pARTiciPED – Sluttkonferanse

pARTiciPED – Sluttkonferanse

Velkommen til konferanse om innovative metoder for å øke læreres kompetanse i møte med kunst og kultur.

Det treårige prosjektet pARTiciPED, ledet av Høgskolen i Østfold, har utforsket måter å styrke fremtidige lærere som premissleverandører i samarbeid med eksterne partnere som Den teknologiske skolesekken, Ungt Entreprenørskap og Den kulturelle skolesekken (DKS). I en tid hvor stadig mer tid avsettes til slikt samarbeid i skolehverdagen, har pARTiciPED søkt etter nye tilnærminger.

Les mer om forskningsprosjektet

Spesielt har prosjektet rettet oppmerksomheten mot Den kulturelle skolesekken, den største bidragsyteren innen dette feltet, som mottok statlig støtte på 330 millioner i 2023. På konferansen vil forskerne fra prosjektet dele innsikter om hvordan samarbeidet mellom skolen og eksterne aktører kan styrkes. På seminaret blir nye og innovative metoder innen skolepraksis i lærerutdanningen presentert, utviklet for at bidragene fra eksterne aktører kan integreres enda bedre i skolehverdagen.

Mer informasjon om program kommer.

Meld deg på Kulturtankens nyhetsbrev for oppdateringer om nyttige arrangementer og prosjekter.

Påmelding

Meld deg på her

Påmeldingsfrist er 10. mai 2024.

Bakgrunnsartikkel om pARTiciPED:

Kristine Høeg Karlsen

Storstilt forskningsprosjekt om skole og DKS

Kristine Høeg Karlsen skal lede forskningsprosjektet pARTiciPED, hvor målet er å styrke samarbeidet mellom skole og DKS.