En hvit statue ses i forgrunnen. Bak er en bokhylle.

Fagsamtaler – DKS i VGS

DKS i VGS er Kulturtankens satsningsarbeid for å løfte Den kulturelle skolesekken i videregående skole.

Fra SKUP-prosjektet "Menneske og natur - i et historisk-filosofisk perspektiv". Kunstneren Nikhil Vettukatil besøkte Blindern videregående skole.

«Handlingsrommet mellom DKS og læreplanverket»

Vi starter med en felles lunsj kl. 11:00.
Faglig program starter kl.12 og du kan glede deg til samtaler om blant annet:

- Hvilke muligheter ligger i møtet mellom kunst - og kultur og læreplanverket?
- Hvordan ufarliggjøre bruk av kunst og kultur i undervisningen?
- Hvorfor DKS er relevant for elever på videregående?

Detaljert program kommer!

Påmelding

Les mer om satsningen

DKS i VGS

DKS i VGS er Kulturtankens satsningsarbeid for å løfte Den kulturelle skolesekken i videregående skole.