Kulturbarn – sluttrapport 2021

Kulturbarn – sluttrapport 2021

Kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med barn i aldersgruppen null til åtte år 2018-2020.

Kulturbarn 0-8 er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd, Kulturtanken og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen som startet i 2018.

Sluttrapporten for prosjektet ble lansert digitalt 24. mars 2021. Se opptak fra lanseringen her

Les rapporten

Oppsummering

Kulturbarn har i prosjektperioden 2018–2020 bestått av:

  • To konferanser som hadde som mål å være en faglig arena og møteplass som kunne gi personalet som jobber med aldersgruppen 0–8 år, inspirasjon og faglig påfyll i arbeidet med kunst, kultur og kreativitet. Til sammen har over 350 deltagere fra hele landet deltatt på våre to Kulturbarn- konferanser. Et økende antall deltagere fra 2018 til 2020 og bredde i deltagelsen fra ulike målgrupper forteller oss at det er behov for en møteplass og faglig arena for målgruppen.
  • Et utviklingsprosjekt i seks kommuner som skal bidra til å finne ulike samarbeidsmodeller i kommunene. Målet er å bidra til både økt kvalitet på og omfang av barns møte med kunst og kultur, og å lede personalet som jobber med aldersgruppen, på veien mot kompetanseheving.

Kulturbarn-kommunene består av både små og store kommuner fra ulike deler av landet. Samarbeidene i hver kommune består av ulike målgrupper som har gitt prosjektet et bredt og variert innhold, for eksempel dans og bevegelse med toåringer, visuell kunst, folkemusikk og lokal kulturarv, generasjonssang med barn og eldre og korps i SFO, for å nevne noe. Nye nettverk for erfaringsdeling har oppstått på tvers av både kommunene og etater og kompetanseområder innad i egen kommune.

Les mer om Kulturbarn 0-8