Gisle Harr med elevene på Heidal Skule

Unikt prosjekt: skoleklasse får jobbe med kunstnere i 10 år

Hva skjer når ti forskjellige kunstnere følger en skoleklasse gjennom hele grunnskolen? Det er utgangspunktet for kunstprosjektet «10 år på Heidal skule», som nå også blir et forskningsprosjekt i regi av Kulturtanken.

Kunstner Gisle Harr med elevene på Heidal Skule.

Høsten 2018 begynte ni barn i 1. klasse på Heidal skule i Sel kommune i Innlandet. Der skal de være elever fram til de går ut av 10. klasse i 2028, og i løpet av skolegangen får de være med på noe helt spesielt.

– «10 år på Heidal skule» er et kunstprosjekt som finner sted utenfor de vanlige kulturinstitusjonene og med et så langvarig perspektiv, at jeg har ikke funnet et lignende prosjekt noe annet sted, forteller prosjektleder Kjersti Myrehagen, som også var initiativtager til prosjektet.

Skolen ønsker å tilby «noe mer»

Myrehagen jobber som kunst- og håndverkslærer på Heidal skule, men har bakgrunn som billedkunstner.

– Prosjektet ble til gjennom drodling og samtaler med kunstnere, der vi diskuterte mangel på tilstedeværelse av samtidskunst i skolen. Ideen er enkel; få kunstnerne inn i skolen, gi kunstnerne en ny arena for utvikling av prosjekter, la elevene få erfaring med kunstneriske prosesser, og bruk tid, forteller hun.

Det store spørsmålet var om skolen kunne sette av den nødvendige tiden til kunstnerne. Kanskje overraskende for mange, men svaret var altså ja. Hva er det med Heidal skule, som gjør dette mulig å få til?

– Heidal skule er en liten grunnskole med 124 elever og 24 ansatte. Her har vi lærere som er åpne for nye måter å arbeide på og en rektor som ønsker at skolen skal tilby «noe mer» i tillegg til den ordinære timeplanen. Som ser det pedagogiske potensialet i prosjektet, og dermed er villig til å åpne skolen opp for kunstnerne og til å sette av tid i timeplanen, forklarer Myrehagen.

En unik mulighet for kunstnerne

Idéprosessen endte opp med et konkret prosjekt: å få inn ti kunstnere som følger en og samme skoleklasse periodevis gjennom alle ti årene i grunnskolen. Kunstnerne er til stede på skolen tre uker hvert semester.

Kjersti Myrehagen og Gisle Harr sammen med engasjerte elever. (Se flere bilder på 10arpaheidalskule.com)

Første kunstner ut er Gisle Harr, som startet sitt opphold i Heidal våren 2019. Han følger klassen fram til sommeren 2020, når de går ut av 2. klasse. Harr er glad for at han ble spurt om å være med i prosjektet.

– Dette var jo en unik mulighet til å gjøre to interessante ting på en gang – å lage kunst og å jobbe sammen med elever. I tillegg fikk jeg sjansen til å bli kjent med et lokalsamfunn jeg aldri hadde vært i før. Et vakkert sted med sine utfordringer, sårbart i sammenslåingenes tid. Med sin dialekt og sin historie, forteller Harr.

Positiv læring for elevene

Kunstneren sier han er blitt godt kjent med elevene, og at han har følt seg inkludert av skolen og de ansatte fra dag 1. De har gjort mye morsomt sammen, og samtidig mener han at elevene sitter igjen med viktig og nyttig læring.

Elevene får et forhold til kunst som en dagligdags ting, ikke som noe rart og fremmed.

— Kunstner Gisle Harr

– De har blitt kjent med en kunstner og fått innsikt i hva en kunstner gjør, kunstneriske arbeidsprosesser og hva slags innsats som må til for å lage en skulptur fra A til Å. Elevene får et forhold til kunst som en dagligdags ting, ikke som noe rart og fremmed. I tillegg blir åpenheten og den kritiske sansen stimulert, og det er jo en kjensgjerning at jo mer en jobber kreativt, jo bedre blir en på det, sier han.

