elev som sitter foran en datamaskin

Er det greit å lyve for å beskytte vennen sin?

De står overfor tøffe etiske valg, elevene som får prøve seg på dataspillet «Hvem er du?», utviklet spesielt for Den kulturelle skolesekken og forestillingen «Lars er LOL». Tilbakemeldingene fra både elever og lærere vitner om engasjerende og relevant læring.

Foto: Erik Brandsborg

– Jeg har prøvd spillet selv, men var usikker på hva jeg skulle svare. Jeg ville kanskje løyet for å hjelpe kompisen min, forteller en smilende lærer som tar oss imot på en barneskole i Møre og Romsdal.

På plass i klasserommet innleder hun en samtale med elevene, for å reflektere rundt forestillingen de har sett og spillet de har fått bryne seg på.

gutt som rekker opp hånden i ett klasserom

Hva synes dere om å få spill i tillegg til teater?
– Det var veldig lærerikt. Også får vi litt variasjon.
Hva synes dere om spillet da?
– Det skulle vart litt lenger.
Hvem er personene i spillet?
– Det er Marius, som er datamaskinen, og professor Lund, som er jenta.
Men er det en person til?
– Ja, det er oss!
Hva var det vanskeligste valget i spillet?
– Om det er greit å lyve for venner. Og om man skal lyve for å beskytte vennen sin.

(Utdrag fra samtalen.)

Ny innfallsvinkel til gode etterarbeid

Dataspillet «Hvem er du?» er utviklet i forbindelse med prosjektet Formidlingsmodeller og ny teknologi (FoNT), hvor Kulturtanken samarbeider med aktører i Den kulturelle skolesekken (DKS) for å undersøke hvordan ulike teknologier virker inn på barn og unges møter med kunst og kultur.

Camilla Wiik, DKS-koordinator og rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune, har vært med fra starten av prosjektet:

portrett bilde av Camilla Wiik
Camilla Wiik

– Teatret Vårt og Møre og Romsdal fylkeskommune samarbeidet om DKS-forestillingen «Lars er LOL». Og da Kulturtanken utlyste prosjekter om å bruke digitale virkemidler i for- og etterarbeid, fant vi ut at vi var interessert. Det var viktig for DKS Møre og Romsdal å se på muligheten, en ny innfallsvinkel til å få gode etterarbeid, forteller hun.

Daværende kunstnerisk leder for scenekunst for barn og unge ved i Teatret Vårt, Cecilie Lundsholt, utviklet idéen og visjonen bak «Hvem er du». Teatret Vårt spurte DKS Møre og Romsdal om de ville være med på prosjektet, og sammen meldte de det inn til Kulturtanken. Gjennom Kulturtanken fikk de kontakt med kunstner og utvikler Petr Svarovsky, som programmerte spillet.

Ettersom det kun var 10 måneder til forestillingen skulle ut på turné, hadde de dårlig tid. Hele opplegget, inkludert idé, manus, programmering og redigering, ble likevel ferdigstilt innen fristen. Siden det var mange rettigheter knyttet til forestillingen, måtte spillet være løsrevet fra «Lars er LOL»-universet. Dette ble løst ved å lage en egen historie, som tar opp i seg de samme temaene som forestillingen.

Elever ser på forestillingen
Fra forestillingen «Lars er LOL» ved Teatret Vårt i Molde og DKS Møre og Romsdal.

«Gratispakke» om mobbing og nettvett

Nå er DKS-forestillingen og dataspillet inne i sin andre sesong. Charlotte Blanche Myrvold, seniorrådgiver i Kulturtanken og prosjektleder for FoNT, reiste tidligere i år til Møre og Romsdal sammen med Ragnhild Tronstad, fagansvarlig for scenekunst i Kulturtanken. Formålet var å intervjue lærer og elever, og innhente erfaringer rundt bruk av spillet.

– Prosjektet «Lars er LOL/Hvem er du?» undersøker om det å utforme etterarbeid i form av et interaktivt spill kan engasjere elevene til deltakelse på egen hånd, uavhengig av skolens og lærerens tidsprioriteringer, forklarer Myrvold.

