Kulturtanken offisielt åpnet: En ny æra for Den kulturelle skolesekken

Kulturtanken offisielt åpnet: En ny æra for Den kulturelle skolesekken

– Den norske skolen har like stort ansvar for å danne elevene som å utdanne dem, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under den offisielle åpningen av Kulturtanken, den nasjonale etaten for Den kulturelle skolesekken.

Alle foto: Lars Opstad/Kulturtanken

Onsdag åpnet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen offisielt den nasjonale etaten for Den kulturelle skolesekken (DKS), Kulturtanken – DKS Norge. Han vakte begeistring for budskapet om at kunst og kultur i skolen er en helt sentral del av grunnutdanningen og av skolens samfunnsoppdrag. 


- Vi trenger en styrket kulturell skolesekk, for alle barn og unge skal ha tilgang på en skolesekk av høy kvalitet, fortsatte han. - Skolen har et dobbelt samfunnsoppdrag; den skal sikre både utdannelsen og dannelsen. Alle fag i skolen er også dannelsesfag. Kunst og kultur er en viktig del av grunnutdanningen til elevene våre, og en sentral del av hva den norske skolen skal gjøre. Den kulturelle skolesekken bidrar til nettopp dette. Møtene og opplevelsene som kommer gjennom tilbudene i Den kulturelle skolesekken er ikke bare et avbrekk eller et pustehull. 
Det er en del av skolenes utdanningsoppdrag – og skolens dannelsesoppdrag. 

Kunnskapsministeren var opptatt av at en av Kulturtankens oppgaver nettopp er å sørge for tettere bånd og bedre samspill mellom kunst, kultur og skole. Røe Isaksen poengterte at politisk nivå og embetsverk skulle bidra til at Kulturtanken skulle lykkes med det: 
- Vi skal gjøre det så enkelt som mulig for dere i DKS å komme inn i skolene, vi skal bidra til god dialog med skolene og til at det er forståelse for det viktige oppdraget dere har. Vi skal fremsnakke DKS-ordningen, og bidra til at skolen ikke ser på seg selv som passive mottakere, men som aktive medeiere av Den kulturelle skolesekken. 

Direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik, var også tydelig på at Kulturtanken var rede til å ta ansvar for å sørge for at elever i skolen får tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet, og var svært fornøyd etter åpningen: - Dette lover virkelig godt for Den kulturelle skolesekken. 

Kulturtankens direktør, Lin Marie Holvik på scenen
Kulturtankens direktør, Lin Marie Holvik

Hele åpningen ble strømmet, og opptaket kan du se her

Fakta om Kulturtanken – DKS Norge:

Kulturtanken er resultatet av en sammenslåing av Rikskonsertene og DKS-sekretariatet (som lå i Kulturrådet). Etaten eies av Kulturdepartementet, i tett samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Etatens viktigste oppgaver er å styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten innen alle kunstretninger, og sikre et tettere samarbeid mellom skole, kunst- og kulturfeltet. Kulturtanken skal også sørge for at det er et bedre samspill mellom innholdet i DKS-ordningen og skolens læreplaner.