Seminar: «Trylle på ekte» – digitale kunstnermøter

Seminar: «Trylle på ekte» – digitale kunstnermøter

Se opptak fra seminaret 20. mai 2020.

Koronapandemien har utfordret oss til å bruke digitale, smittefrie former for kunstformidling. Men hvordan fungerer DKS-besøket i praksis når elever og kunstner ikke er i samme rom?

Allerede i 2018 satte DKS Aust-Agder i gang et utviklingsarbeid i samarbeid med Kulturtanken for å teste ut kunstmøter på videosamtaler. «Trylle på ekte» består av to gjennomførte piloter på to ulike skoler, og er en del av prosjektet Formidlingsmodeller og ny teknologi (FoNT). Deltagerne ønsker å dele erfaringene med videosamtale som formidlingsmodell.

Hvordan har læreren, kunstneren og DKS-virksomheten opplevd «Trylle på ekte» fra sine perspektiver? På seminaret vil konseptet presenteres, og vi får høre om den praktiske gjennomføringen. Deltagerne Vigdis Blaker (DKS), Bettina Hystad (kunstner), Tone Einarsen (lærer) og Oddbjørn Nordlinder Osmundsen (rektor) diskuterer hva som er nyttige erfaringer for andre som nå utvikler digitale alternativer til DKS.

Se også: 11 tips til digitale kunstnermøter