Nasjonal arena for Tilrettelagt

Nasjonal arena for Tilrettelagt

Nytt nasjonalt møtested for tilrettelagte produksjoner i DKS.

Ann-Mari Erichsen, JEG ER MEG, tusjpenn på papir, Trastad Samlinger

Tilrettelagt-feltet har de siste årene fått stadig større oppmerksomhet. Dette kommer til uttrykk både på internasjonale festivaler og i DKS med økende interesse fra skolene. Det er etablert et nasjonalt nettverk for tilrettelagt, der fylkeskommunene Viken, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Rogaland og Kulturtanken samarbeider om å gjennomføre en pilot for å undersøke behovet for en nasjonal DKS-arena for tilrettelagte produksjoner. 

Målet er å sette fokus, dele erfaringer og inspirere til ytterligere aktivitet. Funksjonsvariasjoner kan omfatte barn og unge i alle aldre med svært ulike og ofte spesifikke behov i møtet med DKS. Vi ønsker å ta opp grunnleggende spørsmål knyttet til hva kommunikasjon er og hvordan man lykkes med formidling til denne varierte gruppen elever.

For spørsmål, ta kontakt med Jon Andreas Tombre:
e-post jontom@viken.no eller mobil: 91389955

Påmelding

Påmeldingen stenger 20. november.

Samlingen finner sted i Kulturtankens lokaler på Gullhaug torg 2 i Nydalen, Oslo.

Program

Mandag 28.11

Kl. 14:00 - 20:00 (+ felles middag)   

 • Foredrag: Andrew Stanford (UK) begrepsavklaringer, utdanning og praksiser fra Storbritannia
 • Hiphop: Labyrint - street dance med Mathias J Budtz, Chriz Nypan og Jens Trinidad
 • Foredrag: Simone Romy Ritter presenterer Trastads Samlinger og deres arbeid som Nasjonalt Senter for Outsider Art
 • Visning: Ur-premiere av SEBASTIAN -kunsten å bli voksen av og med Sebastian Tjørstad, Christian Petterson aka Sawadi og Vegar Dahl 
 • Samtale: «7 års erfaring med Tilrettelagt i DKS Viken» med Kim Stidahl og Katrine Kirsebom, produsenter i samtale med Birgit Slørstad, veteran fra arbeid med funksjonsvariasjoner i skolen.

Tirsdag 29.11

Kl. 12:00-17:00

 • Danseforestilling: Safarium av og med Landing.  Utøvere: Venke Marie Sortland, Ina Coll Kjøllmoen, Loan Ha og Ida Gulbrandsen 
 • Presentasjon: Pixillasjon med Mats Grorud, animatør
 • Presentasjon av Michaela Granit: «Jämlik bakom scenverken» – svensk mentorprogram
 • Presentasjon: filmen Leaf av  animator Aliona Barinova, presentert av Anja Bjørshol
 • Konsert: Lydrommet  av og med Are Lothe Kolbeinsen (gitar), Torstein Lavik Larsen (trompet),  Ulrik Ibsen Thorsrud (perkusjon, trommer) og  Ane Reiersen (lysdesign)
 • Panel for framtida: «Hva nå? Hvordan går veien videre?»
  Deltagere: produsenter i DKS, skolene og kunstnere

Det blir rom for spørsmål og kommentarer underveis.