Fem millioner til inkludering i kulturlivet

Fem millioner til inkludering i kulturlivet

31 prosjekter mottar til sammen fem millioner fra tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv.

"Hær e Æ" fikk i fjor støtte fra tilskuddsordningen. Deltakerne fikk blant annet omvisning på Nordnorsk Kunstmuseum på sitt morsmål. Foto: Jamie Michael Bivard

– Dessverre har ikke alle barn og unge de samme mulighetene til å oppleve, skape og dele kunst og kultur. Vi i regjeringen vil at alle barn og unge skal kunne erfare glede og mestring gjennom kunst og kultur. Denne tilskuddsordningen er et viktig bidrag for å nå dette målet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Kulturtanken har ansvar for tilskuddsordning for inkludering av barn og unge i kulturlivet. Ordningen er på fem millioner kroner per år. Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 56 søknader med en samlet søknadssum på nærmere 13 millioner.

– Vårt inntrykk er at arbeid med mangfold og inkludering har blitt vanskeligere under koronaperioden, grunnet generell nedstigning av fritidstilbud til barn og færre rekrutteringsarenaer, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Strand poengterer at det heldigvis går riktig vei.

– Vi ser fram til en høst med mer aktivitet for barn og unge. Vi må ha økt oppmerksomhet på mangfold og inkludering når aktivitetene kommer igang igjen. 

Han legger til at søknadene som kom inn var veldig sterke, og at flere har arbeidet godt med bred forankring av prosjektene sine.

– Vi vet at samarbeid mellom ulike aktører er en god måte å nå ut bredere på. Flere av søknadene er prosjekter som gjør nettopp dette, og skaper gode muligheter for at kulturaktiviteter kan være et nav i inkluderingsarbeidet i lokalsamfunn rundt om i landet.

Oversikt over de 31 prosjektene som får tilskudd i 2021:  

(Lenke til Excel-dokument) (Lenke til PDF)

Fakta om tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv

  • Ordningen er på fem millioner kroner per år.
  • Kulturtanken har ansvar for ordningen på vegne av Kulturdepartementet.
  • Ordningen er del av arbeidet med økt mangfold i kulturlivet og frivilligheten
  • Målgruppene for ordningen er barn og unge fra lavinntektsfamilier, med minoritetsbakgrunn, nasjonale minoriteter eller med funksjonsnedsettelser.
  • Kulturtankens Ungdomsråd har en veiledende rolle i søknadsbehandlingsprosessen.

Relaterte artikler

Dialogmøte om tilskuddsordningen

Gikk du glipp av møtet 15. april eller ønsker mer info? Her er opptak, presentasjoner, svar på spørsmål og noen viktige huskepunkter.

Møt Kulturhjerte

Teater og dans bygger broer og varige bånd i Lillehammer.

Oppleve, skape, dele

Historiens første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur er lagt fram.