før har sett. Hundretusener av barn har mistet sitt kulturtilbud og en rekke utøvere er kastet ut i usikkerhet. Gitt dagens situasjon, hvordan kan institusjonene og frilanserne samspille om et bedre tilbud til barn og unge i DKS?

Samtale mellom teatersjef ved Brageteatret, Nils Petter Mørland, og daglig leder for Teater Joker, Kari Ramnefjell. Brageteatret har over mange år vært det mest aktive institusjonsteatret i DKS, med overordnet ansvar for all scenekunst i DKS Buskerud. Teater Joker er et fritt teaterkompani som har turnert i DKS siden ordningens begynnelse.