Fem jenter i fargerike hettegensere ler

Møt Kulturhjerte

Teater og dans bygger broer og varige bånd i Lillehammer.

Deltakere på Kulturhjerte Foto: Vivian Haverstadløkken

– Jeg er hellig overbevist om at kunst og kultur er den mest effektive inkluderingsarenaen vi har, sier prosjektleder Vivian Haverstadløkken i Kulturhjerte AS.

Organisasjonen feirer i år sitt femårsjubileum med en forestilling som har premiere under Litteraturfestivalen. Kulturhjerte er et gratis tilbud for barn mellom 7-19 år og har årlig plass til 45 deltakere, deres familier og søsken. Barn og ungdommer samarbeider med profesjonelle kulturaktører om å sette opp en årlig forestilling. Foreldre involveres også gjennom ulike arbeidsgrupper. Dermed får både de voksne og barna som deltar et større nettverk.

«Inkludering i kulturlivet»

Mer info om tilskuddsordningen og søknadsskjema. Årets søknadsfrist er 15. mai.

Populært tilbud

Mange ønsker å være en del av Kulturhjerte, og organisasjonen må årlig si nei til interesserte deltakere. Nyankomne flyktninger og de som antas å få mest nytte av tilbudet prioriteres. En tredjedel av plassene går til barn og unge som er født og oppvokst på Lillehammer for å sikre at prosjektet faktisk bidrar til inkludering og etablering av nettverk på tvers.

– Ved å jobbe sammen et helt skoleår får deltakerne nok tid til å bli ordentlig kjent på godt og vondt. De får vist hvem de er og hva de kan, og vi ser at de blir så trygge på hverandre, sier Haverstadløkken.

Vivian Haverstadløkken med to av deltakerne på Kulturhjerte Foto: Hanne-Kjersti Skjevelnes Iversen.

Kulturhjerte er både en utviklings- og mestringsarena, i tillegg til å bidra med inkludering i lokalsamfunnet.

– Vi er ikke eksperter, men har prøvd å lage et prosjekt som funker for Lillehammer, størrelsen på byen og folka som bor her. Målet er at de som allerede bor her skal bli bedre kjent med de som kommer fra andre land, og også se hvilke ressurser de er.

Organisasjonen har kontakt med byens barne- og ungdomsskoler, samt kommunens inkluderingskonsulent. Men det er forestillingene som er deres aller beste rekrutteringskanal. Årets forestilling Ut av mørket har premiere 28. mai, og i tillegg blir det kanskje både sommerleir og et musikalprosjekt for de eldste.

Jeg er hellig overbevist om at kunst og kultur er den mest effektive inkluderingsarenaen vi har
Vivian Haverstadløkken

Drifttilskudd er viktig

Kulturhjerte var en av fjorårets 55 mottakere av Kulturdepartementets tilskuddsordning Inkludering i kulturlivet, som Kulturtanken administrerer.

– Vi er avhengig av støtte for å få det til å gå rundt. Det er kjempebra at det i denne tilskuddsordningen også er mulig å søke tilskudd til administrative kostnader. Det er mye idealisme og frivillig arbeid i Kulturhjerte, men det ville ikke vart hvis det kun var basert på det, poengterer Haverstadløkken.

På Kulturhjerte møtes barn og unge med veldig ulike bakgrunn, språk og kultur. Det er lærerikt også for de som er født og oppvokst i byen. «Før jeg startet i Kulturhjerte trodde jeg at alle hadde som meg», fortalte en deltaker.

– Drivkrafta mi er at alle gjennom Kulturhjerte får en helt annen kunnskap om det som skjer rundt i verden. Jeg vet også at deltakerne får et nettverk i byen de bor i – også etter at de slutter i Kulturhjerte, oppsummerer Vivian Haverstadløkken.

– Drivkrafta mi er at alle gjennom Kulturhjerte får en helt annen kunnskap om det som skjer rundt i verden.

mange barn på en scene ikledd jubler
Foto: Torbjørn Olsen/GD

Fakta om Kulturhjerte

  • Organisasjon med base på Lillehammer. Har hele regionen pluss nabokommuner som nedslagsfelt.
  • Har fokus på helhetlig inkludering for barn og unges familier som helhet, medvirkning og sosial samskaping.
  • Samarbeider bredt med kulturaktører og frivillige i nærmiljøet.
  • Tilbyr en ukentlig møteplass for nylig bosatte flyktninger og folk som har bodd på Lillehammer hele livet.
  • Det er gratis å delta.
  • Barn og unge fra hele verden jobber fram en forestilling sammen med profesjonelle kulturaktører fra Lillehammer. Prosjektet går over et helt skoleår og avsluttes med en åpen forestilling.
  • Organisasjonen har gjennomført fire produksjoner siden 2016.
  • Mer info på nettsiden deres

Relaterte artikler

Elever står rundt et hull i isen og en elev skjærer i et elghode

Møt 4H Finnmark

Kulturarv på tvers av generasjoner og kultur er kjernen i 4H Finnmarks prosjekt.

Plan over det nye grendehuset på Sletteløkka

Møt Sletteløkka Arrangementer

Det startet med en drøm om å forvandle en tidligere barnehage til et grendehus.

Leif-Ove Hansen snakker med kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Ein etterspurd rettleiar for inkludering

No skal det bli enklare for unge med ei funksjonsnedsetjing eller ein kronisk sjukdom å delta i organiserte kunst- og kulturaktivitetar.