Skip to main content
Grafisk banner for Øyepå Liaf

Utøvere under Øyepå LIAF 2022

Dag 1 / 21. september: Marita Isobel Solberg, Carrie Russpatrick, Signe Becker, Linda Lamignan

Dag 2 / 22. september: Lisbet Skregelid, Maria Almås Frantzsen, John Andrew Wilhite-Hannisdal & Maja Wilhite-Hannisdal, Thyra Dragseth, Charlotte Blanche Myrvold, Sandra Vaka, Marianne Røthe Arnesen, Asta Tutavae Iversen, Icaro Zorbar, Silje Eugenie Strande Øktner, Hedda Kristine Bremseth, Stine Gonsholt & Siri Sandersen, Trygve Ohren, Torstein Aas

Dag 3 / 23. september: Thomas J.R. Marthinsen, Lars Laumann, Ingrid Torvund, Kamilla Sajetz Mathisen

Dag 1 / 21. september

Marita Isobel Solberg - portrett

Marita Isobel Solberg: Ullsamling / Woolgathering

maritaisobelsolberg.com

Marita Solberg (1977) er billedkunstner, sanger og musiker. Det kunstneriske uttrykket hennes inkluderer performance, keramikk, lyd og installasjon. Solberg vokste opp i Manndalen/ Olmmáivággi (Nord-Troms) og har nordnorske, samiske, svenske, kvenske og finske aner. Fellesnevneren for Solberg sine prosjekter er intensjonen om å utfordre både publikum og seg selv. Prosjektene kretser ofte rundt intuitiv tilstedeværelse, samhold, spirituelle teknologier og refleksjoner rundt helhet. 

Solberg har vært en del av Barents Spektakel, Festspillene i Nord-Norge, blant andre. Det kan også nevnes visninger  ved Nordnorsk Kunstmuseum, Art Basel Miami og MoCA- Taiwan. I tillegg til en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo, har Solberg siden barndommen sunget og utforsket ulike kunst- og musikksjangre. Med studio i Tromsø, Norge og i Folkestone , (Storbritannia), lever hun et nomadisk liv på den norske og internasjonale musikk- og kunstscenen.

Carrie Russpatrick - portrett

Carrie Russpatrick: Suburban Phantasmagoriana: Making Monsters in Times of Crisis

themonsternetwork.com 

Carrie Ann Russpatrick er doktorgradsstipendiat på prosjektet Skjermkulturer ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. For tiden studerer hun teoretiske og estetiske krysningspunkter, nymaterialisme, posthumanisme og feministisk monster-teori med utgangspunkt i ideen om “Vulva-monsteret” innen skrekk- og sci-fi-skjermkultur. Hun er også et samarbeidende medlem av the Monster Network, som skaper kontakter mellom de som har interesse for monstre og det monstrøse. Nettverkets mål er å få igang internasjonale samarbeid i form av konferanser, symposier, workshops, publikasjoner og utstillinger som kan knyttes til det monstrøse.   

Signe Becker - portrett

Signe Becker: Selvpresentasjon

signebecker.com

Signe Becker (f.1981) er en tverrfaglig kunstner bosatt i Oslo, Norge. Hun har en bachelorgrad fra Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold (2006), og en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo (2008). Gjennom tekstil, maleri, fotografi, performance og film reagerer Becker kritisk på vår tid. De siste årene har hun jobbet med en rekke produksjoner innen visuell kunst og scenekunst, både i Norge og i utlandet. Kunstneren har også vært Norges representant under Praha Quadrennial 2015, og har flere ganger vært nominert til Heddaprisen som Årets Scenograf og mottatt sammen med Ingri Fiksdal kritikerprisen for dans 2014.

For tiden er Becker stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo og jobber med prosjektet MADE LIFE. Det innbefatter iscenesatte objekter og et iscenesatt jeg, kunstnerens alter ego Cynthia, en kroppsmaske av en eldre versjon av seg selv. Cynthia kan om nødvendig forvandle seg til andre kropper - en kritiker, en antropolog, en mentor eller en danser, men har også med iboende egenskaper. Cynthia har en egen vilje, hun er foranderlig og uforutsigbar.

Linda Lamignan - portrett

Linda Lamignan: Selvpresentasjon

lindalamignan.com

Linda Lamignan er billed- og  performancekunstner. Arbeidene hennes formidler følelsen av å være fremmed og flyte mellom ulike verdener. Gjennom video, musikk, objekter og performance utforsker Lamignan forestillinger knyttet til vandringer og diaspora, forvandling og kjærlighet. Med en animistisk tilnærming jobber hen med materialer knyttet til industri i Vest-Afrika og Skandinavia. Ved å knytte historien om disse materialene til kropper med lignende historier, søker Lamignan å visualisere nye alternative tilstander.

