Kvinne i samisk drakt forteller for et barnepublikum.

Skal den samiske kulturen bære kostnadene av “Det grønne skiftet”?

Hør en ny episode av podkasten «SPOR – om kulturarv i DKS» fra DKS Trøndelag.

Fra produksjonen «Silba Lihtti» på Marked for musikk 2019 i Larvik. Foto: Knut Sørhusbakken/Kulturtanken

Teksten er skrevet av Marit Bakken og Ketil Hustad (DKS Trøndelag).

Er vi villige til å høre på samiske kulturaktører når de varsler om alvorlige konsekvenser for reindriften og kulturen knyttet til denne når storsamfunnet skal implementere “Det grønne skiftet”? Teatersjef Cecilia Persson, Åarjelhsaemien Teatere, og Elle Márjá Eira, kunstner og reindriftsutøver, gir oss mange tankevekkende innspill i en nylig episode av podkasten SPOR - om kulturarv i DKS: "FNs Bærekraftsmål - er alle hørt?". Podkasten SPOR produseres av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Kulturtanken.

13. april i år arrangerte Kulturtanken en fagkonferanse om kulturarv i DKS. Konferansen var digital og svært godt besøkt, og chatten ble innholdsrik og meget spennende. Blant annet ble FNs Bærekraftsmål lansert som årets tema for SPOR 2021, og vi hørte flere innlegg om dette. På slutten av konferansen skrev imidlertid teatersjef Cecilia Persson følgende melding i chatten: 

“Fra samisk synsvinkel er det med fortvilelse vi opplever konsekvensene av det Grønne skiftet og det Grønne veikartet. Det Grønne skiftet utnytter enorme naturverdier i hele Norden. Det fører til en brutal tilintetgjøring av samisk primærkultur og immateriell kunnskapsoverføring, særlig i det sørsamiske området.”

Bilder fra den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu i Kåfjord i Troms
Teatersjef ved Åarjelhsaemien Teatere Cecilia Persson under urfolksfestivalen Riddu Riđđu i 2019. Foto: Knut Sørhusbakken/Kulturtanken.

Dette var en sterk melding som det ikke ble tid til å drøfte inngående under konferansen. Derfor var det naturlig for Bente Aster å følge opp temaet i podkasten SPOR. Her får vi et innblikk i hvor forskjellig og til dels ubarmhjertig kravet om miljøvern og bærekraftig utvikling kan slå ut i dette landet. Og vi får et innblikk i samisk kulturforståelse og verdensbilde.

Bente Aster, fagansvarlig for kulturarv i Kulturtanken, snakket med Cecilia Persson og Elle Márjá Eira, mens Solveig Korum bidrar som prosjektleder for arbeidet med bærekraft i Kulturtanken. Introduksjon og lydproduksjon ved Ketil Hustad, Trøndelag fylkeskommune.

Begrepet klimarettferdighet innebærer at det ikke er de som setter det minste avtrykket som skal betale den største kostnaden.

Cecilia Persson, teatersjef ved Åarjelhsaemien Teatere AS.

Relaterte artikler

Bente Aster - portrett

– Vi må utvide perspektivene på kulturarv

Fagansvarlig Bente Aster kommer med sine refleksjoner etter fagsamtalene om kulturarv i DKS. Her finner du også opptak fra dagen, samt all informasjon om programmet.

Kollasj. Mann med hodetelefon. SPOR-podkast-logoen til høyre.

Kulturarv rett i ørene

Vil du vite enda mer om hva som skjer på kulturarvsfeltet i Den kulturelle skolesekken? Da bør du lytte til den nyetablerte podkasten «SPOR – om kulturarv i DKS»!

Logo for FNs bærekraftsmål

Kulturtanken og bærekraftsmålene

Kulturtanken setter i verk tre konkrete tiltak for å bidra til å nå felles globale målsettinger innen 2030.

Les mer om kulturarv i DKS

En kvinne og en mann i vikingklær sitter foran noen store trefigurer som forestiller vikinger. De smiler og forteller til en gruppe elever som sitter på gulvet med ryggen til kameraet

Kulturarv i DKS

Kulturarv er det moderne menneskets opprinnelsesmyte. Hvis vi er flere som deler en historie, og åpner den for andres historier, får vi et inkluderende perspektiv.