To menn holder et gedigent kamera

– Dersom du setter forståelige begrensninger, så kan du få gull!

Tips og erfaringer om digitale produksjoner fra Ketil Hustad, fagkonsulent for kulturarv og musikk i DKS Trøndelag.

Lydsjef Toni Vucic og fotograf Øystein Moe under arbeidet med å lage produksjonen «Kunsten å se kunst». Foto: Jon Vatne

– Da vi igangsatte et eget prosjekt for heldigitale produksjoner i starten av pandemien, var det viktig å finne ut hvilke premisser som skulle ligge til grunn. En kan ikke bare si «sett i gang og lag digitale produksjoner».

Et premiss var det at det skulle være tverrfaglig samarbeid – det betød å få inn folk med kompetanse på å lage digitale produksjoner, ergo filmfeltet. Et annet premiss var at de digitale produksjonene ikke skulle konkurrere med det ordinære turnétilbudet, men være noe annet. Produksjonene skulle altså være noe ekstraordinært som holdt skolesekkens kvalitetsmål.

Vi var veldig spente på hva som ville komme ut av satsingen og ble nesten sjokkerte over hvor bra noe av det ble. Erfaringen viser at dersom du setter forståelige begrensninger, så kan du få gull! Vi har tenkt å se om de beste produksjonene kan brukes som et supplement til fysiske møter, så det blir et samspill.

Ketil Hustad-portrett

– Vi var veldig spente på hva som ville komme ut av satsingen og ble nesten sjokkerte over hvor bra noe av det ble.

Ketil Hustad

I DKS Trøndelag er vi i ferd med å styrke samarbeidet i fylket innen ulike arenaer, særlig innen kulturarv. Vi har jevnlige fagmøter med Museet Midt, Stiklestad og Museet i Sør-Trøndelag. De har alle spennende ting på gang som DKS kan nyttiggjøre seg og videreutvikle.

Museet Midt samarbeider for eksempel med Abelmagic, et firma som jobber med digitale løsninger koblet til fysiske møter. De lager løsninger som gjør at for eksempel det et barn tegner, kan skannes og projiseres tredimensjonalt umiddelbart. Dermed kan besøkende se hva de selv har laget. Et annet eksempel er løsningen Culmin, som Museet i Sør-Trøndelag jobber med. Når besøkende går gjennom kulturminneruter i et landskap, kan de bruke en QR-kode-løsning for å få opp filmer og historier. Det er mye spennende på gang som handler om det digitale i fysiske møter, som ikke er skjermbasert.

Mye av diskusjonen rundt det digitale i DKS fokuserer på spillteknologi. I DKS Trøndelag har vi ikke hatt fokus på dette. Vi har heller sett på hvordan teknologi kan forsterke de fysiske møtene og arbeidet i skolene før og etter en produksjon. Da kan digitale produksjoner være gull verdt!

Tips

  • Bruk tid på å tenke ut hvilke premisser som skal ligge til grunn før noe igangsettes.
  • Samarbeid med fagfolk på digital produksjon.
  • Lær av filmfeltet. Både når det gjelder utforming av kontrakter og avtaler, digitale erfaringer og hvordan film formidles i DKS.
  • Se etter muligheter i eksisterende teknologi – vi tror at immateriell kulturarv kan ha særlig nytte av dette.
  • Dann nettverk med kulturinstitusjoner. De har mange, relevante erfaringer og utvikler teknologiske verktøy som DKS-ordningen kan dra nytte av. I tillegg har de testet og lært mye om hvordan best å nå unge målgrupper.
  • Sett av tid til å oppsummere erfaringer og igangsett prosesser så ideer faktisk følges opp. Online-verktøyet Padlet anbefales.

Eksempler på produksjoner fra DKS Trøndelag

Livet av Havnes

Film og slampoesi for 8.–10. trinn. Eirik Havnes og Spætt Film ved Magnus Skatvold.

To filmteam fulgte kunstneren Eirik Havnes mens han fremførte langdiktet «Livet» på en 3,2 kilometer lang tur gjennom Oslo. Fremførelsen ble strømmet direkte.

Les mer om produksjonen

Læringsopplegg er basert på diktet og knyttet til ungdomstiden, og det gir dessuten en titt inn i hvordan en slik livestrømmet produksjon rent faktisk gjennomføres.

Tematisk er filmen innom en rekke faglige problemstillinger som passer inn i læreplaner i både norsk, naturfag, KRLE og det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring.  

Snømørkt

Litteratur, scenekunst, musikk og kulturarv for 8.–10. trinn. Elisabeth Matheson og Øivind Farmen.

Familien Morsets motstandskamp under 2.verdskrigen ble kjent i 1963 gjennom boka Og tok de enn vårt liv av Per Hansson. Peder og Marit Morset og de syv sønnene deres ble involvert i kampen mot nazismen og okkupasjonsmakta. Det kostet dem dyrt.  

Les mer om produksjonen

Historiske hendelser er oftest skildret av og om menn. I denne filmen er det mora som forteller historien. Hvordan er det å oppdra ungdom til å kjempe for frihet - og så miste dem på grunn av det du har lært dem opp til å være?  

Mitt valg

Kulturarv for 8.–10. trinn og VGS. Stiklestad nasjonale kultursenter, Gunhild Rikstad og Camerat.

Produksjonen Mitt valg har undertittelen «tusen år med dilemmaer» og handler om valgene vi tar i livet, hvorfor vi tar dem og hvilke konsekvenser de får.

Les mer om produksjonen

I ulike videoer datert 1025, 1880 og 2020, stilles elevene overfor dramatiserte dilemmaer, hvor målet er å skape samtale og refleksjon rundt følgende poeng: for å forstå andres valg må du sette deg inn i deres situasjon.

Holdbart

Kulturarv for 5.–10. trinn. Norsk Husflidslag og Kindergarten Media.

Holdbart er en serie videoer om håndverk, bærekraft og hvorfor vi kan ta vare på klær. Målet er å skape bevissthet rundt rollen klær spiller innenfor miljø og bærekraft.

Les mer om produksjonen

Geitbåten

Kulturarv for 5.–10. trinn. Geitbåtmuseet og Herstory ved Mari Nilsen Neira og Maja Holand.

En båtbygger jobber i et verksted

Et cinematisk møte med den unge og aller siste båtbyggeren av såkalte geitbåter i Norge, Hallvard Heide. Elevene får se ham i aksjon mens han bygger, og hører hans betraktninger om sitt utdøende yrke.

Les mer om produksjonen

Kunsten å se kunst

Visuell kunst for 8.–10. trinn. Kunstindustrimuseet og regissør Jon Vatne.

Forskjellige gjenstander vises frem på en spennende og uventet måte, for at elevene skal lære seg kunsten å se kunst.

Les mer om produksjonen

Foto: Magnus Skatvold/Spætt film AS (Livet av Havnes), Camerat AS (Mitt valg), Stian Eriksen/Kindergarten Media (Holdbart), Jon Vatne (Kunsten å se kunst), Maja Holand (Geitbåten), Ole Andreas Vestrum (Snømørkt)