Linda Lamignan mottok sin MFA-grad ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København i 2019 og sin BFA-grad ved Kunstakademiet i Oslo.  

Dag 2 / 22. september

Lisbet Skregelid - portrett

Lisbet Skregelid: Den kulturelle skolesekken som dissens

uia.no/kk/profil/lisbets

Lisbet Skregelid er professor (PhD) i kunstpedagogikk ved Universitetet i Agder. Hun forsker på betydningen av møter med kunst og kunstnere, og på hvordan kunst og estetisk praksis kan ha en relevans i skole og samfunn. Særlig er hun opptatt av hvordan kunstens forstyrrende, uforutsette og affektive egenskaper, det hun omtaler som dissens, kan fungere som pedagogisk ledemotiv.

Skregelid leder forskningsgruppa Kunst og barn & unge. Hun har senest redigeret antologien Kunstens betydning? Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge (Skregelid & Knudsen, 2022).

Maria Almås Frantzsen - portrett

Maria Almås Frantzsen: Spor av pust

frantzsenmjanger.com

Maria Almås Frantzsen arbeider med glass og performative handlinger, ofte i samarbeid med Ruth Hol Mjanger i duoen Frantzsen&Mjanger.

«Målet mitt med å delta på TestLab var å utvikle et DKS-program som baserer seg på min praksis av involvering og samskaping. Et program som vever seg inn i mitt kunstneriske virke. «Spor av pust» er en samskapende performativ handling der elevene deltar materielt og fysisk i å lage en temporær installasjon på gulvet. Handlingen og installasjonen undersøker pustens form, og hvordan det usynlige fellesskapet vi deler gjennom luften kan bli synlig.»

John Andrew Wilhite-Hannisdal og Maja Wilhite-Hannisdal - portrett
Foto: Neal Cahoon

John Andrew Wilhite-Hannisdal og Rebekah Oomen: Torsketromming

johnandrew.no

John Wilhite-Hannisdal er komponist og kontrabassist. Rebekah Oomen er marinbiolog og forsker på evolusjonsøkologi. Deres felles prosjekt Torsketromming springer ut av studier av rytmer i torskens parringsritualer. Under Øyepå 2022 vil Maja Wilhite-Hannisdal delta istedenfor Rebekah Oomen.

Maja Wilhite-Hannisdal er koreograf og videograf, og jobber tverrfaglig mellom det sceniske og det dokumentariske.

«Torsketromming er et tverrfaglig prosjekt der forskere, kunstnere og torsk møtes for å lage kunst og lære om hvordan vi kan leve sammen med andre dyrearter i harmoni. Denne gangen lager vi en interaktiv lydinstallasjon hvor alle kan være med i torskebandet.»

Thyra Dragseth - portrett

Thyra Dragseth: Utvidet fotografi

thyradragseth.com

Thyra Dragseth arbeider hovedsakelig kamerabasert med videoinstallasjon, fotografi og artist books.

«Hvilke relasjoner har elevene til fotografiet, som kan være alt fra nyheter til kunst? I denne workshopen får elevene utforske fotografiet sammen med kunstneren. Et utvalg av Dragseths egne fotografier, samt bildeeksempler fra andre skandinaviske kunstnere blir presentert og elevene skal undersøke tematikk som personlig blikk og manipulering.

Elevene vil i grupper manipulere manuelt (teip, saks, tusj, maling og lignende) eller digitalt (redigeringsverktøy) negativer eller digitale fotografier. Til sist skal gruppenes arbeid skannes, presenteres og diskuteres i plenum.»

portrett bilde av Charlotte Blanche Myrvold

Charlotte Blanche Myrvold: Elevene som offentlighet

Charlotte Blanche Myrvold (f. 1981) arbeider med forskning og utvikling i Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.

Hun har skrevet en doktorgradsavhandling om kunst i offentlig rom og byutvikling ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo og er en av redaktørene av boka Kunstformidling – Fra verk til betrakter. Hun har tidligere arbeidet ved Kunsthøgskolen i Oslo og OsloMet. Hun har vært utøver i DKS, og virket som skribent og kunstformidler.

Sandra Vaka - portrett

Sandra Vaka: Å drukne i skjermen – poetiske betraktninger av den digitale skjerm (foto)

Sandra Vaka bor og arbeider i Stavanger, København og Berlin. Arbeidene hennes retter seg ofte mot å redefinere fotografiet, gjennom bruk av kropp og oversettelser mellom ulike medier.

«Sandra Vaka tar elevene på en reise for å forstå og undersøke den fysiske digitale skjermen, gjennom eget kunstnerskap og gjennom elevenes egne lekne materielle undersøkelser med bruk av fotografiet og med iPad som verktøy. Hun vil også kort presentere et annet prosjekt, som omhandler marmorering og svømmebassenger.»

