Søk på NFIs tilskuddsordning for film og dataspill i skolen

Søk på NFIs tilskuddsordning for film og dataspill i skolen

Søknadsfrist 15. april!

Nå kan spillutviklere, filmskapere, manusforfattere, distributører, animatører og formidlere av film og spill i Norge søke om tilskudd til å utvikle formidlingsopplegg knyttet til Den kulturelle skolesekken.

Du kan søke om utvikling av formidlingsopplegg som skal sendes inn som forslag til DKS, eller opplegg som skal turnere i DKS kommende skoleår.

Bedre forutsetninger for utvikling

To barn leker med et nettbrett
Animasjonsverksted for barn på Cinemateket. Foto: Ida Meyn/NFI

Den kulturelle skolesekken sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Andelen filmtiltak som har vært tilbudt skolene gjennom DKS har vært lavere enn de andre kunstformene, og formidlere og aktører fra filmbransjen har savnet utviklingsmidler til å skape gode og innovative DKS-tiltak.

Den nye tilskuddsordningen fra Norsk filminstitutt (NFI) skal gi bedre forutsetninger for både film- og dataspilltiltak.

Én million til formidlingstiltak

Øystein Vidar Strand - portrett
– Positivt at også dataspill blir inkludert, mener Øystein Strand.

– Vi ønsker å styrke audiovisuelle kunstuttrykk i DKS, som en viktig del av barn og unges kulturelle dannelse, sier Julie Ova, direktør for formidlingsavdelingen i NFI.

– Dette inkluderer også spill, som er et viktig satsingsområde for NFI. Vi har satt av en million kroner i utviklingsmidler for å få opp andelen film- og spillformidlingstiltak i Den kulturelle skolesekken. 

– Produksjonsmidler til filmformidling har vært etterspurt i DKS-ordningen og av filmfeltet. I Kulturtanken er vi derfor svært glade for at NFI nå lanserer en tilskuddsordning til dette formålet. Det er også positivt at dataspill blir inkludert i ordningen, som vi håper vil bidra til å øke tilfanget på god formidling av film og spill i DKS og styrke tilbudet til elevene, sier Øystein Strand, direktør i Kulturtanken.

Fristen for å søke tilskudd er torsdag 15. april. Testing på relevant publikum kan inngå som en del av utviklingsarbeidet. Les mer i retningslinjene og søk her

Relaterte artikler

Barn samlet for å se på film

NFI lanserer ny tilskuddsordning for mer film i skolen

Norsk filminstitutt setter av en million kroner for tilskudd til utvikling av filmtiltak til Den kulturelle skolesekken fra 2021. Den nye tilskuddsordningen lanseres som del av en helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk og filmsatsingen på barn og unge.