To gutter verner seg mot varme fra en åpen ild hvor de skal smi.

Fagsamtaler – DKS i VGS

DKS i VGS er Kulturtankens satsningsarbeid for å løfte Den kulturelle skolesekken i videregående skole.

Bilde fra produksjonen "Smi mens jernet er varmt!", på Kvadraturen vgs. i Kristiansand. Oktober 2022.

«Handlingsrommet mellom DKS og læreplanverket»

Vi starter med en felles lunsj kl. 11:15.
Faglig program starter kl.12 og du kan glede deg til samtaler om blant annet:

- Hvilke muligheter ligger i møtet mellom kunst - og kultur og læreplanverket?
- Hvordan ufarliggjøre bruk av kunst og kultur i undervisningen?
- Hvorfor DKS er relevant for elever på videregående?

Program

Skolens eget utviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken (SKUP). 

Fallgruver og potensiale i kunstner-skole samarbeid, fra lærer og veileders perspektiv.  

 

Maria Johansen Dølo, lektor Hersleb VGS og Sara Birgitte Øfsti Nesje, Førstelektor, Drama og teater, Oslo Met Storbyuniversitetet og utøvende scenekunstner/fortellerkunstner. 

Erfaringer fra en kulturkontakt i Sápmi – hvordan skape engasjement for DKS.

Inger Johanne Revheim, kulturkontakt Sámi joatkkaskuvla Kárášjogas/Samisk videregående skole Karasjok.

 Relevant og kortreist 

Terje Torkildsen og  Morten Bjerga - forfattere og utøvere i Den kulturelle skolesekken.Med forbehold om endringer i programmet.

Mellom innleggene blir det benstrekk og kaffekos. 

Påmeldingsfrist 26. oktober

Merk - det er også mulig å delta digitalt.

Les mer om satsningen

En gruppe elever henger opp noe på en vegg. en gutt i gul hettegenser og caps står fremst.

DKS i VGS

DKS i VGS er Kulturtankens satsningsarbeid for å løfte Den kulturelle skolesekken i videregående skole.