To gutter med ryggen til hvisker til hverandre foran en scene

Gullsekken 2021 deles ut til høsten

Etter sju år gjenoppstår Gullsekken, Den kulturelle skolesekkens egen pris. Prisen deles ut som en del av 20-årsmarkeringen av DKS som nasjonal ordning.

Kulturtanken børster støvet av Gullsekken sammen med fylkeskommunene og direktekommunene i DKS og Norsk Tipping. I 2021 har Den kulturelle skolesekken eksistert som en nasjonal ordning i tjue år, og prisutdelingen skjer som en del av en rekke markeringer av jubileet.

– Det er ikke akkurat feststemning i Norge nå, verken i skoleverket eller kultursektoren. Med tanke på fremtiden mener jeg likevel at det gir mening å markere denne milepælen, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand i podkasten Kulturtanker denne uken.

– DKS er nasjonal kulturpolitikk på sitt aller beste. Det å ha opprettholdt et samarbeid mellom alle forvaltningsnivå om formidling av kunst og kultur til skoleelever over hele Norge gjennom tjue år – det er det all grunn til å være stolt av for alle involverte, sier Strand.

Nytt liv til gammelt samarbeid

Gullsekken ble delt ut i kategoriene Beste skole og Beste produksjon i perioden 2008 - 2015. Arbeidet med å utarbeide kriterier og sette sammen en fagjury er i gang, og skal skje i tett samarbeid med fylkeskommuner, kommuner og andre relevante aktører. Prispengene på 300 000 kroner blir gitt av Norsk Tipping, og skal fordeles på to stipender.

Vi var med sist da Gullsekken ble delt ut, og gleder oss til igjen å få støtte og anerkjenne kunst og kulturutøvere i Norge.
Åsne Havnelid

– Den kulturelle skolesekken er en unik og viktig ordning for barn og unges kunst- og kulturliv, som blant annet finansieres med midler fra Norsk Tippings overskudd. Vi var med sist da Gullsekken ble delt ut, og gleder oss til igjen å få støtte og anerkjenne kunst og kulturutøvere i Norge, sier Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping.

– Vi er svært glade for at Norsk Tipping ønsker å være med på dette igjen. Vi ønsker at de som mottar prispenger fra Gullsekken skal forplikte seg til å anvende pengene til nye produksjoner for skoleelever, sier Øystein Strand.

Om podkasten Kulturtanker

Kulturtanker er en podkast om kunst og kultur for, med og av barn og unge. Den er startet for å øke fokuset på kunst og kultur til barn og unge, diskutere temaer knyttet til det og vise fram noe av det utrolig gode arbeidet som gjøres rundt om i landet for å gi barn og unge opplevelser som de kan ta med seg videre i livet.

Episode 1: 20 år med Den kulturelle skolesekken

Relaterte artikler

Søk på NFIs tilskuddsordning for film og dataspill i skolen

Søknadsfrist 15. april!

Utsnitt av bokomslag, som viser barn på en fotballbane

Sju gullbillettar til nynorsken!

Over sytti søknader i den eine bunken, sju gullbillettar i den andre. Etter lang tautrekking, både i fagpanelet og i juryen, kan vi presentere vinnarane av Kulturtanken si aller første nynorsk-utlysing.

Fem jenter i fargerike hettegensere ler

Møt Kulturhjerte

Teater og dans bygger broer og varige bånd i Lillehammer.