Erfaringsinnhentingen viser at tematikken i «Lars er LOL/Hvem er du?» opplevdes som veldig relevant av både lærere og elever. Både nettvett, mobbing, gruppepress og etikk er elementer som er tematisert i forestillingen og går rett inn i skolens arbeid. Lærerne beskriver opplegget som tidsbesparende, når de først tar det i bruk.

«Opplegget var ikke veldig omfattende, tema var virkelighetsnært og noe vi måtte ha jobbet med uansett. Det er relevant. Dermed ikke noe ekstraarbeid, ikke spillet heller.»

— Lærer (fra erfaringsinnhentingen)

«Passet perfekt å få på sjettetrinn, for dette er noe vi har jobbet mye med. Gratispakke på tilnærming til hvordan vi skal snakke om det.»

— Lærer (fra erfaringsinnhentingen)

Enkelt spill som engasjerer

Spillet «Hvem er du?» er utformet som en chatbot, og er tilgjengelig både via nettleser og som app til Apple og Android. Det iscenesetter en «kunstig intelligens» som har tatt navnet Marius, som i samtale med elevene forsøker å lære seg noe om menneskenes følelser, etikk og relasjoner. Målet med spillet er å la elevene få egne erfaringer med å ta valg, for slik å skape rom for en dypere refleksjon over tematikken i «Lars er LOL».

DKS-koordinator Camilla Wiik innrømmer at hun var spent på hvordan spillet ville bli mottatt.

– Spillene som elevene vanligvis spiller er så fancy, så det var spennende å se hvordan de ville reagere på et så enkelt spill. Det er fint å høre at det ble så virkelig for dem. «Vil Marius virkelig ta over maskinen min hvis jeg spiller en gang til?» har jeg hørt noen av elevene si, smiler Wiik.

Charlotte Blanche Myrvold er enig, og sier erfaringsinnhentingen viser at spillformatet fungerer godt.

– En særlig kvalitet er at lærere har opplevd at klassen som helhet har vært engasjert, både jenter og gutter, og at det har gitt en bredere deltakelse i klassen enn en plenumsdiskusjon. Elevene beskriver at klassen var oppslukt av spillet, og at de ulike overraskelsene og vendepunktene i spillet animerte rommet, sier Myrvold.

«Alle ble stille, og så når det ble alarm, ALARM!»

— Elev (fra erfaringsinnhentingen)

«Jeg synes det er litt artig fordi i andre skuespill er det ferdig og ingen aktivitet etter, men denne var artig fordi du kunne føle situasjonen som Amanda følte.»

— Elev (fra erfaringsinnhentingen)

Myrvold mener at det er interessant å se videre på hvordan spillbasert etterarbeid kan brukes til å utnytte mulighetene for samspill mellom DKS og skolens læreplaner, da det kan være et særlig potensial for dybdelæring.

Fakta om «Lars er LOL/Hvem er du?»

  • Spillet «Hvem er du?» er utviklet i et samarbeid mellom Teatret Vårt, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kulturtanken, og følger DKS-forestillingen «Lars er LOL» på turné.
  • Forestillingen hadde premiere 10. november 2018, og bygger på den prisbelønte barneboken med samme navn av spesialpedagog og skuespiller Iben Akerlie.
  • Et DKS-tilbud ledsages som regel av et pedagogisk for- eller etterarbeid. Samarbeidsprosjektet «Lars er LOL/Hvem er du?» undersøker om det å utforme etterarbeidet som et interaktivt spill kan engasjere elevene til deltakelse på egen hånd, uavhengig av skolens og lærerens tidsprioriteringer.
  • Samarbeidsprosjektet er en del av Formidlingsmodeller og ny teknologi (FoNT), et 3-årig prosjekt (2018-2020) der Kulturtanken samarbeider med aktører i DKS for å undersøke hvordan ulike teknologier virker inn på barn og unges møter med kunst og kultur.

 
NB! Alle elever, lærere og skoler er i denne artikkelen anonymisert av personvernhensyn i forbindelse med erfaringsinnhentingen.