Folkegruppe er samlet på Kimen kulturhus i Stjørdal

Samling for musikk i DKS

Få dager etter historiens første tilskuddsbrev ble sendt ut fra Kulturtanken, møttes de som jobber med musikk i DKS for en todagers samling på Kimen kulturhus i Stjørdal.

Fra stort sett alle landets fylker og flere av direktekommunene kom musikkprodusenter og DKS-ansvarlige til Kulturtankens tredje samling for kunstfeltene i Den kulturelle skolesekken denne våren. Mens det for litteratur- og kulturarvfeltet ikke har vært en vane å møtes årlig på denne måten, har Rikskonsertene hver vår de siste årene arrangert nettverkssamlinger for de som jobber med skolekonserter i DKS.

Det var en stolt Kulturtanken-direktør Lin Marie Holvik som mandag formiddag kunne ønske velkommen til Stjørdal. Hun startet med å gå igjennom føringene og mulighetene som ligger i det ferske tilskuddsbrevet. Det er et sterkt fokus på blant annet nyproduksjon, elevmedvirkning og bruk av ny teknologi.

Omleggingen fra Rikskonsertene til Kulturtanken innebærer mange endringer for de som jobber med DKS-musikken ute i landet, og det var satt av hele tre timer til diskusjon og dialog om dette. Diskusjonen bar tidvis preg av høy temperatur, men sammen jobber man mot en felles forståelse av alle endringer.

Torild Wagle Christensen, Høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge og forfatter av boken Når musikken gir mening: Kommunikasjon om kvalitet i skolekonserter, rundet av denne første dagen med en presentasjon av forskningen som ligger til grunn for bokutgivelsen, om konflikt- og konsensuslinjene i kvalitetsdebatten om skolekonsertene. Er eleven som publikum nødvendigvis enig med skolekonsertprodusenten om at det er viktig at musikken alltid står i sentrum i konserten eller er det viktigere at «det skjer noe»? Studien viser blant annet at barnetrinnselever kan ha helt andre kvalitetsoppfatninger enn det som er referert i tidligere DKS-studier.

Forskning var også første post på programmet dag to av samlingen, da Kari Holdhus, førsteamanuensis ved Høgskolen Stord/Haugesund (HSH), presenterte DiSko: DiSko står for Skole og konsert - fra formidling til dialog. Dette er et samarbeid mellom HSH og Kulturtanken, og sammen skal vi finne ut hvordan konsertbesøk kan bli enda mer meningsfylte i skolens hverdag.

En samling for musikk i DKS er ikke komplett uten musikalske innslag, og denne var intet unntak. Under middagen mandag kveld fikk deltakerne oppleve et utdrag fra skolekonserten Lek med strenger, barokkmusikk på barokkinstrumenter med Jørgen Skogmo og Erik Skanke Høsøien. Tirsdag formiddag var det Alf Hulbækmo på tangenter og Siril Malmedal Hauge på vokal som leverte nydelige låter fra albumet Jeg går og drømmer, inspirert av diktene til Drammens-poeten Nils Yttri.

Videre denne dagen fikk vi både en presentasjon av planene for Marked for musikk 2017, av Turnéorganisasjonen Hedmarks jubileumsproduksjon Kunst underveis med fokus på kunstnermedvirkning med eleven som skaper, og til sist prosjektleder for Tråante 2017, Ida M. Brandsfjell, som fortalte om hvilken betydningmarkeringen av 100-årsjubileeet for samenes første landsmøte i Trondheim har hatt for samisk kultur i dag.

Kulturtankens arbeid med ny digital portal for Den kulturelle skolesekken samt samarbeidet med Elevorganisasjonen om opprettelsen av et Ungdomsråd for Kulturtanen ble også presentert.

Vi takker alle som tok seg tid til å reise til Stjørdal og sette av to dager til denne samlingen. Vi ser fram mot videre samarbeid om skolekonsertene og musikken i DKS.