Mange kulturelle møteplasser i 2020

Mange kulturelle møteplasser i 2020

Et nytt år betyr selvsagt nye arrangementer for alle som er opptatt av kunst og kultur! Her er møteplasser og datoer som bør holdes av i kalenderen din.

Flyer for viktige datoer

Konferanse

Logo til

28.–29. april arrangerer Kulturtanken i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune «Barn og unges stemmer». Her inviteres hele nettverket for DKS, skole, UKM, kulturskoler og utøvere til en todagers konferanse der barn og unges stemmer skal stå i fokus. Hvem er de? Hva interesserer dem? Hva drømmer de om? Og hvilken plass har kunst og kultur i alt dette? Her vil Norges første kulturmelding for barn og unge, som lanseres i høst, spille en viktig rolle.

Sjekk ut pressemelding og nettside (blir oppdatert fortløpende) for nærmere info.

Logo til

Visningsarenaer

Scenekunst:

«Markedet for Scenekunst» blir arrangert i Sandefjord 15.–17. april. Dette er en nasjonal arena for presentasjon, kjøp og salg av profesjonell scenekunst for barn og unge. Det presenteres et bredt scenekunsttilbud og er en møteplass for faglig utvikling der målet er å tilby den kvalitativt beste scenekunsten for barn og unge, samt øke kompetansen på området for både arrangører og utøvere. Arrangementet har, siden oppstarten i 1996, utviklet seg til å bli en betydelig nasjonal leverandør av scenekunst til festivaler, kulturhus, bibliotek og til aktører i DKS. Sandefjord kommune er hovedarrangør og Vestfold fylkeskommune er tilskuddsgiver og medarrangør, i tillegg er Kulturtanken samarbeidspartner. DKS-arenaen støttes av Kulturrådet og er medlem av Norway Festivals. Mer info får du på arrangementets nettside.

Logo til

Litteratur:
«Komma» finner sted på Lillehammer 25.–26. mai, rett i forkant av Norsk Litteraturfestival. Dette er møteplassen for de som jobber med fagområdet litteratur i DKS. Her ønsker man å synliggjøre god litteratur og bidra til bedre spredning, større bredde og mangfold innen DKS og i andre sammenhenger der det er ønske og behov for god formidling av litteratur. Arrangører er DKS Oppland, DKS Akershus, Turnéorganisasjonen, Forfattersentrum, Norsk Litteraturfestival og Kulturtanken. Følg med på arrangementets nettside, les også gjerne vår sak fra fjoråret.

Logo til

Kulturarv:
«SPOR – arena for kulturarv» gjentar fjorårets pilotsuksess på Stiklestad! Tidspunktet er 9.–10. september og stedet er Stiklestad Nasjonale Kultursenter. På møteplassen vil man kunne se produksjoner, utveksle erfaringer, få faglig påfyll, etablere nettverk og se fremover sammen. Her kan miljøet selv utvikle og heve egen kompetanse. DKS-arenaen gjennomføres av Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner, Stiklestad nasjonale kultursenter, Midtnorsk filmsenter og Kulturtanken. Mer info kommer etter hvert. Imens kan du gjerne lese vår sak om fjorårets arrangement.

Logo til

Musikk:
«Marked for Musikk» arrangeres i Larvik 20.–22. oktober, også i år på Bølgen kulturhus og Sliperiet kulturverksted. Dette er en nasjonal visningsarena for konserter rettet mot barn og unge, der arrangører fra kulturhus, festivaler, biblioteker og DKS kan se, evaluere og finne konserter tilpasset sine unge publikummere. Et overordnet mål er at flere barn og ungdommer i Norge skal få oppleve konserter av høy kvalitet. Møteplassen er også en kompetanse- og nettverksarena for alle som jobber med musikkformidling til denne målgruppa. «Marked for musikk» er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune. Ta en titt på nettsiden for mer info.

Mann på scenen med hendene på brystet

Film:
«Arena Film» blir arrangert på Lillehammer i november, datoer vil komme senere. Visningsarenaen er for profesjonelle filmproduksjoner rettet mot DKS. Alle som jobber med film rettet mot barn og unge kan utveksle erfaringer, styrke nettverk og inngå samarbeid. Det stimuleres og inspireres til økt dialog, samarbeid mellom ulike aktører og en generell heving av status for film og spill for barn og unge. Arrangeres av Oppland, Buskerud, Østfold og Akershus fylkeskommuner i samarbeid med Kulturtanken, Viken filmsenter og Østnorsk filmsenter. Mer info kommer etter hvert. Innen den tid kan du gjerne lese vår sak om fjorårets arrangement, som da fant sted i Drammen.Visuell kunst:
«ØYEPÅ» ble arrangert i Svolvær for første gang i fjor. Ny nasjonal møteplass for visuell kunst i DKS kommer tidlig 2021.

Andre arrangementer

Listen over relevante møteplasser er selvsagt lenger enn dette. Vi har samlet noen andre arrangementer som det også er verdt å se nærmere på:

 • Figurfestspillene i Tønsberg 24.–26. januar.
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Husbankens Storbynettverk inviterer til «Erfaringskonferanse om områdesatsinger 2020 – hvordan bidra til bedre levekår i utsatte byområder?» Eget verksted om kultur og medvirkning, der også Kulturtanken er medarrangør. 31. januar kl. 9–11.30 i Vulkan Arena i Oslo.
 • Nettverksmøte og fagsamtale om scenekunst. 11. februar kl. 10–16 i Kulturtankens lokaler i Nydalen i Oslo.
 • «Se og les» er en fagkonferanse for alle som er opptatt av barn, unge og lesning. 11.–12. februar på Grand Hotel Terminus i Bergen.
 • «Kan vi snakke sammen?» er et seminar om flerspråklighet hos barn og unge. 26. februar på Nasjonalbiblioteket i Oslo.
 • NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring). 6.–8. mai på NTNU i Trondheim.
 • Miniøya, Norges største musikk- og kulturfestival for barn og unge. 13.–14. juni i Tøyenparken i Oslo.
 • Kulturfest Tøyen, gratis festival i skoletiden med fokus på både musikk, teater, dans, verksteder og andre kunstformer. 16. juni i Tøyenparken i Oslo.
 • Appelsinia litteraturfestival i Skien. 10. - 14. september. Festivalen har hatt et langvarig samarbeid med DKS Telemark.
 • Kulturbarn-konferanse, prosjektet rundes av med en nasjonal konferanse der erfaringene fra prosjektet blir lagt frem. 11.–12. november i Kulturtankens lokaler i Nydalen i Oslo.
 • DiSko-prosjektet: 16. - 17. november 2020 arrangeres konferansen Kunst og skole - i bærekraftig dialog? på Sentralen. Konferansen blir både en avslutning for DiSko-prosjektet der forskere og deltakere presenterer resultater og funn, og innlegg fra utenlandske kapasiteter om kommende utviklinger i fagfeltet.

Listen blir oppdatert fortløpende.