Musiker hjelper elev med å stemme gitaren.

DiSko-prosjektet

Et innovasjonsprosjekt som har som mål å utvikle nye praksiser for skolekonserter i Norge.

DiSko er en kortform av dialogiske skolekonserter, som var arbeidstittelen på prosjektet før det fikk sin formelle tittel Skole og konsert – fra formidling til dialog.

Gjennom DiSko ville vi finne ut hvordan en kan produsere og distribuere konserter og annen kunst for elever i skolen på en slik måte at det kan oppstå eierskap hos alle deltakere. Den faglige tilnærmingen tok utgangspunkt i at besøkende skolekonserter må være godt integrert i skolenes daglige planer og aktiviteter, og at læreren skal være en likestilt profesjonell samarbeidspartner i utforming og gjennomføring av prosesser og produksjoner som tilbys gjennom Den kulturelle skolesekken. DiSko var spesielt opptatt av å utvikle skolers eierskap til kunstbesøk.

Prosjektet foregikk på skoler, der musikergrupper samarbeidet med klasser og lærere om musikalske produksjoner på en nyskapende og dialogorientert måte. Dette arbeidet resulterte i konkrete forskningsbaserte eksempler på samarbeid mellom lærere og musikere. Forskerne fikk også vite mye om musikeres, læreres og skolers forutsetninger for samarbeid og besøk over litt lengre tidsrom enn det som har vært vanlig i DKS.

DiSkometoden

DiSko-prosjektet har blant annet resultert i DiSkometoden, en dialogbasert metodikk for samarbeid mellom kunstnere, lærere og elever. I den digitale verktøykassen på diskometoden.no finner du åtte ulike varianter av metodikken i form av ulike modeller. Dessuten finner du utdypende informasjon om metodikken, og dokumentasjon om forskningen bak den.

Les mer om DiSkometoden

Konferanse

Torsdag 19. november 2020 ble konferansen Kunst og skole – i bærekraftig dialog? arrangert som webinar via Zoom. Se opptak fra webinaret her

Mer om prosjektet