Tre personer sitter i samtale, foran pc-er på et langbord

Film i DKS: fagsamtaler og nettverksmøte

Velkommen til fagsamtaler for filmnettverket i DKS!

Fra nettverksmøtet i 2020, som ble avholdt både digitalt og i Kulturtankens lokaler. Foto: Erik Brandsborg/Kulturtanken

Kulturtanken inviterer til årlige fagsamtaler med fylker, kommuner, nasjonale og regionale bransjeaktører, for å diskutere forvaltningsspørsmål knyttet til film og Den kulturelle skolesekken.

Årets fagsamtaler for filmnettverket vil avholdes på Zoom, og tar utgangspunkt i Stortingsmeldingen for barn og unge, "Meld. St. 18 (2020 - 2021) Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur, for med og av barn og unge". Vi vil også se på ulike modeller og muligheter for samarbeid om film i DKS mellom fylker, kommuner og bransjeaktørene.

Velkommen!

Påmelding

Meld deg på HER.
Frist 3. juni.

Program

kl. 10:00 – 11:00

BARNE OG UNGDOMSKULTURMELDINGEN: Meld.st.18 (20201-2021) «Oppleve, skape, dele»
Vi har nå fått tidenes første kulturmelding for barn og unge. Hva lover meldingen og hvilke initiativ ser vi på filmfeltet?

Tonje Johansson (Kulturdepartementet): Presentasjon av Stortingsmeldingen for barn og unge, med et spesielt blikk på film.

«Regjeringa vil styrke arbeidet med filmformidling i skolen gjennom Kulturtanken og NFI»
(s. 133)

Øystein Strand / Kulturtanken: kommenterer på meldingen og Kulturtanken sitt oppdrag.

Juli Ova / Norsk filminstitutt - kommenterer på meldingens og Norsk filminstitutt sitt oppdrag.

Stig Andresen/Norsk filminstitutt - presenterer tilskuddsordning for film- og dataspilltiltak i Den kulturelle skolesekken.

Spørsmål og kommentarer

kl. 11:00 12.00

FILM, DANNELSE OG LÆRING: Om bruk av film i skolen. Vi ser på noen eksempler, erfaringer og digitale ressurser.

Filmens plass i skolen, sett fra lærerperspektivet.
Lars Audun Bråten, lektor Mailand vgs i Lørenskog, om erfaring med bruk av film i undervisningen og potensialet i fagfornyelsen.

Biff + skole
Håkon Tveit
, Kristian Fyllingsen og Tor Fosse om nettportal for dokumentarfilm. Presentasjon av innhold, plattform og status for skoleportalen til Bergen internasjonale filmfestival

Educational Storytelling.
Tone Grøttjord-Glenne (Sant & Usant) har utviklet en plattform og en metode for digital formidling av kunnskap med film som kjerne. Konseptet er tatt i bruk av offentlig sektor med stor suksess. Sammen med Live Bonnevie (Nordisk Film) deler de betraktninger om hvordan EST-metoden kan overføres til digitale kunnskapsreiser for bruk i skolen blant annet gjennom Kampen om Narvik som eksempel.

Filmpedagogiske opplegg med levende bilder
Stig Andresen (NFI)
presenterer forprosjektet for videreutvikling av «filmstudiearkene», testing og erfaringsinnhenting.

Spørsmål og kommentarer

LUNSJ 30 min
12:3013:00

Årsrapport for DKS 2020: film & spill
Hva viser årsrapporteringen om film i DKS 2020? En gjennomgang v/ Cathrine Jakobsen (fagansvarlig for film i Kulturtanken).

Et unntaksår?
Filmformidling i kohorter og digital formidling, strømming og avlysninger.
Hva har vi lært på veien? Filmansvarlige i DKS Viken deler noen erfaringer.

Dataspill i DKS
Dataspill som kulturuttrykk og formidling i skolen. Jørund Høie Skaug og Thomas Grønvoll (Kulturtanken) deler erfaringer fra dataspillpilot og arbeid med ressurser som utvikles i prosjektet med tanke på formidling av dataspill i DKS.

Spørsmål og kommentarer

kl. 13:00 – 14:00

Samarbeid i DKS mellom fylker, kommuner og bransjeaktørene – utfordringer og muligheter!

DKS i fylke og kommune. Olav Tveitan
, medansvarlig for film i Vestfold og Telemark om programmering av film i samarbeid med kommunene, og hvordan de jobber med å løfte filmuttrykket i DKS.

Skolefilmfestivalen på Notodden
v Hilde Hem, kinosjef og kulturhusleder.
Hvordan har de fått det til? Hem forteller om forankring og samarbeid mellom skole, kino, kommune og fylke

Film& Kino v Jørgen Stensland: Hva vet vi fra kinoene om muligheter og utfordringer i samarbeid med DKS?
Bygdekinoen v Arnfinn Inderhaug: Hvordan fungerer Bygdekinoen, og hvordan samarbeide om DKS-visninger?

DKS-LABen samarbeidsmodell for å styrke visuell kunstformidling til barn og unge gjennom DKS. unge. Kyrre Bjørkås / Fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken presenterer modellen.
Kan denne modellen gi gjenklang i filmfeltet? Er det behov for tilsvarende strukturer for å styrke filmformidling til barn og unge?

Spørsmål og kommentarer

14:00 – 14:30

Hva har skjedd i året som gikk og hvor går vi nå?

Cathrine Jakobsen (Kulturtanken) oppsummerer og spør:
- Hvor bør innsatsen legges i året som kommer?

Deltagerne inviteres til innspill og kommentarer

Sak fra fjorårets fagsamtaler

Ser alle deltakerne på fagsamtalen rundt sammensatte bord (formet som en hestesko)

Stormøte for film i DKS

Fredag 12. juni inviterte Kulturtanken til Fagsamtaler om film i Den kulturelle skolesekken. Møtet, som egentlig skulle være en fysisk samling i mai, ble flyttet over i digitale flater. Her følger en oppsmmering av de viktigste sakene som ble fremalgt og diskutert.