Jo Morten Weider holder en postkasse

Drar på turné for å lytte til barn og unge

I desember fikk Kulturtanken i oppdrag fra Kulturdepartementet å samle inn barn og unges synspunkter på kunst og kultur. Prosjektet BUSK – Barn og Unges stemmer – kunst og kultur ble opprettet.

Prosjektleder Jo Morten Weider med postkassa til kulturministeren. Ponniene Peachy Blue (Anja Carr) i bakgrunnen. Foto: Carthrine Jakobsen

Nå drar prosjektleder Jo Morten Weider og resten av prosjektgruppa på norgesturné for å høre hva de unge har å si.

- Det blir litt av en reise; fram til slutten av mai skal vi besøke en lang rekke skoler, fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Allerede denne uken besøker vi Moss, Fredrikstad og Bodø. Over påske skal vi til Tromsø, Målselv og Bergen, tillegg til Sandnes, Horten og Larvik. Og enda flere steder har vi på lista, sier Jo Morten som har ledet prosjektet for Kulturtanken siden midten av februar.

Jo Morten Weider har bred erfaring som spesialkonsulent i Kulturetaten i Oslo kommune og rådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), der han blant annet hadde prosjektansvar for Bufdirs barnerapport til FNs barnekomite og planlegging og gjennomføring av medvirkningsprosesser og fokusgrupper.

Innspillene, ideene, tilbakemeldingene og synspunktene fra barn og unge som prosjektgruppen samler nå, skal sammenfattes i en egen rapport som overleveres Kulturdepartementet 1. oktober. Rapporten skal brukes videre i regjeringens arbeid med å utforme en egen kulturmelding for barn og unge.

- Vi skal få frem hva de unge mener om blant annet kunstformidling, digitale uttrykk, kunst som ytring og kunst i et inkluderingsperspektiv. Det er barn og unge selv som vet best hva kunst og kultur betyr for dem, hva de ønsker av aktiviteter der de bor og hva de trenger for å kunne delta. Vi voksne skal nå sette oss ned, vi skal lytte og vi skal lære, sier han.

Hvordan snakke med barn og unge

For å få til et opplegg som legger ordentlig til rette for medvirkning og gode innspill, har prosjektteamet blant annet hatt møte med Kulturtankens ungdomsråd som består av ungdom fra ulike ungdomsorganisasjoner fra hele landet, og som gir Kulturtanken råd på en rekke områder.

- Noe av det første vi bestemte oss for, var å etablere ressursgrupper og møter med personer som har ekspertkompetanse for å hjelpe oss å lage gode opplegg for informasjonsinnhenting fra unge.

Det er også gjennomført dialogmøte med noen av de største og mest sentrale barne- og ungdomsorganisasjonene, som har mye erfaring med medvirkningsarbeid. Noen har egne ungdomsarenaer og etablerte strukturer for ungdomsmedvirkning som vi kanskje kan benytte oss av. Redd Barna, Press, LNU, Ungdom og Fritid, Voksne for barn, Medietilsynet, Biblo Tøyen, KFUK-KFUM deltok i dialogmøtet.

- Vi ser også for oss at de vil fungere som en ressursgruppe og kvalitetssikringsinstans i flere deler av arbeidet. Det var avgjørende for oss å lage et opplegg som treffer de ulike aldersgruppene og åpner for gode og rike svar. Det er viktig at de vi treffer har tillit til at de blir hørt, at de opplever at temaet har noe å si i deres liv og at de har mulighet til å bidra med deres tanker og erfaringer, sier Jo Morten Weider.

Barn og unge gir sine synspunkter på kunst og kultur
BUSK+Bodø_ii
Barn og unge gir sine synspunkter på kunst og kultur
Jo Morten Weider holder en postkasse
Barn og unge gir sine synspunkter på kunst og kultur

Bredt samarbeid

Mange av møtene med barn og unge har kommet i stand takket være det brede DKS-nettverket til Kulturtanken. Alle tilskuddsmottakere har fått forespørsel om innspill til arenaer hvor vi kan møte barn og unge.

- Jeg vil takke alle som har kommet med innspill til møteplasser som skoler, festivaler, ungdomsråd og mønstringer. Vi har også fått innspill på konkrete personer og miljøer som er aktuelle i et slikt arbeid. Uten dem hadde det ikke vært mulig å lage et så bredt opplegg med både nasjonale, regionale og lokale aktører.

I tillegg til skolebesøk skal Kulturtanken få innspill fra barn i alderen 3-5 år i barnehager i tre av kommunene som deltar iKulturbarn prosjektet (Kristiansand, Røros og Nye Sunnfjord).

- De yngste utelates ofte i barnehøringsprosesser, så det er flott å få hjelp av de barnehageansatte til å få innspill fra de yngste, sier Weider.

I tillegg involveres Kulturskoler fra hele landet, samt at prosjketteamet skal delta på blant annet Miniøya, Kulturfest Tøyen, UKMs landsfestival og Arendalsuka Ung. Innsamlingen av innspill varer fra april til slutten av august.

Les mer om prosjektet BUSK - barn og Unges Stemmer - kunst og kultur : https://www.kulturtanken.no/busk