Digitale forskjeller i hensikt og mening

Digitale forskjeller i hensikt og mening

Tanker om den digitale kunstformidlingen fra fagansvarlig for visuell kunst, Kyrre Bjørkås.

Teksten er skrevet som en kommentar til Øyepå 2020 og temaet digital formidling av visuell kunst for barn og unge.

Det "digitale" brer om seg. Dette gamle begrepet brukes i stadig økende grad, og det er ikke så rart, for hva skulle vi nå ellers si? 

Kyrre Bjørkås - portrett
Kyrre Bjørkås, fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken.

Digitale opplevelser, digitale rom, digitale møter. Digitaliseringen av offentlige tjenester, digitaliseringen av skolen, og nå også digitalisering av kunstformidlingen. Det er støtt som noe deskriptivt og noe ideologisk går i beina på hverandre i det digitale. Digitaliseringen kommer med løfter om smittefri effektivitet på den ene siden, og med lovnader om nye disruptive praksiser på den andre. Presisjonsnivået synker enda ett hakk når begreper om "digital kunst» blandes inn i miksen, altså den typen kunst som er laget i eller for eller av ikke-analoge rom og verktøy. 

Det er på tide å begynne å rydde i begrepene, gjennom samtaler og felles utforsking. Under Øyepå fikk vi så vidt begynt, med å slå fast at det er en vesensforskjell mellom A) en mer eller mindre tvunget digitalisering av kunstformidlingen, og B) programmeringen av kunst som i en eller annen forstand henter sin kunstneriske substans fra et digitalt domene, og derfor egner seg ekstra godt for visning på skjerm. 

A) og B) kan gjerne se og høres helt like ut, men den store forskjellen ligger i hensikt og mening: Digitalisert kunstformidling henter gjerne legitimiteten sin fra et eksternt mål, som for eksempel å nå et større publikum, spare penger på å reise, eller å ikke overføre smitte mellom formidler og betrakter.

Digital kunst (les: elektronisk kunst, media art, etc.), henter legitimiteten sin i seg selv, for seg selv. I prinsippet i hvert fall. Derfor er det ingen garanti for at verk som sorterer i kategorien «digital kunst» forblir i et digitalt rom. En instagrampost kan fort ende opp som taktile malingsstrøk på et hjemmepreparert lerret. Hengt som malerier flest, med ryggen mot veggen i et godt gammeldags fylkesgalleri.