Haugesund Barnefilmkonvent

Haugesund Barnefilmkonvent

Sammen med Norsk Filminstitutt og Den norske filmfestivalen i Haugesund inviterer vi til en fagkonferanse om film og dataspill rettet mot barn og unge.

I 2022 arrangerer Den norske filmfestivalen i Haugesund for første gang et eget BARNEFILMKONVENT, en to-dagers fagkonferanse fra tirsdag 23. til onsdag 24. august. Haugesund barnefilmkonvent vil være en årlig møteplass for alle som er involvert i film og dataspill rettet mot barn og unge. 

Konventet arrangeres i samarbeid med Norsk filminstitutt og Kulturtanken. 

Bakgrunn

Barn og unge vokser nå opp med en jungel av audiovisuelle medier - fra kinofilm, dataspill og strømmetjenester, til sosiale medier på mobiltelefonen, som Tik Tok og Snapchat. I praksis betyr det at levende bilder er tilgjengelig for dagens barn og unge nærmest døgnet rundt, som både kunst og kulturuttrykk og som ytrings- og kommunikasjonsform. 
 
Barne- og ungdomskulturmeldingen (Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge slår fast at kunnskap om levende bilder er en viktig del av den kulturelle danningen til barn og unge, og at blant målene for den nasjonale filmpolitikken er at barn og unge skal bli reflekterte og kritiske brukere av audiovisuelle medier, og slik bidra til en kritisk og opplyst offentlighet. 
 
Barn og unge skal ha tilgang til et bredt og mangfoldig kulturliv, og barn og unges rett til å medvirke i sitt kulturtilbud er også et viktig punkt i barnekulturmeldingen. 
 
Dette krever nytenkning for de aller fleste tilbyderne av kunst og kultur til, for og med barn og unge. Hvordan kan barn og unge gis mulighet for reell medvirkning og deltagelse i produksjon og formidling? 
 
Den kulturelle skolesekken tilbyr kunst- og kulturopplevelser til alle barn og unge gjennom skolen. Men hvor rustet er skolen i dag, etter fagfornyelsen, til å bruke kunst- og kulturopplevelser og praktiske og estetiske læringsprosesser? Bidrar skolen selv til at elevene blir «kritiske og reflekterte brukere» av audiovisuelle medier? 

På det aller første barnefilmkonventet er fokus satt på medvirkning og formidling av film og dataspill, i både skoleverket og fritidstilbudet til barn og unge. Konventet vil bestå av faglige diskusjoner, inspirerende foredrag og case-studies, med en bredt sammensatt deltakergruppe av kunstnere, pedagoger, politikere og ulike organisasjoner som har ansvaret for kunstformidling til barn og unge. 

Pris og påmelding

Barnefilmkonvent (inkl. middag tirsdag kveld)
Tirsdag 23. aug kl.11.00-16.00 - onsdag 24. aug 09.00-13.00 på Salongene, Hotell Maritim.
Lunsj inkludert begge dager og middag tirsdag kveld kl. 21.00 på Naustet.

Pris: 1 430,-

Barnefilmkonvent (ikke inkl. middag tirsdag kveld)
Tirsdag 23. aug kl. 11.00-16.00 - Onsdag 24.aug kl. 09.00-13.00 på Salongene, Hotell Maritim.
Lunsj inkludert begge dager.

Pris: 750,-

For påmelding: kontakt vibecke@filmfestivalen.no

Program

TIRSDAG 23/8: FILM OG SPILL I SKOLEN  

11:00   Lunsj 

12:00  Velkommen 

Tonje Hardersen, festivaldirektør i Den norske filmfestivalen 
Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt 
Moderator: Jakob Berg, kommunikasjonsrådgiver, Norsk filminstitutt 

 Keynote  
Hilde Hem, daglig leder og kinosjef i Notodden kommune 

13:00   Introduksjon til spillkino – dataspill som estetisk opplevelse 

Jørund Høie Skaug, Kulturtanken 
og Odin Nøsen, Spillpedagogene   

Kollektiv spilling og formidling i skolen  
Introduksjon, erfaringer og eksempler  

Historiefortelling med bruk av spill 

Lise Grimnes, opptak m/gamer Ingeborg Egge, DKS   
Testforestilling – FRAC – Den franske revolusjonen, Assasin’s Creed Unity 

