Pitch din idé på SPOR 2022!

Pitch din idé på SPOR 2022!

Har du en knakende god idé til DKS-produksjon som kan knyttes til kystkultur? Da er det bare å melde seg på pitchekonkurransen under SPOR!

Kort og godt: hva er en pitchekonkurranse?

  • Du forteller om din idé i 7 minutter, før en jury stiller spørsmål i 5 minutter.
  • En av ideene kåres til vinner og premieres!
  • Årets pitchekonkurranse er 13. september 2022. Påmeldingsfrist: 1. juni.

Årets tema: kystkultur

Kystkultur er trukket fram i museumsmeldinga som ett av to viktige satsningsområder, derfor har årets utgave av SPOR - arena for kulturarv dette temaet.

Kystkultur inneholder mye. Det har en tidsdybde fra steinalderens bosettinger, via nasjonsbygging til dagens havbruk. Den viktigste transportveien har vært sjøen, og varer, historier og ideer fra fjerne land har funnet veien til den innerste fjord. Havet har brakt folk ut i verden, og verden til oss, og skapt forbindelseslinjer. Livsformen på kysten har gjort at mennesker har endret landskapet der, og kystfolket har dratt på sjøen med livet som innsats.

Hva forteller vi barn og unge om kystkultur i dag? På hvilke måter er kystkulturen relevant for dagens unge? 

Produksjonen "Båten og menneske", Fra SPOR - arena for kulturarv på Stiklestad, 8.-9. september 2021.

Påmelding og rammer

Dette er en idepitch. Det vil si at pitchen det søkes med ikke skal være ferdiglaget, og kan heller ikke være satt opp for turné i Den kulturelle skolesekken høsten 2022. Søknaden skal beskrive produksjonen og dens tilknytning til kystkultur. I tillegg er det viktig å skrive om målgruppen og tilpasninger til denne.

Utøvere/institusjoner melder inn ideer gjennom dette søknadsskjemaet innen utgangen av 1. juni 2022:

Ved spørsmål kontakt Marit Bakken:  maribak@trondelagfylke.no

Om pitchekonkurransen

En forhåndsjury velger ut maks fem prosjekter som får pitche under SPOR den 13. september på Stiklestad. I forkant av pitchingen får de som ønsker det veiledning. Pitchingen foregår foran publikum og en kompetent jury. Selve pitchen skal vare maks 7 minutter og videre har juryen 5 minutter til å stille spørsmål. Det er mulig å benytte visuelt materiale under selve pitchen.

En vinner utpekes av juryen under middagen samme kveld.

Pitch-vinner i 2021 var Magnus Skatvold med prosjektet "Minner fra et sted".

Premie

Vinner av konkurransen får kr. 40 000,- i utviklingsmidler, produksjonsveiledning og muligheter til å bli booket til Den kulturelle skolesekken. 

Dette er en flott mulighet til å prøve ut og markedsføre sin produksjonsidé – og selv om man ikke er så heldig å gå av med seieren, er det en strålende anledning til å synliggjøre seg for produsenter i DKS fra det ganske land. Her er det med andre ord bare å melde seg på!

Hva er SPOR?

SPOR er en årlig, nasjonal fagarena for kulturarvsfeltet i Den kulturelle skolesekken, og går av stabelen for fjerde gang i 2022. Her kan man se produksjoner, utveksle erfaringer, få faglig påfyll, etablere nettverk og se framover sammen. Arenaen er lagt til Stiklestad Nasjonale Kultursenter, som leder arbeidet mot Nasjonaljubileet 2030 – Norge i 1000 år. På Stiklestad er fasilitetene på plass: flott hotell, gode konferanserom, nydelig mat og gode forbindelser med omverdenen. I tillegg ligger det midt i landet.

Les mer om SPOR

SPOR – arena for kulturarv i DKS

Alt om det viktigste møtestedet for kulturarv i DKS.

Relevante artikler

Kunstverk av klosser som gir ordet "våken" på en grønn eng.

Den bærekraftige kulturarven

Perspektivene fra SPOR 2021 demonstrerte hvordan vår rike fortid er viktig for veien mot en bedre framtid.

Bente Aster - portrett

– Vi må utvide perspektivene på kulturarv

Fagansvarlig Bente Aster kommer med sine refleksjoner etter fagsamtalene om kulturarv i DKS. Her finner du også opptak fra dagen, samt all informasjon om programmet.

Kollasj fra SPOR 2020

Kulturarven på rett spor

Med høstens nye læreplaner tatt i betraktning: Er det behov for en fornyet kulturarv i Den kulturelle skolesekken? Dette var ett av de store spørsmålene som ble belyst under Spor, da fagfornyelsen sto i fokus.