Fra papp og teip til VR: et monster blir til

Fra papp og teip til VR: et monster blir til

Biblo Tøyen, en hule på Tøyensenteret i Oslo med bøker og 3D-printere, tuc-tuc og gondol, undervanns- og universrom til inspirasjon for både lek og konsentrasjon. Et naturlig sted for møtet mellom papp, tape og virtual reality-teknologi. Det er kunstner Jennie Bringaker og hennes makker Erlend Hogstad som har satt en klasse i full sving. Delt inn i grupper på fire-fem elever skal de pakke inn og forme en av sine klassekamerater til en fantasifigur, ved hjelp av myk papp på rull og tape.

En elev er inntullet til et monster. Den enorme rumpa av sammenkrøllet papp har gitt monsteret navn: Nicky Monster. Inspirasjonen er artisten Nicky Minage sine attributter.

Og nå har monsteret problemer. Den tunge bakenden vil ikke sitte fast. Men med litt hjelp fra Bringaker og maskeringstapen, sitter til slutt både bryster og bakende på plass, og monsteret er klar for steg to – skanning. Nå må eleven som er inni Nicky monsteret, stå helt stille med armene rett ut, mens Erlend Hogstad går rundt han med 3D-skanneren for å fange hele monsterets 360 grader.

slider
slider
slider

Medskaping

Jennie Bringaker er samtidskunstner, blant annet kjent fra duoen Trollkrem, og med erfaring med kunstprosjekter rettet mot barn og unge, har hun selv turnert i Den kulturelle skolesekken. Bringaker hadde ideen til prosjektet, som har blitt testet og videreutviklet som en pilot hos Kulturtanken. Dette er første gang hun tester ut opplegget på en hel skoleklasse.

- Jeg var litt spent på hvordan det ville fungerer som gruppeaktivitet, men det har gått strålende. De samarbeider godt, og alle bidro til å forme og fikk eierskap til figuren de skapte, forteller Bringaker.

Hun er opptatt av den fysiske kroppslige erfaringen, knyttet opp mot den virtuelle erfaringen.

- Jeg opplever at det er et skille mellom teknologien og det digitale, og det fysiske og taktile. Jeg ønsket å utforske kombinasjonen mellom disse.

For å være med i denne workshopen trengs ingen forkunnskaper.

- Jeg synes det er interessant å utforske kombinasjonen av uttrykksformene, og å utforske muligheter for medskaping med lav terskel, sier Bringaker.

Det er derfor hun har valgt papp og tape som materiale, noe alle klarer å jobbe med. Det at figuren skal inn i VR gjør at figuren må være tredimensjonal, men utover det ligger det ingen føringer på hvordan den skal se ut eller hva den skal representere.

slider
slider
slider
slider

Inn i VR

Etter at alle gruppene har skannet figurene sine, - og har fått seg en lunsjpause, spiller de inn lyder. Hver figur har nå sin form og sine egne lyder.

Etter litt tid og noen tekniske hakk i plata, har Bringaker og Hogstad fått alle figurer med lyder inn i et virtuelt rom i VR-programmet Unreal. Her kan figurene beveges rundt i interaksjon med hverandre. Elevene kan nå, med VR-briller på, se Nicky-monsteret møter unicornsamuraien og heksefrua.

- Estetikken minner om dataspill, som mange av elevene kjenner godt fra før, sier Bringaker.

På spørsmål om hva de synes om resultatet i VR, nevner flere av elevene at de ønsket at figurene kunne få farger, og at de kunne valgt flere bevegelser for dem, og bedre animert.

- De skannede figurene ble annerledes enn de hadde forestilt seg, noen syntes de ble kule, andre likte den fysiske pappfiguren best, forteller Charlotte Blanche Myrvold, prosjektleder for FoNT i Kulturtanken, som har fulgt pilotprosjektets utvikling.

- Tilbakemeldingene fra skoleklassen viste at piloten engasjerte gjennom måten den forbinder den skapende prosessen i fysisk rom og den virtuelle rommet, og vice versa. De ulike dimensjonene av prosjektet forsterket hverandre gjensidig og bevegelsen av figuren fra det ene rommet til det andre var noe som mange nevnte enten som noe de likte, eller som de opplevde som nytt, forteller Myrvold.

Elevene var enige om at det hadde vært en annerledes skoledag, med mye gøy og kreativt arbeid. Kunstnerne, Bringaker og Hogstad, ser nå på mulige modeller og praktisk tilrettelegging for å eventuelt turnere med prosjektet i Den kulturelle skolesekken.

Fakta


FoNT i Kulturtanken
:


I prosjektet Formidlingsmodeller og Ny Teknologi (FoNT) undersøker vi hvordan kunst- og kulturformidlingen kan bruke teknologi til å utvikle nye formidlingsmodeller. Ny teknologi virker inn på kunst- og kulturopplevelsen fordi den avstedkommer nye former for deltagelse, og gir andre sosiale situasjoner og sanseinntrykk. I FoNT-prosjektet samarbeider vi med aktører i DKS for å undersøke hvordan ulike teknologier virker inn på barn og unges møter med kunst og kultur. Vi initierer piloter, inngår samarbeid om utviklingsprosjekter og innhenter kunnskap fra eksisterende satsninger på formidling og teknologi. Les mer:

https://www.kulturtanken.no/font