13:50      Pause  

14:00      Hvor er Anne Frank – fra bok til film 

Nille Stormoen, markedssjef og administrativ leder i Arthaus 
Presentasjon av DKS-utviklingsprosjekt 

Selvets teater – Ibsens drama i SoMe sin tid   

Ola Martin Fjeld, regissør og produsent 
Samarbeid, læringsprosjekt og film i Salaby, Gyldendals læringsportal 

Filmformidling   

Kalle Løchen, filmformidler       

15:00   Pause  

15:10    Panelsamtale:  

3,7 prosent at arbeidsstokken i EU jobber innen kreative yrker, og design og innovasjon er viktige bestanddeler innen de fleste disipliner. Likevel opplever vi at estetiske fag stadig har en lav og nærmest fallende status i den norske skolen og at estetiske læringsprosesser blir lite brukt.

Vil et nytt fokus på betydningen av kunst, dannelse og estetikk i utdanningen kunne løfte den norske skolen, forhindre frafall og gjøre elevene mer forberedt på det nye arbeidsmarkedet? Hvilken rolle kan audiovisuelle- kunst og kulturuttrykk som film og spill ha i fagfornyelsen i skolen? Eller er det slik at kunst og tiltak som Den kulturelle skolesekken for alltid vil være skolens tidstyver? Har film og spill i det hele tatt en egenverdi i skolen? Skal det virkelig ikke stilles krav til lærernes kompetanse innen estetiske fag? 

Moderator: Mathias Hilmar Iversen, enhetsleder fagansvarlige, DKS, Kulturtanken 

16:00    Ordinært program slutt    

16:30    Filmvisning CLOSE 

19:00    Åpningspremiere New Nordic Films  

21:30   Middag for deltakere  

ONSDAG 24/8:  MEDVIRKNING OG INKLUDERING 

i regi av Norsk Filminstitutt 

09:00  VOICE – film, metode og medvirkning 

Presentasjon og samtale med 
Ane Hjort Guttu (regissør)  
og Sujani Sutharsan (medvirkende)  

10:00  Medvirkningstiltak for barn og unge i film og spill 
 v/ Julie Ova, avdelingsdirektør formidling og samfunn, Norsk Filminstitutt 

Presentasjon av medvirkningstiltak: 

 • Medvirkning av ungdom fra idéutvikling til ferdig film 
  v/ Petter Onstad Løkke, Maipo Film 
 • Ungdom organiserer Ungdomsprogrammet BIFF 
  v/ ungdomsrepresentanter for Bergen internasjonale filmfestival 
 • With Grace - En klimahistorie på barns premisser 
  v/ Johanne Kristensen Sandvik, Differ Media 
 • Barnefilmfestivalen + medvirkning = sant 
  v/ Mette Cecilie Johansen, prosjektleder  

og Johan og Kristin, representanter fra «Barn i byen-juryen» 

Samtale mellom tilskuddsgiver og -mottaker om tilskuddsordningen 

12:30   Lunsj 

13:30   Filmvisning i oppblåsbar kino 

Mer om film og dataspill i DKS

– Jeg håper filmen kan få noen til å føle seg mindre alene

Nora Nivedita Tvedt vil lage film for å møte mennesker. Med «Fuckings adoptert» inviterer hun skoleelever med på en indre reise.

Kræsjkurs i filmkunst

«Filmhjelp yrkesfag» kan sies å være en suksesshistorie i Den kulturelle skolesekken. – Elever og lærere opplever at kultur er noe som kan passe alle arenaer i livet, sier turnéleder Geir Magne Pedersen.

Fra kommentarfeltet til klasserommet

Kan elever bli bevisst egne holdninger gjennom rollespill – ved å måtte forsvare meninger de kanskje er dypt uenige i? Filmskaper Marin Håskjold, Fotogalleriet og DKS Oslo testet nylig et formidlingsopplegg om kjønnsidentitet.

Film i DKS: et felt i vekst

Les om årets fagsamtaler for film i DKS og se opptak fra dagen.

Rapport fra dataspillpilot i DKS 2021

Hvordan kan dataspill formidles som kunst- og kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken?

– Spill er den viktigste kunstformen i vår levetid

Brenda Romero er et ikon i spillverdenen. Under Spilltanken 2 argumenterte hun for verdien av spill.