Bilder fra den første nasjonale konferansen om samisk kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken

Nasjonens stemmer i bilder

Den første nasjonale konferansen om samisk kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken er gjennomført på Sametinget i Karasjok. Kunstnere og forvaltere møttes til diskusjon og for å stake veien videre. Samisk kunst og kunstnere skal opp og frem gjennom Den kulturelle skolesekken!

- Vi har et overordnet samfunnsoppdrag med kunst og kultur, der det samiske har sin soleklare plass. I det perspektivet har konferansen vært viktig for å dele kunnskap, og for at mange flere får ta del i denne felles kulturarven vi har. Vi bør ha en bevisst holdning til det samiske, en inkluderende holdning, for synlighet er veldig viktig, sier Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken, etter to dagers konferanse i Karasjok.

Konferansen kan du se på videoopptak her
Hele programmet finner du her
Bildegalleri fra begge dagene finner du nederst i saken. 

Den samiske forfatteren Saia Stueng står på scenen med armene i været

Saia Stueng er en ung forfatterdebutant fra Karasjok. Hun debuterer med ungdomsromanen Hamburgerprinsessa på nordsamisk, høsten 2017: Hamburgerprinsessa. Boka ble raskt utsolgt fra forlaget, og andreopplaget kommer senere i vår.

Artisten SlinCraze åpner konferansen i biblioteket på Sametinget

SlinCraze, aka Nils Rune Utsi, åpnet konferansen i biblioteket på Sametinget.

Den samiske rapperen SlinCraze, aka Nils Rune Utsi åpner konferansen i biblioteket på Sametinget.

Den samiske rapperen fra Masi ble for alvor kjent da han rappet i Kong Haralds 70-årsfeiring på slottet.

Bilder fra den første nasjonale konferansen om samisk kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken

Elle Sofe Henriksen etterspurte kriterier for utvelgelse av produksjoner til DKS og mer transparens. Hun ønsker også at DKS skal være mer i kontakt og dialog med henne som kunstner, også i de ulike fasene hun er som kunstner.
Se trailer på Henriksens film om "Juoigangiehta / The Yoiking hand" her

Rådsmedlem i Sametinget, Henrik Olsen, i panelsamtale

Rådsmedlem i Sametinget, Henrik Olsen, i panelsamtale om økonomiske støtteordninger.

Ole Nicklas Mienna Guttorm forteller om sine erfaringer som samisk veiviser på scenen

Ole Nicklas Mienna Guttorm var samisk veiviser i fjor, og fortalte om sine erfaringer som ambassadør for samefolket i norske skoler og i FNs permanente forum for urfolk i New York.

«Den største utfordring som samisk veiviser var for en som var vant til å reise på jobb med scooter å lære seg å ta kollektiv trafikk», sa Mienna Guttorm.

Les om Samiske veivisere-prosjektet her

grunnskolekoordinatoren i DKS Troms, Mona Aas Johansen taler på scenen

«Gjennom langsiktig og systematisk arbeid er det blitt en større utbredelse, forståelse og aksept for samiske og kvenske produksjoner i Troms fylkeskommune» sa grunnskolekoordinatoren i DKS Troms, Mona Aas Johansen.

Konsert med Marja Helena Mortensson Fjellheim og Georg Buljo

Konsert med Marja Helena Mortensson Fjellheim og Georg Buljo på Samisk senter for samtidskunst/Sámi Dáiddaguovddáš

Biret Ristin Sara fremfører joik på scenen

"Gjett hva jeg skal gjøre", sa torsdagens konferansier, Biret Ristin Sara, som hadde joiket konferansedeltakerne inn fra pausene til konferanserommet. Sara er styreleder for Samisk kunstnerråd og joiker. 

billedkunstner Geir Tore Holm taler på scenen

Den nevenyttige samen — billedkunstner Geir Tore Holm om håndverk, materialbruk og samtidskunst i kampen mot kolonialisme.

Lederen for Scene 8 i Nordland, Nina Badendyck taler på scenen

Lederen for Scene 8 i Nordland, Nina Badendyck, refererte til vedtaket i fylkestinget i Nordland 17.04.2018, om at de skal bidra til nye samiske produksjoner som kan turnere i hele landet.

Frode Fjellheim, musiker og studieprogramansvarlig ved Nord universitet, holder foredrag

Joik og samisk kultur som en del av vår felles kulturarv.
Frode Fjellheim, musiker og studieprogramansvarlig ved Nord universitet, holdt foredrag og joikeprofessoren ga samtidig salen et grunnkurs i joiking.