Dialogmøte om tilskuddsordningen

Dialogmøte om tilskuddsordningen

Gikk du glipp av møtet 15. april eller ønsker mer info? Her er opptak, presentasjoner, svar på spørsmål og noen viktige huskepunkter.

Skal du søke?

Mer info om tilskuddsordningen og søknadsskjema. Årets søknadsfrist er 15. mai.

Se videoer

Lenke til opptak av dialogmøtet

Videohilsen fra kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Last ned presentasjoner

Spørsmål og svar fra dialogmøtet

Last ned pdf med oversikt over alle spørsmålene og svarene

Tildelingskriterier 2021

Nytt for 2021

Det er i år et krav om å samarbeide med andre aktører om tiltaket.

Prosjektetet skal ha etablert samarbeid mellom ulike aktører; aktører med ulikt interesseformal, mellom profesjonelle og amatør/frivillige, eller tverrsektorielle samarbeid.

Samarbeidet kan bestå av en blanding av aktører, eksempler på samarbeidspartnere kan være:
* Kommune, skole, fritidsklubb eller ungdomsråd
* Andre frivillige organisasjoner
* Kommunale aktører som bibliotek, kulturskoler, kulturhus, kommunale frivilligsentraler, museer eller bygdetun.

Søknaden må spesifisere hvordan den enkelte aktør skal bidra og hvilken rolle de har.

Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Enkeltpersoner, kommuner eller kommunale virksomheter og kommersielle fortetak kan ikke stå som søker av støtte.

Prosjektet skal vise til gode strategier for å nå målgruppene i ordningen og ha en plan for hvor mange det tas sikte på å nå.

Prosjektet skal vise til mulighet for videreførelse etter endte tiltaksperiode uten nytt tilskudd.

Behandlingsprosessen

15. mai: søknadsfrist

13. juni: Ungdomsrådet diskuterer utvalgte søknader og kommer med uttalelse

Slutten av juni: administrativ beslutning i Kulturtanken

Svar kan forventes i august/september

Relaterte artikler

Plan over det nye grendehuset på Sletteløkka

Møt Sletteløkka Arrangementer

Det startet med en drøm om å forvandle en tidligere barnehage til et grendehus.

Fem jenter i fargerike hettegensere ler

Møt Kulturhjerte

Teater og dans bygger broer og varige bånd i Lillehammer.

Elever står rundt et hull i isen og en elev skjærer i et elghode

Møt 4H Finnmark

Kulturarv på tvers av generasjoner og kultur er kjernen i 4H Finnmarks prosjekt.

Leif-Ove Hansen snakker med kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Ein etterspurd rettleiar for inkludering

No skal det bli enklare for unge med ei funksjonsnedsetjing eller ein kronisk sjukdom å delta i organiserte kunst- og kulturaktivitetar.