Haugesund Barne- og ungdomsfilmkonvent 2024

Haugesund Barne- og ungdomsfilmkonvent 2024

Velkommen til konferanse om film og spill rettet mot barn og unge under Den norske filmfestivalen!

I samarbeid med Den norske filmfestivalen og Norsk filminstitutt inviterer vi til en heldags konferanse om film og spill rettet mot barn og unge.

Formålet er å presentere gode tiltak og prosjekter i Norge og Europa som kan inspirere og bidra til både økt kompetanse, god inspirasjon, økt samhandling og bedre formidling av film til målgruppa.

Barnefilmkonventet skjer som en del av programmet til Den norske filmfestivalen i Haugesund, som i 2024 arrangeres 17.-23. august.

Årets konvent vil ta for seg aldersgruppa 14+ og arrangeres i år som et åpent seminar for alle akkrediterte festivaldeltakere. Seminaret vil gi ny innsikt i hvordan dagens ungdom forholder seg til norsk innhold i en mediehverdag dominert av internasjonalt innhold på globale medieplattformer. Hvordan går det med kinobruken til aldersgruppa og hvordan kan vi på best mulig måte den? Hva er de gode eksemplene på formidling til ungdommer og hvordan kan vi på best mulig måte nå fram med audiovisuelt innhold til målgruppa? Endelig program kommer sommeren 2024.

Målgruppa for seminaret er formidlerne av film for barn og unge, som kinoansatte, produsenter og regissører, DKS-ansatte regionalt og lokalt, lærere og andre innen utdanningsfeltet, kommunalt kulturansatte, filmfestivaler, regionale filmsentre og ansatte i kulturskolen.

Meld deg på Kulturtankens nyhetsbrev for oppdateringer om alle våre arrangementer.

Les sak fra konventet i 2023:

Tettere på barn og unges medievirkelighet

Programmet på Haugesund Barnefilmkonvent 2023 viste hvor viktig det er med empati og tilpasningsdyktighet for å nå et ungt publikum i rask utvikling.