Marianne Røthe Arnesen - portrett

Marianne Røthe Arnesen: Tegneverksted

mariannerarnesen.com

Marianne Røthe Arnesen og Espen Friberg tegner sammen under navnet EF+MRA. Marianne kommer til Øyepå i Lofoten for å snakke om arbeidet deres, og hvordan dette har blitt et tegneverksted på DKS Lab.

Espen Friberg startet tidlig på 2000-tallet designstudioet Yokoland sammen med Aslak Gurholt Rønsen, og jobbet der fram til 2007. Barneboka Parkvesen & andre vesener, laget i samarbeid med Øystein Dolmen, ble kåret til beste barnebok under «Årets vakreste bøker» i 2009.

Asta Tutavae Iversen - portrett

Asta Tutavae Iversen: Kunst, mat og kultur

dobbelduo.com

Asta Tutavae Iversen er opptatt av å utforske deling som fenomen, ofte sammen med Humle Rosenkvist i kunstnerduoen DuoDuo. Hvordan dele funksjonelt og hvordan forbli et individ selv om du handler i symbiose og tosomhet?

«Prosjektets omdreiningspunkt er bruken av mat i kunst, og hvilke assossiasjoner vi har til maten vi spiser, lager og ser. Hva er matkultur, og hvordan er den til stede i hverdagen vår? Ofte er stundene vi har sammen med våre kjære, som høytider og ferier, forbundet med det vi spiser.»

Icaro Zorbar - portrett

Icaro Zorbar: Dramatiske strukturer

icarozorbar.com

Icaro Zorbar jobber med å rekonfigurere teknologi; gjenstander som kombinerer maskin, sang, lyd og projeksjon.

«Rett foran meg: Skjøre konfigurasjoner som krever et omsorgsfullt nærvær. Dramatiske strukturer har behov for bistand. Mekanismer er i ferd med å falle fra hverandre. Maskinen blir utøver, og jeg dens assistent. Jeg kaller dem assisterte installasjoner.»

«Just in front of me: very fragile configurations that demanded a caring presence. Dramatic structures in need of assistance. Mechanisms about to fall apart. The machine became the performer, and I, the assistant. I called them Assisted Installations.»

Silje Eugenie Strande Øktner - portrett

Silje Eugenie Strande Øktner: Stem Hjernepartiet!

Silje Eugenie Strande Øktner er odelsjente og kunstner, og arbeider variert med performance, installasjon, fotografi, tegning og maleri. Hun gjør også stedsbestemte happenings der publikum deltar aktivt, bl.a. på oppdrag som DJ Kjuke.

«Jeg jobber med performance og kunstneriske arrangementer. I DKS-prosjektet tar jeg utgangspunkt i mitt eget kunstprosjekt Hjernepartiet for å sette i gang diskusjon og meningsutveksling med elevene, og se hvordan vi kan unngå polariserte diskusjoner ved å prøve å se en sak fra flere ståsteder.»

Hedda Kristine Bremseth - portrett
Foto: Tobias Liljedahl

Hedda Kristine Bremseth: Hvorfor knuser folk busskur?

Hedda Kristine Bremseth er kunstner og filmskaper, og arbeider med performance, film og stand-up, både som hovedperson og regissør.

«I prosjektet Hvorfor knuser folk busskur? lager Hedda Kristine Bremseth verdens vakreste og koseligste bus,nskur på torget sammen med ungdom. Hvorfor blir det vandalisert? Hva er det som utløser at man ødelegger ting? Hvor er det man møtes og henger? Prosjektet bidrar til å se hvilke muligheter man har og hvordan man i felleskap skaper noe nytt.»

Stine Gonsholt og Siri Sandersen - portrett

Stine Gonsholt og Siri Sandersen: Spor

gonsholt.com

Stine Gonsholt arbeider med undersøkelser av hvordan lokale endringsprosesser kan sees i sammenheng med globale prosesser. Hun arbeider primært med video- og lydopptak, men også foto og collage. Hun har siden 2017 jobbet med landskapsundersøkelser, hvor sporene av produksjon og menneskelig aktivitet i landskapet er sentralt.

Siri Sandersen arbeider i et utvidet grafikkfelt der stikkord for virksomheten er grafiske linjer, avtrykk, støp eller spor, samt bruken av eksperimentelle trykkemetoder.

Sammen har de utviklet DKS-prosjektet Spor.

«Spor er både en mobil utstilling og et kunstnermøte hvor opplegget handler om å utforske nære omgivelser ved hjelp av kunstneriske metoder. Sammen med billedkunstnerne Siri Sandersen og Stine Gonsholt blir elevene introdusert for 5 kunstnerskap. De skal undersøke skolegården; litt som en detektiv eller forsker, og litt som kunstner.»

