Gir råd til kulturministeren

Gir råd til kulturministeren

Barn og unge i hele landet har sagt sitt. I dag ble rapporten Barn og unges stemmer – kunst og kultur overlevert kulturminister Trine Skei Grande, som grunnlag for tidenes første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur.

Foto: Knut Sørhusbakken

Miniøyas to festivalsjefer, Amy Jallow (12) og Abdullah Talib (12) og representant fra Kulturtankens ungdomsråd, Gabriel Aaron Normann Bruun (17), sto i dag for overleveringen av rapporten, samt mange hundre brev og en kjempestor kulturmeldingsbok, skrevet av barn og unge fra hele landet.

Trine Skei Grande med barn og unge
Med rapport, brev og en kjempestor Kulturmeldingsbok. fra v.: Amy Jallow (12), Lin Holvik, Abdullah Talib (12), Trine Skei Grande. Foto: Knut Sørhusbakken

- Tusen takk, og oi, så mange brev har jeg aldri fått før, heller ikke en så stor bok, sa en overveldet kulturminister, da hun tok imot de aller viktigste innspillene til barne- og ungdomskulturmeldingen, mandag morgen i Kulturdepartementet.

Kulturtanken, som er en etat under Kulturdepartementet, fikk i vinter i oppdrag å involvere barn og unge ( 3-19 år) fra hele landet i arbeidet med stortingsmeldingen. Hensikten er at barn og unge skal påvirke politikkutformingen som angår dem. 

- Vi gjør dette for aller første gang, og det har vært viktig for meg at barn og unge skulle delta i arbeidet med stortingsmeldingen på sine egne premisser. Jeg er kjempeglad for det arbeidet Kulturtanken har gjort med å samle alle innspillene, og at dere har tatt barn og unge på alvor, sa Skei Grande.

Konkrete tiltak

Involveringen av barn og unge har foregått i samarbeid med blant andre Ung Kultur Møtes (UKM), Miniøya, Norsk kulturskoleråd, og en rekke barne- og ungdomsorganisasjoner. Innspillene har kommet fra Kristiansand i sør til Tana i nord, i forbindelse med samtaler på skoler og i barnehager, på festivaler og kulturskoler, som brev, på padlet og gjennom en spørreundersøkelse. Resultatet er innspill fra rundt 1000 barn og unge, samlet i rapporten Barn og unges stemmer – kunst og kultur, som blant annet fremlegger 23 konkrete tiltak.

Trine Skei Grande med barn og unge
Boka “Barn og unges kulturmelding”, med tegninger og innspill, fikk en hedersplassering på kulturminsterens kontor. Foto: Knut Sørhusbakken

- Jeg vet du mente det fra innerst i hjertet når du ba om reell involvering av barn og unge, sa Kulturtankens direktør, Lin Marie Holvik til statsråden, og takket for oppdraget.

- Det har vært et fantastisk morsomt arbeid, og dere som skal lese rapporten har mye å glede dere til, sa Holvik under overrekkelsen.

Statsråden var klar på at kunst- og kultur er sentralt og viktig i barn og unges liv.

- Kulturtilbudet til barn og unge må selvsagt barn og unge selv være med på å utforme! sa Skei Grande.

På spørsmål om kulturministeren trodde hun fikk plass til den store kulturmeldingsboka på sitt kontor, var svaret klingene klart.

-Å ja, jeg har et stort kontor. Og jeg har 7 etasjer med folk i dette huset som skal lese i den!

Deretter trillet hun boken, rapportene og brevene til kontoret, der Amy, Abdullah og Gabriel fikk være med å gi den store boka “Barn og unges kulturmelding” med barn og unges innspill, en fin plassering.


Barne- og ungdomskulturmeldingen er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og er ventet høsten 2020.

Rapporten Barn og Unges Stemmer – Kunst og kultur kan leses her:

Last ned BUSK-rapporten her