pARTiciPED – Sluttkonferanse

pARTiciPED – Sluttkonferanse

Velkommen til konferanse om innovative metoder for å øke læreres kompetanse i møte med kunst og kultur.

Det treårige prosjektet pARTiciPED, ledet av Høgskolen i Østfold, har utforsket måter å styrke fremtidige lærere som premissleverandører i samarbeid med eksterne partnere som Den teknologiske skolesekken, Ungt Entreprenørskap og Den kulturelle skolesekken (DKS). I en tid hvor stadig mer tid avsettes til slikt samarbeid i skolehverdagen, har pARTiciPED søkt etter nye tilnærminger.

Les bakgrunnsartikkel om prosjektet:

Kristine Høeg Karlsen

Storstilt forskningsprosjekt om skole og DKS

Kristine Høeg Karlsen skal lede forskningsprosjektet pARTiciPED, hvor målet er å styrke samarbeidet mellom skole og DKS.

Spesielt har prosjektet rettet oppmerksomheten mot Den kulturelle skolesekken, den største bidragsyteren innen dette feltet, som mottok statlig støtte på 330 millioner i 2023. På konferansen vil forskerne fra prosjektet dele innsikter om hvordan samarbeidet mellom skolen og eksterne aktører kan styrkes. På seminaret blir nye og innovative metoder innen skolepraksis i lærerutdanningen presentert, utviklet for at bidragene fra eksterne aktører kan integreres enda bedre i skolehverdagen.

Program

Noen av programpostene vil gjennomføres på engelsk.

09.30
Mingling og kaffe/frukt

10.00 – 10.05
Velkommen v/ Ståle Stenslie, Kulturtanken

10.05 – 10.15
Innledning v/ Kristine Høeg Karlsen

10.15 – 11.00
Arbeidspakke 5b: Utvikling av kunnskap om DKS for lærerutdanning, skole og samfunn
v/ Jorunn Spord Borgen, Lise Camilla Ruud, Gunn Engelsrud, Bente Aster, Camilla Myhre, Caroline Wahlstrøm Nesse og Bjørg Oddrun Hallås

11.00 – 11.15: PAUSE

Laboratoriepresentasjoner

11.15 – 12.00
Arbeidspakke 2: Lab for å samskape kulturarv ved hjelp av seriøse spill
v/ Joakim Karlsen, Fahd Bin Malek Newaz, Gitte Cecilie Motzfeldt  og Marianne Løken

12.00 – 12.15: PAUSE

12.15 – 13.00
Arbeidspakke 3: Lab for å styrke lærerstudentenes kompetanse gjennom danseworkshops
v/ Kristine Høeg Karlsen, Gunhild Brænne Bjørnstad, Anne-Lene Løvig Glomsrød, Mats Andre Andersen og Una Riiser

13.00 – 13.45: LUNSJ

13.45 – 14.30
Arbeidspakke 4: Lab for å initiere dissens og utforske grensene og mulighetene mellom kunst og utdanning  v/ Lisbet Skregelid, Veslemøy Olsen og Ilmi Willbergh

14.30 – 14.45: PAUSE

14.45 - 15.30
Attunement and alignment: perspectives on how to prepare student teachers for artist visits in school v/ Flavia Devonas Hoffmann

Arbeidspakke 5a: Overordnede perspektiv – styring av tverrsektorielt samarbeid i lærerutdanningen v/ Lisbet Skregelid, Joakim Karlsen og Kristine Høeg Karlsen

15.30 – 16.00
Tverrsektorielt samarbeid i lærerutdanningen – fremtidsutsikter fra et ledelsesperspektiv
v/ prodekan for utdanning ved HiØ Kjersti Berggraf Jacobsen

Relevance of cross-sectorial collaboration beyond Norway
v/ Gert Biesta

Informasjon om arbeidspakkelederne

Kristine Høeg Karlsen

Kristine Høeg Karlsen

Kristine Høeg Karlsen Utdannet allmennlærer og har en ph.d. i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun er ansatt som professor i pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanninger og språk ved Høgskolen i Østfold, og har i tillegg en II-stilling ved OsloMet. Karlsen er prosjektleder for NFR-prosjektet pARTiciPED.

