To personer sitter på en benk, med en gitar ved siden av seg.

Kunst og skole – i bærekraftig dialog?

Torsdag 19. november 2020 kl 10.00-14.30 arrangeres konferansen Kunst og skole – i bærekraftig dialog? som webinar via Zoom.

Webinaret tar utgangspunkt i innovasjons- og forskningsprosjektet «Skole og konsert – fra formidling til dialog», kalt DiSko-prosjektet.

Resultatene fra prosjektet skisserer radikale alternativer til dagens formidlingspraksis ved kunstnerbesøk. På webinaret vil resultatene fra prosjektet bli kortfattet formidlet og danne bakgrunn for paneldebatter og refleksjon rundt framtidsutsikter i feltet. Underveis vil det bli innslag fra andre og nærliggende prosjekter, fra personer med ståsted i Kulturtanken, i regionale produksjonsmiljø og synspunkter fra høyere utdanning. Programmet har to paneldebatter, og publikum har mulighet til å sende inn kommentarer og spørsmål underveis.

Spørsmål kan rettes til prosjektansvarlig Egil Rundberget: er@kulturtanken.no

Se opptak fra webinaret

Program

 • 10:00 Velkommen!
  Direktør Øystein Vidar Strand og programleder Egil Rundberget, Kulturtanken, ønsker velkommen og gir praktisk informasjon.
 • 10:05 DiSkos bakgrunn og kontekst
  Professor Catharina Christophersen og forskningsleder Magne Espeland fra Høgskolen på Vestlandet (HVL) innleder om og drøfter bakgrunnen for opprettelsen av DiSko-prosjektet.
 • 10:20 DiSkos forskning
  Prosjektleder Kari Holdhus, HVL, presenterer forskningsdesign og gjennomføring av prosjektet.
 • 10:40 DiSkos aktiviteter
  Musikere og lærere fra medvirkende skoler forteller om sine erfaringer gjennom videoer og innlegg.
 • 11:10 DiSkos resultater, funn og implikasjoner
  Kari Holdhus og Magne Espeland, HVL.
 • 11:30 Paneldebatt
  Et panel sammensatt av lærere, musikere og forskere diskuterer resultater og anbefalinger.
 • 12:00 Lunsj
 • 12:30 Koordinert Kommunalt Kulturarbeid
  Torstein Siegel, UKM, presenterer et nytt samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd, Ungdom og fritid og UKM.
 • 12:45 SKUP
  Inger-Johanne Molven, DKS Oslo, og Sara Birgitte Øfsti Nesje, OsloMet presenterer et mangeårig skoleutviklingsprosjekt i Oslo.
 • 13:00 #UngKunst
  Elin Kanck Lorentzen, Møre og Romsdal fylkeskommune, og Marit Ulvund, Seanse presenterer en bred satsing i sitt fylke.
 • 13:15 Hvordan formes fremtidens utdanning av lærere og musikere med tanke på kunstbesøk?
  Jon Helge Sætre, Norges musikkhøgskole, Randi Eidsaa, Universitetet i Agder og Geir Salvesen, Universitetet i Sørøst-Norge.
 • 13:35 Paneldebatt
  Et sammensatt panel diskuterer fremtidsutsiktene i feltet.
  Morten Brenne og Lise Lahn-Johannesen, Kulturtanken
  Egil Ovesen, Møre og Romsdal, og Johannes Hafnor, Viken
  Geir Salvesen, Universitetet i Sørøst-Norge, Bjarne Isaksen, Universitetet i Tromsø, og Roy Aksel Waade, Nord Universitet
  Moderator: Matias Hilmar Iversen, Kulturtanken
 • 14:15 Oppsummering
  Kari Holdhus og Magne Espeland, HVL, og avdelingsdirektør Ståle Stenslie, Kulturtanken.

Med forbehold om endringer.