Grafisk banner for Øyepå Liaf

Øyepå LIAF

Velkommen til Øyepå LIAF – arena for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken!

Øyepå utvider fra to til tre dager i 2022!

Visningsarenaen for visuell kunst i DKS er i stadig utvikling, og i vårt fjerde år tilbyr vi ytterligere én dag med interessante kunstmøter:

DKS-LAB, den nylig etablerte landsdekkende residency-ordningen for visuell kunst i DKS har til hensikt å rekruttere nye kunstnerskap og nye formidlingsmetoder i DKS. For at flest mulig skal få utbytte av LAB-virksomheten, utvider vi programmet med et utvalg kunstnere fra ordningen, som vil vise og diskutere sine prosjekter og erfaringer.

Bilder fra 2022

Dag 1

Kunstner ligger på en haug med ull under en performance.
Kunstner løfter en stor ball med ull under en performance.
Kunstner innhyllet i ull kryper over et bord under en performance.
Christian Torset snakker.
Torill Bertelsen snakker.
Powerpoint-presentasjon på stort lerret viser grafikk for LIAF 2022.
Adriana Alves - portrett
Foredrag med Powerpoint-presentasjon på stort lerret.
Powerpoint-presentasjon vises på stort lerret, med videobilde av kunstner.
Marita Isobel Solberg snakker foran publikum.
Linda Lamignan - portrett
Fire ungdommer og en voksen kvinne står på scenen.
Utøver synger i mikrofon med fingeren i været.
Utøver med mikrofon står foran publikum med sint blikk.

Dag 2

To personer står på scenen å smiler
Lisbet Skregelid i videovindu på stort lerret med Powerpoint-presentasjon.
Maria Almås Frantzsen snakker.
To personer ser på stort lerret som viser en video.
Thyra Dragseth snakker.
Charlotte Blanche Myrvold snakker.
Marianne Røthe Arnesen snakker.
Asta Tutavae Iversen snakker.
To personer sitter på scenen og snakker.
Icaro Zorbar holder kassettbånd foran en stor vifte, som blåser det utover.
Trygve Ohren foran stort lerret hvor det står "DKS-LAB Design og arkitektur".
Torstein Aas snakker foran stort lerret hvor det står "Bygglek".
Kristin Risan snakker i mikrofon fra salen.
Silje Eugenie Strande Øktner snakker.
Siri Sandersen og Stine Gonsholt snakker på scenen.
Øystein Strand snakker i mikrofon fra salen.
Hedda Kristine Bremseth snakker.
To personer tar hverandre i hånda på scenen.

Dag 3

Thomas J.R. Marthinsen snakker.
To personer i samtale på scenen.
Kamilla Sajetz Mathisen snakker.
Cathrine Haakonsen snakker.

Om Øyepå    

Øyepå er en møteplass for alle som jobber med visuell kunst i DKS; produsenter, kunstnere, formidlere, fagkoordinatorer, lærere og elever.   

Med Øyepå ønsker vi å skape en arena hvor DKS-ansatte og kunstnere kan diskutere visuell kunst i DKS. Vi ønsker at diskusjonene skal bidra til refleksjon, øke mangfoldet og skape inspirasjon til nye og gode DKS-produksjoner. 

Øyepå ble etablert i 2019 med Øyepå LIAF (Lofoten International Art Festival). I 2020 ble Øyepå digitalt gjennomført som strømmeseminar, og i 2021 knyttet vi oss til Momentum 11 – House of Commons på Jeløya i Moss.

I år drar vi tilbake til Lofoten som en del av LIAF 2022.

Utøvere 2022

Se informasjon om utøverne under Øyepå LIAF 2022 her

Liste over deltakere på Øyepå Liaf (ligger i tekst under)

Program 2022

Påmelding

Påmeldingsfrist: 5. september.

Priser

Kunstnere:
Deltakeravgift utgår i sin helhet, det betales bare for måltider.
15 plasser, førstemann til mølla! 

Lunsj pr. dag: kr. 200,- 

Middag pr. dag:  kr. 400,- 

Produsenter i DKS / ansatte i opplæringssektor / annet:
Deltakeravgift 3 dager (onsdag til fredag): kr. 1.500,- (inkl. lunsj)

Deltakeravgift enkeltdager: kr. 600,- (inkl. lunsj)

Middag pr. dag: kr. 400,-

Praktisk informasjon

Om årets program

Kurator Øyepå 2022: Adriana Alves

Adriana Alves (f. 1976) er kurator og billedkunstner med base i Bergen og i Svolvær. Hun er utdannet ved tidligere Kunsthøgskolen i Bergen og Konstfack Stockholm. I sin kuratoriske praksis har Alves i all hovedsak fokusert på prosjekter og kunstnerskap som arbeider med spørsmål knyttet til maktstrukturer og på det kunstneriske språket ved å vise frem praksiser som aktiverer det språkløse, det uhåndgripelige. Alves har medkuratert og drevet et internasjonalt residency-program for Kunsthall 3,14, vært kurator for Hå gamle prestegard, lektor ved  Kunstakademiet i Bergen og er nå kurator ved Nordnorsk Kunstnersenter.

Adriana Alves, portrett
Foto: NNKS

– Det er med stor begeistring at jeg takker ja til å bli med på laget som arrangerer årets Øyepå. Som ny kurator ved Nordnorsk Kunstnersenter og del av LIAF 2022 sin stab opplever jeg det som en spennende utfordring å få mulighet til å jobbe med å bygge bro mellom visuell kunst i DKS og LIAF sitt kunstprogram og kuratoriske rammeverk, sier Alves.

– Jeg ser frem til være med i denne prosessen, til å få et større innblikk i DKS-produksjonene og til å samarbeide med dyktige kollegaer i programgruppen. Min grunnleggende innstilling er at kunsten skal være fri; at den skal være så kompleks og utfordrende som den bare vil. Ved å  tviholde på kunstens autonomi, overgir jeg et stort ansvar og tillit til dere som jobber med kunstformidling. Dette og mye annet håper jeg å få diskutert med DKS-nettverket her i Kabelvåg under Øyepå LIAF. Sees til høsten!

Min grunnleggende innstilling er at kunsten skal være fri; at den skal være så kompleks og utfordrende som den bare vil.

Adriana Alves
Hilsen fra programgruppen Øyepå LIAF 2022

Det startet med en eventyrlig Øyepå-pilot i Svolvær i 2019, og det er med stor glede vi igjen kan ønske velkommen til arena og DKS-nettverkssamlingen Øyepå i vakre Lofoten og LIAF 2022 i Kabelvåg!

I år har vi vært så heldige å få med oss kurator Adriana Alves ved Nordnorsk Kunstnersenter. Med hennes solide hjelp, tenkning og kuratering er programgruppen trygge på at Øyepå LIAF 2022 vil gi oss spennende opplevelser, erfaringer og relevante innganger for refleksjon og inspirasjon til hva visuell kunst i DKS kan, skal, bør være; eller ikke være...

Programgruppen ønsker dere alle hjertelig velkommen til Øyepå LIAF 2022!

Janna / Nordnorsk kunstnersenter,
Gry / Nordland Dks,
Inger-Johanne / Oslo Dks,
Vibeke og Rami / Viken Dks,
Mei / Nasjonalmuseet,
Kyrre / Kulturtanken.

Øyepå 2022, logoplakat

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert om våre arrangementer.

Jente i kunstinstallasjon.

Visuell kunst i DKS

Visuell kunst i Den kulturelle skolesekken rommer fagområdene billedkunst, arkitektur, design og kunsthåndverk.