Bilde fra forestilling Sorlandets Kunstmuseum 2018

Kunstens betydning? – se video fra seminaret

Tori Wrånes: Your Next Vacation is Calling (2014), Sørlandets Kunstmuseum 2018. Fotograf: Lisbet Skregelid

Kulturtanken, Sørlandets Kunstmuseum og forskningsgruppen Kunst og barn & unge ved Universitetet i Agder avholdt et dagsseminar om metode i forskning på barn og ungdoms erfaringer med kunst og kultur. Målet var faglig utveksling, diskusjon og nye innsikter om hvordan vi dokumenterer, fortolker og analyserer barn og ungdoms møter med kunst.

Sted: Sørlandets Kunstmuseum

Se opptak

Program

10.00-10.30  Kaffe og registrering

10.30-10.45 Intro
Charlotte Blanche Myrvold - seniorrådgiver FOU-avdeling i Kulturtanken

10.45-11.15 Forskning om kunst for barn og unge – metodeutfordringer
Mari Torvik Heian – seniorforsker ved Telemarksforskningen

11.15-11.30 Kartlegging 10.000
Kristine Kolloen Nilsen – teamleder formidling SKMU

Lunsj og utstilling

12.15-12.45 Virkning av kunst og kultur i skolen: Hva kan vi måle?
Ingunn Marie Eriksen – prosjektleder for Ungdom i endring, seniorforsker ved NOVA/ OsloMet

12.45-13.15 Kunstprosjektet 10 år på Heidal skole
Kunstner Kjersti Myrehagen

13.30-13.50 Antimetode eller antemetode - P1 som mulighetsrom
Helen Eriksen – PhD kandidat Kunst i kontekst ved UiA

13.50-14.10 Performativ skriving og skoleelevers opplevelser av scenekunst
Anette Therese Pettersen – PhD kandidat Kunst i kontekst ved UiA

14.10-14.20 Diskusjon

14.20-14.40 Å forske på kunstens betydning mellom autonomi og instrumentalisme
Lisbet Skregelid – førsteamanuensis UIA

14.40-15:15 Oppsummering

Vi må snakke om metodene vi bruker for å få innsikt i barn og ungdoms opplevelser av og erfaringer med kunst. En egen kulturmelding for barn og unge er under arbeid, og den første i sitt slag. Den representerer et tydelig signal på at kunst for barn og unge er et viktig politisk satsningsområde. Men hvordan styrker vi kunnskapsgrunnlaget vårt og legger til rette for gode fremtidige satsninger på dette området?

Kunst- og kulturtilbudet for barn og ungdom er forankret i mange gode intensjoner. I tillegg til prinsippet om at det skal være av høy kvalitet og profesjonelt, blir kunsten også satt i sammenheng med mål om læring, inkludering, samfunnsdeltagelse og livsmestring. Buketten av gode intensjoner representerer i realiteten mange fagtradisjoner som besitter ulike teoretiske og metodiske innganger til å nærme seg kunstopplevelsens kompleksitet og barn og unges erfaringer. Hvordan forsker man på subjektive prosesser for meningsdannelse, kvalitet og relevans når forskningssubjektet er et barn? Hva innebærer det å forske på sammenhenger mellom kunst og barn og ungdoms oppvekstmiljø? Og hvilke andre dilemmaer møter den som forsker på barn, ungdom og kunst?