Haugesund Barnefilmkonvent

Haugesund Barnefilmkonvent

Sammen med Norsk Filminstitutt og Den norske filmfestivalen i Haugesund inviterer vi til en fagkonferanse om film og dataspill rettet mot barn og unge.

I 2022 arrangerer Den norske filmfestivalen i Haugesund for første gang et eget BARNEFILMKONVENT, en to-dagers fagkonferanse fra tirsdag 23. til onsdag 24. august. Haugesund Barnefilmkonvent vil være en årlig møteplass for alle som er involvert i film og dataspill rettet mot barn og unge. 

Konventet arrangeres i samarbeid med Norsk filminstitutt og Kulturtanken.  Årets utgave setter søkelys på medvirkning og formidling av film og dataspill i skole og fritid.    

– Vi ønsker å inspirere bransjen ved å løfte frem gode eksempler på medvirkningstiltak, filmformidling til barn og unge, og ved å invitere politikere og fagfolk til en diskusjon om film og spill har en plass i skolen.

Cathrine Jakobsen, fagansvarlig for film i Kulturtanken.

I forkant av barnefilmkonventet arrangerer Norsk filminstitutt en panelsamtale om produksjon av norsk barnefilm. Arrangementet starter 9:30 på samme arena og er åpent for alle. Mer info her.

Bakgrunn

Barn og unge vokser nå opp med en jungel av audiovisuelle medier - fra kinofilm, dataspill og strømmetjenester, til sosiale medier på mobiltelefonen, som Tik Tok og Snapchat. I praksis betyr det at levende bilder er tilgjengelig for dagens barn og unge nærmest døgnet rundt, som både kunst og kulturuttrykk og som ytrings- og kommunikasjonsform. 
 
Barne- og ungdomskulturmeldingen (Meld. St. 18 (2020–2021)  Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge slår fast at kunnskap om levende bilder er en viktig del av den kulturelle danningen til barn og unge, og at blant målene for den nasjonale filmpolitikken er at barn og unge skal bli reflekterte og kritiske brukere av audiovisuelle medier, og slik bidra til en kritisk og opplyst offentlighet. 
 
Barn og unge skal ha tilgang til et bredt og mangfoldig kulturliv, og barn og unges rett til å medvirke i sitt kulturtilbud er også et viktig punkt i barnekulturmeldingen. 
 
Dette krever nytenkning for de aller fleste tilbyderne av kunst og kultur til, for og med barn og unge. Hvordan kan barn og unge gis mulighet for reell medvirkning og deltagelse i produksjon og formidling? 
 
Den kulturelle skolesekken tilbyr kunst- og kulturopplevelser til alle barn og unge gjennom skolen. Men hvor rustet er skolen i dag, etter fagfornyelsen, til å bruke kunst- og kulturopplevelser og praktiske og estetiske læringsprosesser? Bidrar skolen selv til at elevene blir «kritiske og reflekterte brukere» av audiovisuelle medier? 

Pris og påmelding

Barnefilmkonvent (inkl. middag tirsdag kveld)
Tirsdag 23. aug kl.11.00-16.00 - onsdag 24. aug 09.00-13.00 på Åndenes Hus, Hotell Amanda.
Lunsj inkludert begge dager og middag tirsdag kl. 17.30 på To Glass.

Pris: 1 430,-

Barnefilmkonvent (ikke inkl. middag tirsdag kveld)
Tirsdag 23. aug kl. 11.00-16.00 - Onsdag 24.aug kl. 09.00-13.00 på Salongene, Hotell Maritim.
Lunsj inkludert begge dager.

Pris: 750,-

For påmelding: kontakt vibecke@filmfestivalen.no

Norsk filminstitutts presentasjon av Medvirkningstiltak kl. 10:00 onsdag 24. august er åpen for alle og krever ingen forhåndspåmelding.

Program

TIRSDAG 23/8: FILM OG SPILL I SKOLEN  

Moderator: Jakob Berg (kommunikasjonsrådgiver, Norsk filminstitutt) 

11:00    Lunsj og registrering

12:00   Velkommen, ved Tonje Hardersen (festivaldirektør i Den norske filmfestivalen) 

12:10     Åpningsinnlegg, ved Kjersti Mo (direktør i Norsk filminstitutt) 

12:30     Keynote - Notodden skolefilmfestival  

Hilde Hem (daglig leder og kinosjef i Notodden kommune) 
“Neste generasjon filmskapere kommer fra Notodden” - langsiktig og forutsigbar introduksjon til film og filmskaperyrket for barn og unge. 