Karlsen har i en årrekke forsker på samarbeidet mellom kunst og utdanning, dans og estetiske læringsprosesser, og tverrfaglig læring hvor lærerutdanningene har utgjort ramme og kontekst. Gjennom dette arbeidet har hun opparbeidet seg solid kunnskap og erfaringer som gjør henne til en sentral forsker innenfor disse områdene, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Høsten 2022 var hun gjesteforsker ved Curriculum and Instruction Department ved Portland State University og i 2023 vant hun forskningsprisen 2022 ved Høgskolen i Østfold for sitt arbeid. Kristine har lang og bred erfaring som forskningsleder av ulike prosjekter og forskningsgrupper.

Jorunn Spord Borgen

Jorunn Spord Borgen er en erfaren kultur- og utdanningsforsker og lærerutdanner. Hennes ekspertise er studier av forholdet mellom politikk og praksis i Den kulturelle skolesekken, de praktiske og estetiske fagene generelt, kroppsøving, og kunst- og kulturpedagogikk og formidling i barnehage, grunnskole, videregående skole og i høyere utdanning.

Hun er en erfaren prosjektleder nasjonalt og internasjonalt, blant annet på oppdrag for Nordisk Ministerråd, Norges Forskningsråd, EU, OECD og UNESCO. I dag er hun professor i kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge og professor II ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er for tiden blant annet prosjektleder på Universitetet i Sørøst-Norge for evalueringen av de praktiske og estetiske fagene i fagfornyelsen LK20, medprosjektleder i NFR-prosjektet CLASS, og forsker i NFR-prosjektet REPOSE.

Joakim Karlsen

Portrett av Joakim Karlsen.

Joakim Karlsen er førsteamanuensis ved Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon ved Høgskolen i Østfold og underviser design av digitale medier. Han forsker på hvordan digitale medieknologier skal designes for å støtte formidling, læring og samarbeid.

Han har nylig utført studier av datajournalistikk, uavhengig transmedia-dokumentarproduksjon, arkeologiformidling og museum-skole samarbeid. Fra 1994 til 2000 jobbet han med dokumentarfilm og videoproduksjon som regissør og klipper, og flere av filmene han har jobbet med har blitt vist på nasjonalt fjernsyn i Norge.

Lisbet Skregelid

Portrett av Lisbet Skregelid

Professor (PhD) i kunstpedagogikk ved Universitetet i Agder. Hun forsker på betydningen av møter med kunst og kunstnere, og på hvordan kunst og estetisk praksis kan ha en relevans i skole og samfunn. 

Særlig er hun opptatt av hvordan kunstens forstyrrende, uforutsette og affektive egenskaper, det hun omtaler som dissens, kan fungere som pedagogisk ledemotiv.  Skregelid leder forskningsgruppa Kunst og barn & unge og er en del av prosjektledelsen i pARTiciPED. Relevant publikasjon: Den kulturelle skolesekken som dissens og kunstens betydning i lærerutdanningen (2023)

Gert Biesta

Gert Biesta er professor ved Maynooth University og University of Edinburgh. Han er også gjesteprofessor ved Universitetet i Agder. Biesta forsker på forholdet mellom utdanning, demokrati og utdanningens rolle for offentligheten. Han har en særlig interesse for lærerutdanning og utdanningens emansipatoriske potensiale.

Arbeidene hans er oversatt til 19 språk og flere av bøkene hans er prisbelønte, bl.a. Beyond Education (2006) og The Beautiful Risk of Education (2013). Han er medlem av det Nederlandske rådet for utdanning og et rådgivende organ for den Nederlandske regjeringen i utdanningsspørsmål.

Meld deg på Kulturtankens nyhetsbrev for oppdateringer om nyttige arrangementer og prosjekter.