Trygve Ohren - portrett

Trygve Ohren: ROM for kunst og arkitektur

r-o-m.no

Trygve Ohren er arkitekt og kunstner, og ansatt hos ROM for kunst og arkitektur i Oslo. Han er ansvarlig for å gjennomføre en DKS-LAB med fokus på arkitektur og design. Ohren har også kjennskap til DKS-systemet gjennom turné med egne produksjoner.

Torstein Aas - portrett

Torstein Aas: Bygglek

Torstein Aas er designer med fokus på design som involverer barn og unge i prosessen. Han fullførte nylig en mastergrad i Child Culture Design ved HDK-Valand i Göteborg, og jobber nå med egne prosjekter basert i Oslo.

«Prosjektet Bygglek handler om å gi barn i skolen mulighet til å påvirke egne omgivelser gjennom skapende aktiviteter i brytningspunktet mellom lek, håndverk og design. Utgangs­punktet for prosjektet har vært barns rett til egenbestemt lek, og den egenbestemte lekens vilkår i norsk skole i dag.»

Dag 3 / 23. september

Thomas J.R. Marthinsen - portrett

Thomas J.R. Marthinsen: Hvorfor skal vi snakke om 22. juli?

marthinsen.xyz

Thomas J.R. Marthinsen (1984) er oppvokst i Sandefjord og bor i Danmark. Han debuterte som skjønnlitterær forfatter i 2010 med novellesamlingen Du. I 2014 utkom hans andre bok, romanen Selvportrett ved gravstøtte. Marthinsen er utdannet journalist og kulturviter, og jobbet i en årrekke i Dagbladet Magasinet. Hans siste utgivelse er La oss snakke om 22. juli fra 2021, en sakprosabok om terrorangrepene i 2011 – for barn. I mange år har han skrevet essays og tekster for Bokvennen litterær avis, og han skriver det litterære nyhetsbrevet Hundre prosent. Han er gift og har fire barn.

Lars Laumann - portrett

Lars Laumann: Selvpresentasjon

vivii.no/Artists/Lars-Laumann

Lars Laumann (1975) bor og arbeider i Brønnøysund og Marseille(FR). ​Han er mest kjent for videoarbeidene sine, men i løpet av sin karriere har han også vært opptatt av tekstil, grafikk og skulptur. Laumann har markert seg internasjonalt som en prominent historieforteller som henter inspirasjon fra popkulturens utkant og utforsker mennesker og fenomener i randen av samfunnet.

Lars Laumanns arbeider har blitt vist i en rekke institusjoner og utstillinger i både inn- og utland, som for eksempel, MoMA, Tate Modern, Kunsthalle Basel, New York’s New Museum, den 5. Berlin Biennalen, Marian Goodman Gallery og Kunstnernes Hus.​ Nylig deltok han i ​utstillingen “Every Moment Counts — AIDS and its Feelings” på Henie Onstad Kunstsenter og er nå representert under LIAF_Fantasmagoriana.

Ingrid Torvund - portrett

Ingrid Torvund: When I Go Out I Bleed Magic

ingridtorvund.com

Ingrid Torvunds filmtrilogi Under Earth består av Magic Blood Machine (2012) When I Go Out I Bleed Magic (2015) og I Found You Under Earth Under Blood (2019). I disse verkene skaper Torvund en personlig mytologi, forankret i landskapene i Telemark. Trilogien fletter sammen kristen og førkristen mystikk som også kan spores i magi og folklore, men assimilerer disse påvirkningene i en helt unik, idiosynkratisk visjon. Ingrid Torvunds makabre kortfilmer trekker sin interesse for folkeeventyr, det okkulte og science fiction. Filmene ble laget i samarbeid med Jonas Mailand, som var ansvarlig for filming og utvikling av ideer. Musikken er komponert av Jan Erik Mikalsen og Martin Langlie.

Kamilla Sajetz Mathisen - portrett

Kamilla Sajetz Mathisen: Selvpresentasjon

ksmathisen.com

Kamilla Sajetz Mathisen (1976) er kunstner og kurator fra Nordland, bosatt i Bergen og Kvinnherad. Hun er utdannet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, med bachelor i keramikk og master i kunst. Hun har også bakgrunn som skribent. Mathisen jobber med skulptur og installasjon i ulike materialer, med keramikk som hovedmateriale. Hun arbeider hovedsakelig innenfor et figurativt formspråk, og har en praktisk og intuitiv tilnærming til sitt virke, der ideer og konsepter følger som et resultat av det fysiske møtet  mellom kropp og materiale i atelieret.