12:55   Teknisk pause 

13:00   Introduksjon til spillkino – dataspill som estetisk opplevelse 

Jørund Høie Skaug (Kulturtanken) og Odin Nøsen (Spillpedagogene)   

Kollektiv spilling og formidling i skolen. Introduksjon, erfaringer og eksempler.

Spillkino er et nytt formidlingsformat for dataspill, med storskjerm og aktivt publikum. Odin Nøsen og Jørund Skaug søker etter kinofølelsen, og viser utvalgte spillsekvenser med vekt på den estetiske opplevelsen. 

13:25     Historiefortelling med bruk av spill  

Lise Grimnes (forfatter) med opptak av gamer Ingeborg Egge, DKS    

Testforestilling – FRAC –  Assasin’s Creed Unity.

Lise Grimnes forteller om hvordan hun og Ingeborg Horn Egge utviklet en forestilling for ungdomsskole/vgs i Den kulturelle skolesekken. Dette er en pilot hvor ungdom skal få oppleve den franske revolusjonen gjennom muntlig historiefortelling og dataspillet Assassins Creed. Lise deler raust av erfaringer og utdrag etter at de første ukene på turné er gjennomført. 

13:50      Pause  

14:00     Hvor er Anne Frank – fra bok til film 

Nille Stormoen (markedssjef og administrativ leder, Arthaus) 
Presentasjon av DKS-utviklingsprosjekt.

Presentasjon av animasjonsfilmen Hvor er Anne Frank og arbeidet med undervisningsopplegg, etter tildeling av midler via NFIs helt nye tilskuddsordning Utvikling av formidlingsopplegg i DKS. 

14:20     Selvets teater – Ibsens drama i SoMe sin tid    

Ola Martin Fjeld (regissør og produsent) og Silje Foss Langeland (redaktør, Salaby) 

Samarbeid, læringsprosjekt og film i Salaby, Gyldendals læringsportal .

Hvilken verdi har Ibsen sine dramaer for en 12-åring i 2022?  

Gyldendal sin Salaby-redaksjon fikk sammen med Ola Martin Fjeld i 2020 støtte fra Utdanningsdirektoratet til å lage et skoleopplegg for 5-7. klasse om Ibsen. Målet var at elevene ikke bare skulle lære om Ibsen, men også oppleve at Ibsen sine dramaer og karakterer var relevante for dem. Resultatet ble en prisbelønnet kortfilm lansert i fjor og en mini-serie som lanseres denne høsten på Gyldendals læringsportal for barneskolen, Salaby.  

Ola Martin Fjeld og Silje Foss Langeland kommer for å fortelle hvordan kortfilmen Følgere og mini-serien Vær deg selv, nok! ble til og hvordan de jobber for å skape engasjerende historier for barn som brukes i undervisning på nesten alle norske barneskoler i dag.  

14:40     Filmformidling i skolen  

Kalle Løchen (filmformidler)   

Hva er en fortelling, og hva er en forteller, når vi snakker om film? Hvem skal vi snakke til? Man skal ikke undervurdere, ei heller overvurdere, sitt publikum.  

Et innlegg bygd på egne erfaringer, fra barne- og grunnskole til høyskoler i rollen som moderator og filmkonsulent.    

15:00   Pause  

15:10    Panelsamtale:  Har film og spill en plass i skolen?

3,7 prosent at arbeidsstokken i EU jobber innen kreative yrker, og design og innovasjon er viktige bestanddeler innen de fleste disipliner. Likevel opplever vi at estetiske fag stadig har en lav og nærmest fallende status i den norske skolen og at estetiske læringsprosesser blir lite brukt.

Vil et nytt fokus på betydningen av kunst, dannelse og estetikk i utdanningen kunne løfte den norske skolen, forhindre frafall og gjøre elevene mer forberedt på det nye arbeidsmarkedet? Hvilken rolle kan audiovisuelle- kunst og kulturuttrykk som film og spill ha i fagfornyelsen i skolen?

Eller er det slik at kunst og tiltak som Den kulturelle skolesekken for alltid vil være skolens tidstyver? Har film og spill i det hele tatt en egenverdi i skolen? Skal det virkelig ikke stilles krav til lærernes kompetanse innen estetiske fag?  

Paneldeltakere: Kjell Inge Bråtveit (avd.leder ved Karmsund vgs og bystyremedlem og leder av Utvalg oppvekst, Arbeiderpartiet), Øystein Mathisen (stortingsrepresentant, utdannings- og forskningskomiteen, Arbeiderpartiet), Olav Rommetveit Staveland (undervisningsinspektør Bø ungdomsskole), Odin Nøsen (Spillpedagogene) og Kristian Andaur (styreleder i Samarbeidsforum for estestiske fag). 