Kunstner Gisle Harr modellerer elevene i leire.
Kunstner Gisle Harr modellerer elevene. (Se flere bilder på 10arpaheidalskule.com)

Kjersti Myrehagen mener også at elevene har fått mye ut av Harrs opphold i Heidal.

– Elevene viser stor glede i møte med kunstneren og stor mestring i arbeidet med egne skulpturer og tegninger! Kontaktlæreren sier prosjektet er positivt for klassen og at de lærer mye gjennom både praktisk arbeid, refleksjon og den sosiale formen. Kunsten blir en del av læringsprosessen, av språket og av kompetansen, sier hun.

Kunsten blir en del av læringsprosessen, av språket og av kompetansen.

— Prosjektleder Kjersti Myrehagen

Harr har samtidig jobbet med egne skulpturer og malerier, og har modellert alle elevene i klassen. Arbeidene skulle etter planen bli vist på en utstilling på skolen våren 2020, men på grunn av koronasituasjonen kan den bli flyttet til høsten. Da tar for øvrig kunstneren Anna Daniell over stafettpinnen.

Kulturtanken følger opp prosjektet med forskning

– For Kulturtanken, som har som en hovedoppgave å forske på formidling av kunst til barn og unge, må jo dette prosjektet være en «gavepakke», mener Myrehagen.

Det lange tidsaspektet åpner for å se på hva kunstnernes tilstedeværelse gjør med barna og med skolen. Og hva gjør det med omgivelsene – med familiene, med tilhørighet og med stedet? Hva gjør det med kunstnerne å være på dette stedet og å arbeide i denne konteksten?

Kjersti Myrehagen, Egil Rundberget og Ståle Stenslie.
Kjersti Myrehagen besøkte nylig Kulturtanken. Her med Kulturtankens prosjektansvarlig Egil Rundberget og avdelingsdirektør for Forskning og utvikling, Ståle Stenslie.

– Jeg tenker at Kulturtanken kan bidra til å undersøke disse tingene og forhåpentligvis være med på å gjøre «10 år på Heidal skule» relevant for flere enn de ti kunstnerne og de ni elevene som går i denne klassen, sier hun.

– Kulturtanken ønsker å støtte prosjektet med følgeforskning. Vi ønsker å invitere norske universiteter og høgskoler til å komme med forslag på hva man kan forske på, og hvordan dette kan gjøres som et samarbeid mellom partene. Siktemålet er å komme i gang med et forprosjekt høsten 2020, sier prosjektansvarlig Egil Rundberget.

Om prosjektet

  • «10 år på Heidal skule» er et unikt kunstprosjekt, der 10 forskjellige kunstnere følger en skoleklasse i perioder gjennom alle ti årene i grunnskolen.
  • Kunstnerne arbeider med egne prosjekter og involverer klassen i arbeidet.
  • Elever og lærere får en unik erfaring med kunst, og kunstnerne får anledning til å arbeide og realisere verk i denne konteksten.
  • Heidal skule har 124 elever, og er en grunnskole i Sel kommune. 9 elever begynte i 1. klasse høsten 2018, og deltar i prosjektet til de går ut av 10. klasse i 2028.

Kilde: 10arpaheidalskule.com


Målet med prosjektet:

  • Å gi denne skolen, denne klassen og lærerne en unik mulighet til å få opplevelser, tanker, kunnskap, perspektiver og læring i møte med kunst og kunstnere.  Å gi elevene erfaringer med kunst som stimulerer den enkelte og fellesskapet kreativt og faglig.
  • At prosjektet vil være betydningsfullt for skolen, for elevene, for foreldrene, lærerne og for stedet. At dette aspektet ved utdanningen vil gi det å være ungdom i bygda en ekstra dimensjon.
  • Å gi kunstnerne en unik mulighet, til over tid til å jobbe med sine prosjekter sammen med barn og ungdom som sakte men sikkert vokser og får begrep om verden. At kunstnerne får erfaringer som utvider den kunstneriske praksisen og kan bety noe mer for den enkelte kunstners prosjekt.
  • Å gjøre kunst relevant i undervisningen og at forskning på prosjektet underveis kan underbygge dette. At prosjektet vil vekke interesse og inspirere nasjonal og internasjonalt.