Oppdragsgiver Per Eirik Gilsvik fra Festivalkontoret taler på scenen.

Rapport foreslår filmløft for DKS

Ny rapport peker på behovet for en offensiv strategi for filmformidling til barn og unge, og etterlyser et helhetlig styring og struktur av feltet.


"Et skoleløft for filmen - hva, hvordan og hvorfor?", er tittelen på rapporten som ble lansert forrige uke.

– Vi håper denne rapporten kan bli startskuddet for et større løft for arbeidet med filmformidling mot barn og unge i skolen, sa Per Eirik Gilsvik under presentasjonen av rapporten på Vega Scene.

Gilsvik representerer Festivalkontoret, en stiftelse som jobber med filmfestivaler i Oslo (Arabiske Filmdager, Oslo Pix og Film fra Sør) og filmformidlingsprosjekter. Det er de som har bestilt rapporten fra Meyer Film & Media, for å se på muligheten for å styrke filmtilbudet og -formidlingen for barn og unge i Oslo og i skolen. Rapporten drøfter hvordan et slikt «skoleløft for filmen» kan organiseres og finansieres.

Ønsker filmløft i skolen

Åse Meyer som har skrevet rapporten, sa selv i sin gjennomgang at tittelen gjerne kunne vært snudd om på, og at dette like mye henspiller på et filmløft for skolene. «Film åpner hjertet og hjernen, og et godt filmtilbud til alle skolelever, er en viktig demokratisk byggestein», sa Meyer. Hun viser til kulturmeldingen fra i fjor, «Kulturens kraft», der det vektlegges at kunst og kultur bidrar til den enkeltes danningspresess, og må derfor være tilgjengelig for alle. Slik Meyer ser det, er ikke kvalitetsfilm på kino tilgjengelig for alle, og det er både soisale, kulturelle og økonomiske faktorer som er bestemmende for hvem som får se film på kino og ikke.

Rapportens forfatter, Åse Meyer i samtale med oppdragsgiver Per Eirik Gilsvik fra Festivalkontoret.
Rapportens forfatter, Åse Meyer i samtale med oppdragsgiver Per Eirik Gilsvik fra Festivalkontoret.

I rapporten står blant annet at «Dersom ikke «alle» er så heldige å ha foreldre med økonomi og/ eller kunnskap til å ta barna inn i kunsten og kulturens verden, så må denne dannelsesprosessen og tilgjengeliggjøringen være både skolen og det offentliges ansvar, sammen med kultursektoren.» (“Et skoleløft for filmen” s. 9).

Samarbeid med DKS

I fjor ingikk DKS Oslo og filmfestvalen Oslo Pix et samarbeid, og tibyr nå alle byens 9. klasser en dag med film i forbindelse med festivalen, der både visning, samtaler og workshops står på programmet. Samarbeidet vil fortsette også i år. Men Festivalkontoret har ambisjoner om en enda mer utvidet ordning i Oslo-skolen, og etterlyser ressurser og en helhetlig strategi.

Meyer har intervjuet berørte aktører fra kino- og filmfeltet, Den kulturelle skolesekken og ikke minst skolene, for å kartlegge innretningene i DKS og filmformidling til barn og unge nasjonalt og lokalt. Rapporten ser spesielt på Oslo, men utfordringen er nasjonal. Blant annet viser årsrapporten for Den kulturelle skolesekken 2018 at film ligger lavest i oversikten over elevenes “kunstmøter” i DKS.

En av konklusjonene i rappporten er at en helhetlig og mer offensiv strategi for film i DKS bør utredes nærmere, og det foreslås øremerking av midler til filmformidling i ordningen.

Last ned rapporten "Et skoleløft for filmen - hva, hvordan og hvorfor" her

Kulturtanken inviterer aktørene til fagsamtaler om filmformidling i DKS i mai, der denne raporten også vil være aktuell.