Moderator: Matias Hilmar Iversen (enhetsleder fagansvarlige DKS, Kulturtanken) 

16:00     Ordinært program slutt   

16:30     Kraftkinoen - mottakelse og visning av utvalg fra kortfilmprogrammet i Cinemagi i  oppblåsbar kino  

17:30     Middag  

19:30   Åpningsforestilling New Nordic Films - Triangle of Sadness 

ONSDAG 24/8:  MEDVIRKNING OG INKLUDERING 

09:00   EDUCATIONAL STORYTELLING – KAMPEN OM NARVIK 

v/ Tone Grøttjord-Glenne  og Live Bonnevie (Nordisk film) 

09:25     VOICE – film, metode og medvirkning  

Presentasjon og samtale med Ane Hjort Guttu (regissør)  og Sujani Sutharsan (medvirkende)   

VOICE er en hybrid film som blander et dokumentarisk forelegg med iscenesatt rammefortelling. Filmen baserer seg på erfaringer fra filmworkshoper for ungdom, og tar for seg unge og voksnes forhold til moderne digital bildekultur, og spesifikt ungdoms medbestemmelse og representasjon i kulturuttrykk som skildrer deres liv. Filmen er lagt til Linderud i Groruddalen i Oslo. VOICE lanseres høsten 2022. 

10:10     Pause  

10:20     Norsk filminstitutt presenterer:  

Medvirkningstiltak for barn og unge i film og spill  
v/ Julie Ova (avdelingsdirektør formidling og samfunn, Norsk filminstitutt) 

10:30     Presentasjon av prosjektene:  

BIFF UNG - satsning                  

v/Tor Fosse (festivalleder, Bergen internasjonale filmfestival)  og Johannes Vang (tilrettelegger for workshop)  

BIFF UNG satser både på filmworkshop sommeren 2022 og arrangementsavvikling før og under BIFF for unge fra en rekke forskjellige grupperinger: filmklubben HUFF, Kulturskolen, Skeiv Ungdom, Funksjonshemmede og elever ved Ny-Krohnborg ungdomsskole.  

10:50     With Grace - En klimahistorie på barns premisser  

v/ Johanne Kristensen Sandvik (Differ Media) 

With Grace er en leken og naturnær film om en kenyansk jentes oppvekst på klimaendringenes frontlinje. Johanne Sandvik fra Differ Media deler erfaringer fra målgruppas medvirkning både i skapelsesprosessen, og i utforming av aktiviteter og kreative formidlingsmetoder for distribusjon.

11:10   Pause 

11:20   Barnefilmfestivalen + medvirkning = sant 

v/ Mette Cecilie Johansen (prosjektleder) og Shana Tahsin Selman og Kristin Tiur Amoafoa Osafo (representanter fra «Barn i byen-juryen») 

12:00     Samtale og mulighet for innspill fra salen  

12:15      Lunsj  

13:00     Ordinært program slutt 

13:00     Filmvisning av Close – Edda legg ut 

Med forbehold om endringer.  

Mer om film og dataspill i DKS

Nora Nivedita Tvedt - portrett

– Jeg håper filmen kan få noen til å føle seg mindre alene

Nora Nivedita Tvedt vil lage film for å møte mennesker. Med «Fuckings adoptert» inviterer hun skoleelever med på en indre reise.

En elev filmer en annen mens en tredje elev ser ned i et ark

Kræsjkurs i filmkunst

«Filmhjelp yrkesfag» kan sies å være en suksesshistorie i Den kulturelle skolesekken. – Elever og lærere opplever at kultur er noe som kan passe alle arenaer i livet, sier turnéleder Geir Magne Pedersen.

Elever sitter i en ring, en lærer sitter bak dem. De ser ned og smiler.

Fra kommentarfeltet til klasserommet

Kan elever bli bevisst egne holdninger gjennom rollespill – ved å måtte forsvare meninger de kanskje er dypt uenige i? Filmskaper Marin Håskjold, Fotogalleriet og DKS Oslo testet nylig et formidlingsopplegg om kjønnsidentitet.

Film i DKS: et felt i vekst

Les om årets fagsamtaler for film i DKS og se opptak fra dagen.

Rapport fra dataspillpilot i DKS 2021

Hvordan kan dataspill formidles som kunst- og kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken?

Brenda Romero - portrett

– Spill er den viktigste kunstformen i vår levetid

Brenda Romero er et ikon i spillverdenen. Under Spilltanken 2 argumenterte hun for verdien av spill.