VR-demo med person i kostyme.

FoNT-prosjektet

Formidling og ny teknologi, 2018-2020.

Prosjektet Formidling og ny teknologi (FoNT) ble opprettet som et treårig prosjekt og gjennomført i perioden 2018–2020. Med utgangspunkt i innmeldte ideer i desember 2017 og desember 2018 innledet Kulturtanken flere samarbeid om å utvikle digitale formidlingsopplegg. FoNT-prosjektet har bestått av ti samarbeidsprosjekter mellom Kulturtanken, DKS-administrasjoner, kunst- og kulturinstitusjoner og andre aktører i feltet kunst og kultur til barn og unge.

Prosjektets mål har vært:

  • å ta i bruk teknologi på en ny måte i formidling i DKS
  • å styrke kompetansen i bruk av digital teknologi i formidling til barn og unge
  • å synliggjøre og øke kjennskapen til teknologiske muligheter i formidling i DKS
  • å etablere samarbeid mellom ulike aktører og kompetansemiljøer

I FoNT har vi utforsket et bredt omfang av digitale teknologier og utviklet kunst- og kulturopplevelser for DKS. Samarbeidsprosjektene har hatt ulike tidshorisonter, noen har allerede resultert i DKS-tilbud og da har det blitt samlet inn erfaringer og tilbakemeldinger fra elever, utøvere og lærere. Mens andre DKS-tilbud knyttet til FoNT-prosjektet er utsatt pga. pandemien eller fremdeles under utvikling. Erfaringene fra samarbeidsprosjektene er presentert i sluttrapporten, egne nettsaker, artikler og seminarer.

Les sluttrapporten

Les oppsummering og last ned rapporten her

Om samarbeidsprosjektene