DiSkometoden – dialogbasert kunstner-lærersamarbeid

DiSkometoden – dialogbasert kunstner-lærersamarbeid

En dialogbasert modell for samarbeid mellom kunstnere, lærere og elever.

I den digitale verktøykassen på diskometoden.no finner du åtte ulike metodiske varianter av modellen. Dessuten finner du utdypende informasjon om modellen, og dokumentasjon om forskningen bak den (DiSko-prosjektet).

Verktøykassen retter seg mot både kunstnere, lærere og forskere, og er delt i følgende deler:

Praktisk arbeid på skoler

I delen Praktisk arbeid på skoler finner du åtte metodiske eksempler som viser hvordan en konkret prosess og produkt kan utvikles og gjennomføres. Hver av dem sier noe om idé og intensjon, kontekst, relevans og arbeidsmåter. Alle har glimt fra arbeidsprosessene i form av videoklipp, lydopptak og bilder. Didaktiske rammene og suksessfaktorer er tydelig satt opp i punktvise lister for hvert eksempel.

Skjermdump fra diskometoden.no

Denne delen vil være særlig nyttig for de som ønsker å arbeide i et dialogisk partnerskap, som for eksempel lærere og kunstnere, men også skoleledere, lærerutdannere og kunstnerutdannere kan finne dette interessant.

Kunstner-lærersamarbeid

Delen Kunstner-lærersamarbeid fordyper seg i forskjellige aspekter ved partnerskap mellom skoler og kunstnere:

Skjermdump fra diskometoden.no

Følgende spørsmål drøftes inngående:

 • Relasjon, dialog og eierskap
 • Kontekst, plan og struktur
 • Deltakerroller
 • Kunstneriske tilnærminger
 • Didaktiske metoder

Denne delen er knyttet til forskningsprosjektet DiSko, men gir også innsikt i og begrunnelser for Diskometoden og de metodiske verktøyene. Delen vil være særlig interessant for de som ønsker å tilegne seg dypere kunnskap om disse spørsmålene, som for eksempel forskere, lærerutdannere og studenter.

Forskningen

Den dialogiske samarbeidsmodellen og de metodiske verktøyene i verktøykassen er innovert gjennom forskningsprosjektet DiSko. Denne delen av verktøykassen er viet informasjon om forskningens -

 • Intensjon
 • Bakgrunn, gjennomføring og resultater
 • Deltakere
 • Deltakerstemmer
 • Publikasjoner
 • Mediebidrag

Denne delen vil være særlig interessant for de som ønsker å gå dypere inn i modellen, som for eksempel forskere, lærerutdannere, lærere og kunstnere.

Om DiSko-prosjektet

DiSko-prosjektet het opprinnelig «Skole og konsert – fra formidling til dialog», og pågikk i perioden 2016 - 2020. Forskningen ble utført av Høgskulen på Vestlandet, og ble finansiert av Forskningsrådets FINNUT-program.

Les mer om DiSko-prosjektet