Elever står rundt et hull i isen og en elev skjærer i et elghode

Møt 4H Finnmark

Kulturarv på tvers av generasjoner og kultur er kjernen i 4H Finnmarks prosjekt.

Gjennom 4H kan barn og unge for eksempel lære å sette garn under isen og å flå et elghode. Foto: 4H Finnmark

– Vi ønsker å ta vare på arven. Å lære de unge om gamle tradisjoner, kultur og historie, sier rådgiver Hanne Kalliainen i 4H Finnmark.

4H Finnmark var en av 55 organisasjoner var en av fjorårets 55 mottakere av Kulturdepartementets tilskuddsordning Inkludering i kulturlivet. Deres prosjekt har tittelen Tradisjonsarv på tvers av generasjoner og kulturer.

4H er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med mål om å utvikle aktive og samfunnsengasjerte ungdommer med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

– Det vil et prosjekt som dette bidra til, understreker Kalliainen.

«Inkludering i kulturlivet»

Mer info om tilskuddsordningen og søknadsskjema. Årets søknadsfrist er 15. mai.

Lærer om nasjonal minoritet

Hanne Kalliainen i 4H Finnmark
Hanne Kalliainen i 4H Finnmark

Kursene som tilbys gjennom prosjektet kan være alt fra tradisjonsmat fra kulturer som kvensk, samisk og russisk, til temaer som håndverk, kunst, historie og naturressurser fra de samme kulturene. Det kunstfaglige innholdet i prosjektet er dermed forankret i tradisjonene til en nasjonal minoritet.

Prosjektet handler også om å knytte barn og voksne sammen. Ikke bare skal eldre ressurspersoner lære bort ferdigheter - kursene vil også gjøre at deltakernes familie i ettertid kan være med på og ha glede av det barna lærer. Som isfiske med garn eller fletting av figurer av bjørkeris.

Kallainen påpeker at på små plasser har begrensede kommunale tilbud, så innbyggerne må selv skape aktiviteter, uansett alder.

– Ungdom som vokser opp på bygda får en samhørighet på tvers av generasjonene, noe som gir økt engasjement, respekt og forståelse for hverandre. Og ikke minst – de lærer ting av hverandre, sier hun.

Mulige samarbeidspartnere til Tradisjonsarv på tvers av generasjoner og kulturer kan være pensjonistforeninger, helselag, husflidslag, kystfiskarlag, museer og andre kulturleverandører. I tillegg til private ressurspersoner.

Lukhakurs. Barn og unge lærer å sy samisk poncho.
Ett steg nærmere ferdig poncho.

Hyperlokale aktiviteter

En gammel dagme og et barn sår
To generasjoner sår frø.

Målet er å gjennomføre minst to arrangementer for barn og unge i samarbeid med andre lokale foreninger i løpet av 2021. Det skal foregå aktiviteter både på fylkesnivå og ute i klubbene, men pandemien har gjort at de må tenke litt nytt.

– Siden både unge og gamle deltar, må vi ivareta alle til vaksineringen er unnagjort, poengterer Kalliainen.

Organisasjonen fokuserer derfor i første omgang på å spre informasjon om prosjektet og sette i gang små, hyperlokale aktiviteter. For eksempel kan en besteforelder og hans/hennes barnebarn invitere andre barn eller ungdom i samme kohort til et kurs.

4H Finnmark jobber målrettet mot de seks lokale klubbene så de kan administrere og organisere selve aktivitetene. Selv om organisasjonen når mest ut til klubbene og deres medlemmer, er tanken at arrangementene tilhørende Tradisjonsarv på tvers av generasjoner og kulturer skal være åpne og gratis for alle.

Hanne Kallainen er overbevist om viktigheten av kunnskapsoverføring mellom generasjoner:

– Har du sett noe, så husker du det. Og får kanskje lyst til å ta det videre.

Ei jenta lærer å flette kurver av bjørkenever.
4Hs slagord er «å lære ved å gjøre». Her er en deltaker i full sving med å flå et elghode.

Fakta om 4H Finnmark

  • 4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.
  • Organisasjon har nærmere 12 000 medlemmer fordelt på cirka 550 4H-klubber over hele landet.
  • Medlemsalderen er 10-25 år
  • 4H er bygd opp av lokale klubber. Hver klubb har et klubbstyre, medlemmene velger hvem av medlemmene som skal sitte i styret.
  • F4 Finnmarks nettside
  • F4 Finnmark på Facebook

Foto: 4H Finnmark

Relaterte artikler

Fem jenter i fargerike hettegensere ler

Møt Kulturhjerte

Teater og dans bygger broer og varige bånd i Lillehammer.

Leif-Ove Hansen snakker med kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Ein etterspurd rettleiar for inkludering

No skal det bli enklare for unge med ei funksjonsnedsetjing eller ein kronisk sjukdom å delta i organiserte kunst- og kulturaktivitetar.

Plan over det nye grendehuset på Sletteløkka

Møt Sletteløkka Arrangementer

Det startet med en drøm om å forvandle en tidligere barnehage til et grendehus.