Utlysning: Ressursgruppe for medvirkning i DKS

Utlysning: Ressursgruppe for medvirkning i DKS

DKS-administrasjoner fra fylker, kommuner og direktekommuner inviteres til å delta.

Illustrasjonsbilde fra DKS-lab på Telemark Kunstsenter Foto: Marte Glanville/Kulturtanken

Barn og unges medvirkning til utvikling av DKS-tilbudet er viktig for å skape et tilbud av høy kvalitet som oppleves som relevant og representativt.

Kulturtanken har et spesielt ansvar for å følge opp forventninger som beskrevet i St.Meld 18 om barn og unges medvirkning. I stortingsmeldingen påpekes det at medvirkning fra barn og unge skal vektlegges i alle deler av DKS-ordningen.

For å styrke arbeidet med medvirkning i DKS, inviterer Kulturtanken DKS-administrasjoner fra fylker, kommuner og direktekommuner til å delta i Ressursgruppe for medvirkning.

Ressursgruppen skal ha særlig fokus på kunnskaps- og erfaringsdeling, samt utvikling og gjennomføring av ulike medvirkningstiltak. Gruppens aktiviteter vil i stor grad bestemmes ut ifra deltakernes ønsker og behov.

Kulturtankens rolle blir å koordinere samarbeidet. Gruppen ledes av Bente Aasheim, seniorrådgiver i avdeling Skole og barne- og ungdomskultur.

I første omgang inviterer vi til et digitalt informasjonsmøte. Her får dere høre om mål for arbeidet og litt om hvordan gruppen er tenkt organisert. Etter informasjonsmøtet blir det anledning til å melde sin interesse for deltakelse i ressursgruppen.

Viktige datoer

9. november kl. 13.00- 13.45: informasjonsmøte
Møtet gjennomføres digitalt og innkalling sendes via Teams.

26. november: frist for påmelding til Ressursgruppe for medvirkning.

Påmeldingen til ressursgruppen gjøres via denne lenken

7. desember kl. 12.00- 14.00: oppstartsmøte

Mer informasjon kommer.

Ressurssider om medvirkning

Elever som medprodusenter

Er det mulig å ha elever som medprodusenter? DKS Lørenskog, fortellerkunstner Marianne Sundal og musiker Viktor Bomstad har testet det.

Ressursgruppe for elever og lærere i videregående skole

Kan ressursgrupper for DKS gi bedre forståelse for Den kulturelle skolesekken og en opplevelse av at tilbudet har større relevans til skolens læreplaner? DKS Vestfold og Telemark og ressursgruppa ved Bø vidaregåande skule oppsummerer et spennende pilotprosjekt.

Evaluering og tilbakemelding på DKS-produksjoner

Metode som lar elevene slippe til, utviklet i Prosjekt elevmedvirkning.