SPOR – arena for kulturarv i DKS

SPOR – arena for kulturarv i DKS

Nasjonal visningsarena for kulturarv i DKS.

"Båten og menneske" i Borggården på Stiklestad under SPOR 2021.

SPOR – arena for kulturarv i DKS arrangeres på Stiklestad 13.–14. september. På SPOR vil man kunne se produksjoner, utveksle erfaringer, få faglig påfyll, etablere nettverk og sammen se fremover. Visningsarenaen arrangeres av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kulturtanken. Mer info om program kommer. Sjekk også ut podkasten SPOR - om kulturarv i DKS!

Følg med på SPORs facebook-side og Kulturtankens nyhetsbrev for oppdateringer.

Årets tema: Kystkultur
Vi ser deler av en trebåt med seil foran et sjølandskap i solnedgang
Fra filmproduksjonen «Geitbåten». Foto: Maja Holand, HerStory AS

Kystkultur er trukket fram i museumsmeldinga som ett av to viktige satsningsområder, derfor har årets utgave av SPOR dette temaet.

Kystkultur inneholder mye. Det har en tidsdybde fra steinalderens bosettinger, via nasjonsbygging til dagens havbruk. Den viktigste transportveien har vært sjøen, og varer, historier og ideer fra fjerne land har funnet veien til den innerste fjord. Havet har brakt folk ut i verden, og verden til oss, og skapt forbindelseslinjer. Livsformen på kysten har gjort at mennesker har endret landskapet der, og kystfolket har dratt på sjøen med livet som innsats.

Hva forteller vi barn og unge om kystkultur i dag? På hvilke måter er kystkulturen relevant for dagens unge?

Lær mer om SPOR

SPOR – arena for kulturarv i DKS

Alt om det viktigste møtestedet for kulturarv i DKS.